קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

חזרה לתוצאות החיפוש

ממשק ושימור האקוסיסטמה הים תיכונית

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
  • ספר

"מהם מאפייני המערכת האקולוגית הים תיכונית וכיצד שומרים עליה? מתי נכון להפעיל ממשק אקטיבי - התערבות יזומה בתהליכים טבעיים - בשמורת טבע או פארק? אלו שירותים אקולוגיים מספק פארק רמת הנדיב? מהו ממשק אקוסיסטמי? האם הצליחו הניסיונות להשיב בעלי חיים שנכחדו לדרום הכרמל? האם ניתן להגדיר את בית הגידול של אורגניזמים בטבע? מיהו המתנחל המאיים לשנות את המערך האקולוגי בפארק? על כל אלו ועל שאלות רבות אחרות דנים פרקי הספר הזה המסכם 25 שנות מחקר אקולוגי-מעשי בפארק רמת הנדיב שבדרום הכרמל"--מן הכריכה האחורית.

כותר ממשק ושימור האקוסיסטמה הים תיכונית : רמת הנדיב כמשל / עורך - אבי פרבולוצקי.
כותרים נוספים ממשק ושמור האקוסיסטמה הים תיכונית
Conserving and managing Mediterranean ecosystems : the Ramat Hanadiv case study and beyond / editor: A. Perevolotsky
מקום קשור Zikhron Ya'akov (Israel)-place of publication
יוצרים נוספים פרבולוצקי, אבי
גני רמת הנדיב (זכרון יעקב)
מינהל המחקר החקלאי
מוציא לאור [זכרון יעקב] : רמת הנדיב
שנה [2013]
הערות בתחתית השער גם: מינהל המחקר החקלאי.
כולל ביבליוגרפיות.
נוספו שער חלקי ותכן ענינים באנגלית.
הערת תוכן ותקציר שער I. פרקי מבוא -- רמת הנדיב - דגם לשימור, שיקום וטיפוח הנוף הפתוח בישראל / יואב שגיא -- עקרונות בשמירת טבע בסובב הים-תיכוני / אבי פרבולוצקי ויהושע שקדי -- רמת הנדיב - ההיבט הנופי בקני מידה שונים / מוטי קפלן -- שער II. רקע סביבתי -- גיאולוגיה / יוסי בר -- הידרולוגיה / יוסי בר -- קרקעות / מוטי קפלן -- גיאומורפולוגיה / יוסי בר -- אקלים ומיקרו אקלים / שגיא שגיב -- הצומח הטבעי / ליאת הדר -- עולם החי / אריק רוזנפלד -- רמת הנדיב - שדה ה"צייד והליקוט" של הדיירים הפרהיסטוריים של מערת כבארה הסמוכה / אפרים לב -- תולדות התיישבות האדם ברמת הנדיב - סקירת הממצא הארכיאולוגי והערכתו / יותם טפר -- השפעת שרפות על הדינמיקה של תצורות מעוצבות ים-תיכוניות: מקרה רמת הנדיב / ז'אן-מארק דופור-דרור -- ייעור ברמת הנדיב / גבריאל שילר -- הרקע הסביבתי של רמת הנדיב - סינתזה / אבי פרבולוצקי -- שער III. אורגניזמים בבית גידולם -- הקדמה: שימור בפרספקטיבה של בית גידול / אבי פרבולוצקי -- העדפות בתי גידול של יונקים קטנים בפארק רמת הנדיב / אריק רוזנפלד -- הדינמיקה של אוכלוסיות העופות המקננים ברמת הנדיב: השפעותיהם של בית הגידול, פעולות האדם ושינויים אזוריים / מנחם אדר -- העדפות בתי הגידול של חזירי בר / אריק רוזנפלד --
פרפרי יום כביואינדיקאטור לתנאי הסביבה ולהשפעת האדם בפארק רמת הנדיב / רחלי שוורץ-צחור, עדו יצחקי ואבי פרבולוצקי -- השפעת תנאי שטח על עצים נטועים / גבריאל שילר, רחלי שוורץ-צחור, רפי יונתן וערן אטינגר -- סינתזה - שימור וממשק של בתי גידול: לקחים מרמת הנדיב / אבי פרבולוצקי -- שער IV. מבנה האקוסיסטמה: שחקנים ותהליכים ראשיים -- הקדמה: שחקנים ראשיים על במת רמת הנדיב / אבי פרבולוצקי -- התאמות ופלסטיות בבר-זית בינוני ברמת הנדיב / גדי פולק, רחלי שוורץ-צחור ואבי פרבולוצקי -- חזירי בר כמהנדסי סביבה בפארק רמת הנדיב / אריק רוזנפלד -- עוד על חזירי בר כמהנדסי סביבה / גיא דברת, אבי פרבולוצקי וגידי נאמן -- האדם כמהנדס-על אקולוגי בחורש הים-תיכוני / אבי פרבולוצקי, ברוך רוזן ודני רוזנברג -- התפשטות אורן ירושלים מחלקות נטועות אל שטחי צומח טבעי ברמת הנדיב: תהליך היווצרות ספונטני של יער ים-תיכוני או תופעה תלוית אדם? / יגיל אסם, אילה נוי-מאיר ואריק רוזנפלד -- דינמיקה בגודל האוכלוסיה של הצבי הישראלי ברמת הנדיב / אמיר פרלברג, ביל וודלי וליאת הדר -- הקשר בין מגוון הנופים למגוון המינים: פיזור צומח במרחב בפארק רמת הנדיב / עפרי גבאי, משה שחק ואבי פרבולוצקי --
שער V. מבנה האקוסיסטמה: שחקני חיזוק - השבה ואישוש מינים -- השבה ואישוש של בז צוקים ברמת הנדיב / אוהד הצופה וביל וודלי -- תרומתו של פארק רמת הנדיב לאישוש אוכלוסיית הנשרים בישראל / אוהד הצופה -- השבתו של אייל הכרמל לרמת הנדיב / ביל וודלי -- שימור מינים של צמחים נדירים ברמת הנדיב / רחלי שוורץ-צחור -- השבת בעלי חיים - הערות סיכום / דיוויד זלץ -- שער VI. ממשק הפארק: ביצוע והשלכות -- הקדמה - ממשק שטחים פתוחים: סקירה מעודכנת של תיאוריה ומעשה / אבי פרבולוצקי -- שימוש בעדר בקר למניעת שרפות בפארק רמת הנדיב (2005-1990) / מריו גוטמן, רפי יונתן ורואי גוטמן -- ויסות של צומח מעוצה בגריגה ים-תיכונית: ממצאים של ניסוי שדה מרמת הנדיב / ליאת הדר, רחלי שוורץ-צחור, ערן אטינגר, רפי יונתן ואבי פרבולוצקי -- חברת הצומח ברמת הנדיב - דינמיקה בזמן ובמרחב / ליאת הדר, דויד יובסה ויוג'ין דוד אונגר -- השפעת טיפולי ממשק (רעייה וכריתה) על ההרכב של חברת פרוקי הרגליים שוכני הקרקע ברמת הנדיב / יוסי בן מיור ודני סימון -- "כשהפרות בשטח העכברים במתח" - ההשפעה של רעיית בקר על חברת היונקים הקטנים בבתי גידול ים-תיכוניים ברמת הנדיב / אריק רוזנפלד, אבי פרבולוצקי ואברהם חיים -- רעיית עזים ברמת הנדיב במבט רב-תפקודי / צח גלסר ויאן לנדאו --
מה עושות הפרות לכלניות? / אבי פרבולוצקי, רחלי שוורץ-צחור, רפי יונתן וגידי נאמן -- ממשק יערני המבוסס על שימוש במים על-ידי העצים / גבריאל שילר -- אזור חיץ למניעת שרפות בפארק רמת הנדיב / אבי פרבולוצקי -- סינתזה - פארק רמת הנדיב כמודל לממשק במערכות ים-תיכוניות / אבי פרבולוצקי -- שער VII. מעבר למחקר -- פארק רמת הנדיב: תכנון למען אנשים, השלב הראשון 2000-1984 / שמוליק בורמיל -- ניטור אקולוגי ארוך טווח (LTER) ברמת הנדיב / ליאת הדר -- החינוך ברמת הנדיב: מחזון למציאות / סלעית רון -- פעילות נופש כשרות מערכת אקולוגית בפארק רמת הנדיב: העדפות של מטיילים ונופשים / גילי קוניאק, אפרת שפר ועמנואל נוי-מאיר / שער VIII. פרקי אינטגרציה וסיכום -- הממשק בפארק רמת הנדיב כדוגמה למערכת אקולוגית-חברתית מצומדת תהליכים / אפרת שפר, אבי פרבולוצקי ומשה שחק -- מודל דינמיקת הצומח ותהליכי ממשק באקוסיסטמה ים-תיכונית: השלכות לאספקת שרותים אקולוגיים, כלכליים וחברתיים / גילי קוניאק, אבי פרבולוצקי ועמנואל נוי-מאיר -- ממשק ושימור אקוסיסטמות - השעור הרלוונטי שנלמד ברמת הנדיב / אבי פרבולוצקי.
היקף החומר 367 עמודים : איורים צבעוניים, דיאגרמות צבעוניות, מפות (רובן צבעוניות)
28 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990035943410205171

תנאי השימוש:

איסור העתקה

יתכן שאסור להעתיק את הפריט ולהשתמש בו עבור פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

לבירור אפשרות שימוש בפריט, יש למלא טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

מידע נוסף: הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?