חזרה לתוצאות החיפוש

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy
כותר פרוש התורה לרש"י.
כותרים נוספים פרוש התורה לראב"ע
מקום קשור Bevagna (Italy)-place of writing
מחברים/ יוצרים נוספים יקותיאל בן משלם ((מעתיק))
מקור/בעלים The Palatina Library, Parma, Italy
סוג הכתיבה איטלקית
שנה ה'ע"ב (1312)
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 682.
Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler
palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001
סוגה Censored manuscripts
Family records
Registers of births, etc.
הערות הפרוש מתחיל בדף [6].
בדף [10]א: ציור המנורה: "זה הציור הוא לפי פי' המשנה מהרמב"ם ז"ל ולא כפי גירסות רבינו שלמה זלה"ה".
עם הגהות בפנים הפותחות בלשון "הגהה" מאת "בנימין צעיר" ([6]ב-[7]א ועוד), "ר' יוסף קרא" ([39]א ועוד), "ר' ליאון זצ"ל" ([42]ב), "הר' ישעיה" [די טרני?] ([50]ב ועוד).
בגליונות העתיק המחבר פירוש ראב"ע לתורה. לס' שמות הפירוש הוא הפרוש הקצר.
בראש כה"י ובסופו ובין הספרים הועתק פירוש על התורה בכתיבה מאוחרת (פ' 3590). בראש כה"י הועתק פרוש לפרשיות ויחי-בשלח (בכתיבה שונה ואולי מפרוש אחר), אחרי בראשית הפרוש לפ' בשלח-ויקהל. אחרי שמות הפרוש לפ' ויקהל-צו.
אחרי ויקרא לפ' צו-קדושים
בסוף במדבר הפ' לפי אמור-מטות ובסוף כה"י הפ' לס' דברים. בין השאר מוזכרים: "שמעתי מפי הר' שמחה בר' שלמה מאשכנז ששאלו מהר' משה ממתא מחסיא" ([250]ב), ו"מחברת ר' שלמה הקטן" ([251]ב).
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (אבן עזרא, אברהם בן מאיר)
נושא נוסף: צנזורה 1619
נושא נוסף: היסטוריה. רשימות משפחתיות. לידות. רמ"ב
נושא נוסף: מנורה
The Palatina Library Parma Italy Cod. Parm. 3256
Catalogue De-Rossi Parma Italy 682
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
קולופונים בסוף פרוש רש"י ובסוף פרוש ראב"ע (שניהם בדף [250]א).
בסוף פרוש רש"י: "נשלם בליל ה' פרשת קהל ופקודי בכ"ג יו' לירח אדר שנת ע"ב לפרט ודיקדקתי אותו בשני ספרים כפי השגת דעתי מראשו ועד סופו השם יזכיני להגות בו אני את זרעי אמן.
וחלקי יקותיאל ראא"ל המחוקק יהיה ספון עם מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אמן אמן".
בסוף פרוש ראב"ע: "נשלם פירוש חמשה חומשי תורה כאשר פירשו הרב ר' אברהם בן עזרא ... והשלמתיו ליל ה' פרשת וישלח יעקב בי"ז ימים לירח כסליו שנת ע"ג לפרט וכתבתיו בכרך ביבנייא אני יקותיאל ביר' משולם זצ"ל ... ".
היסטורית בעלים בדף 3ב רשימה על לידת "יהושע עבדיה" ב"תשרי הרמ"ב", וביד שונה רשימת טעמי המקרא לפי הסדר האיטליאני. בדף 4א ציון בעלים: "שלי כמ"ר יהושע המלמד".
Censor: Camillo Jaghel 1619.
תיאור [251] דף.
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
שפה עברית
מספר מערכת 990000849490205171
קישורים Cod. Parm. 3256
For Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma (Ed. B. Richler) entry, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related publication, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?