ורדינה שלונסקי (1905-1990)
יוצר:  Verdina Shlonsky Archive, the National Library of Israel, MUS 070
רישיון:  CC BY-SA 3.0

ורדינה שלונסקי (1905-1990)

אישיות
topicaNetflix