חזרה לתוצאות החיפוש

כותר עדה ולשון : פרסומי מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל / עורך הסדרה - שלמה מורג.
כותרים נוספים Added t. p: [Eda welashon] : publications of the Hebrew University Language Traditions Project / editor S. Morag.
Eda welashon
ספר במדבר בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
קטלוג התעוד המקלט
מסרת הלשון העברית של יהודי בגדאד בקריאת המקרא והמשנה
מסרת הקריאה של קהלת ג'רבה במקרא ובמשנה
מסרת הקריאה הקדם אשכנזית
פרקים במסרת לשון חכמים של יהודי איטליה
מסרת הלשון העברית של יהודי ארם צובה (חלב) בקריאת המקרא והמשנה
חלופי צורה במסרות לשון
ספר בראשית בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי - מחקרים בלשונם הארמית
ספר שמות בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
תרגומי הלדינו לפרקי אבות
מסרת צרפתית-איטלקית של לשון המשנה
ספר ויקרא בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלש עדות
ספר דברים בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו
התרגום הקדום לנביאים ראשונים בערבית יהודית
התפלה במסרת תימן - בחינות לשוניות
תרגום קדום לנביאים אחרונים בערבית-יהודית בבלית וסורית
מסורות שבעל פה ומסורות שבכתב של לשון המשנה
ארמית בבלית במסרת תימן - שם העצם
מסרת הלשון של הרמב"ם
The Hebrew language tradition of the Baghdadi community
The Hebrew language tradition of the community of Djerba (Tunisia)
Catalogue of the recordings in the tape-archives
The Hebrew language tradition in Medieval Ashkenaz (ca.950-1350 C.E.)
The tradition of Mishnaic Hebrew in the communities of Italy
The Hebrew language tradition of the Aleppo community
Variations of a nominal pattern in the traditions of Hebrew : the pattern q'otel in Mishnaic Hebrew
The Book of Genesis in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho
The Ladino translations of Pirke Aboth
The Book of Numbers in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho
Mishna tractate Shevi'it in reading-traditions of three communities
The Book of Deuteronomy in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho
The oldest translation of the Early Prophets into Judaeo-Arabic
Babilonian Aramaic in Yemenite tradition : the noun
Maimonides' tradition of Mishnaic Hebrew as reflected in his autograph commentary to the Mishnah
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים מורג, שלמה, 1926-1999
מוציא לאור ירושלים : האוניברסיטה העברית - המכון למדעי היהדות - מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל
שנה תשל"ז-תשס"ד
הערת תוכן ותקציר א. מסורת הלשון העברית של יהודי בגדאד בקריאת המקרא והמשנה - תורת ההגה / בעריכת שלמה מורג. תשל"ז. [5], כ, 145, [10] ע'.
Vol. 1. The Hebrew language tradition of the Baghdadi community / Shelomo Morag. 1977.
ב. מסורת הקריאה של קהילת ג'רבא במקרא ובמשנה - תורת ההגה והפועל / מאת קציעה כ"ץ. לה, 410, [7] ע'. תשל"ח.
Vol. 2. The Hebrew language tradition of the community of Djerba (Tunisia) / Ktzia Katz. 1977.
ג. קטלוג התיעוד המוקלט / ערוך בידי קדיה פלמן. תשל"ח. [4], 280, [4] ע'.
Vol. 3. Catalogue of the recordings in the tape-archives / Kadiya Fellman. 1978.
ד. מסורת הקריאה הקדם אשכנזית מהותה והיסודות המשותפים לה ולמסורת ספרד. כרך א: ענייני הגייה וניקוד / מאת אילן אלדר. תשל"ט. 7, ה-טז, כג, 216, XXVII ע'. מפתחות.
Vol. 4. The Hebrew language tradition in Medieval Ashkenaz (ca.950-1350 C.E.), Part 1 : Phonology and vocalization / Ilan Eldar (Adler). 1978.
ה. מסורת הקריאה הקדם-אשכנזית מהותה והיסודות המשותפים לה ולמסורת ספרד. כרך ב: עניני תצורה / מאת אילן אלדר. תשל"ט. 461, VII ע'. מפתח.
Vol. 5. The Hebrew language tradition in Medieval Ashkenaz (ca.950-1350 C.E.), Part 2 : Morphology / Ilan Eldar (Adler). 1978.
ו. פרקים במסורת לשון חכמים של יהודי איטליה : [על-פי כתב יד פאריס 328-329] / מאת משה בר-אשר. תש"ם. יג, 154, IX ע'.
Vol. 6. The Tradition of Mishnaic Hebrew in the communities of Italy / Moshe Ben-Asher. 1980.
ז. מסורת הלשון העברית של יהודי ארם-צובא (חלב) בקריאת המקרא והמשנה - תורת ההגה. / מאת קציעה כ"ץ. תשמ"א. ,IV [2], יד-כג, 115, IV [4] ע'.
Vol. 7. The Hebrew language tradition of the Aleppo community / Ktzia Katz. 1981.
ח. חילופי צורה במסורות לשון : משקל קטל וחילופיו בלשון חכמים במקורות שבכתב ובמסורותיהן של עדות / מאת קדיה פלמן. תשמ"ב. III, יא-יח, 173, [4] ע' (מיעוטם מקופלים).
Vol. 8. Variations of a nominal pattern in the traditions of Hebrew : the pattern q'otel in Mishnaic Hebrew / Kadiya Fellman. 1982.
ט. ספר בראשית בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו / מאת יונה צבר. תשמ"ג. מח, 294,[8] ע'.
Vol. 9. The Book of Genesis in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho / Yona Sabar. 1983.
י. כתבי-היד התימניים של התלמוד הבבלי - מחקרים בלשונם הארמית / מאת יחיאל קארה. תשמ"ד. מג, 396, IV [4] ע'.
יא. קטלוג התיעוד המוקלט חלק ב / נערך בידי חיים אביטן בסיועה של קדיה פלמן. תשמ"ז. [8], 78, [4] ע'.
יב: ספר שמות בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו, ונוספו עליו טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון / מאת יונה צבר. תשמ"ח, לח, 181, III [3] ע'.
יג: תרגומי הלאדינו לפרקי אבות, עיונים בדרכי התרגום מלשון חכמים לספרדית-יהודית / מאת אורה (רודריג) שורצולד. תשמ"ט, יד, 518, VII ע'.
Vol. 13. The Ladino translations of Pirke Aboth / Ora (Rodrigue) Schwarzwald. 1989.
יד: מסורת צרפתית-איטלקית של לשון המשנה / מאת יעקב בן-טולילה. תשמ"ט, כ, 154, XII ע'.
טו: ספר ויקרא בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו, ונוספו עליו טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון. תשנ"א, לז, 149, IV ע'.
טז. ספר במדבר בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו, ונוספו עליו טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון / מאת יונה צבר. תשנ"ג. לד, 147, [5] ע'.
Vol. 16. The Book of Numbers in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho / Yona Sabar. 1993.
יז. מסכת שביעית במסורות הקריאה של שלוש עדות / מאת קציעה כ"ץ. תשנ"ד. יז, 121 ע'.
Vol. 17. Mishna tractate Shevi'it in reading-traditions of three communities / Ktzia Katz. 1993.
יח. ספר דברים בארמית חדשה בניבם של יהודי זאכו ונוספו עליו טקסטים בניבים אחרים של ארמית חדשה ומילון / מאת יונה צבר. תשנ"ה. נא, 159 ע'.
Vol. 18. The Book of Deuteronomy in Neo-Aramaic in the dialect of the Jewish community of Zakho / Yona Sabar. 1994.
יט. התרגום הקדום לנביאים ראשונים בערבית יהודית / על ידי יצחק אבישור. תשנ"ה.
Vol. 19. The oldest translation of the Early Prophets into Judaeo-Arabic / Yitzhak Avishur. 1995.
כ. התפילה במסורת תימן - בחינות לשוניות / מאת יצחק גלוסקא. תשנ"ה. טז, 287, XIII ע'.
כא. קטלוג התיעוד המוקלט / התקינו ענת צעירי, גלית שמאע. חלק ג. תשנ"ח. [10], 135, [3] ע'.
כב. תרגום קדום לנביאים אחרונים בערבית-יהודית בבלית וסורית. כרך א. ישעיהו וירמיהו / כתב יד בודליאנה עם מבוא והערות / יצא לאור על ידי יצחק אבישור. תשנ"ח. 241, [5] ע'.
כג. מסורות שבעל פה ומסורות שבכתב של לשון המשנה : תצורת שם העצם במסורת תימן / מאת צמח קיסר. תשס"א. [6], 358, [4] ע'.
כד. ארמית בבלית במסורת תימן - שם העצם / מאת שלמה מורג, יחיאל קארה. תשס"ב. כג, 409, [5] ע'.
Vol. 24. Babilonian Aramaic in Yemenite tradition : the noun / Shelomo Morag and Yechiel Kara. 2002.
כה. מסורת הלשון של הרמב"ם : לפי האוטוגרף של פירושו למשנה - תורת ההגה ומערכת הפועל / מאת תלמה צורבל. תשס"ד. טו, 194, [5] ע'.
Vol. 25. Maimonides' tradition of Mishnaic Hebrew as reflected in his autograph commentary to the Mishnah / Talma Zurawel. 2004.
הערות מכרך כו כל ספר יקוטלג בנפרד.
3 שערים.
נוספו שער, תוכן ענינים ומבוא באנגלית.
כרך ח, כד, כה: פרסומי המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל.
כרך ח, כד, כה: יצאו בהוצאת המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס.
תיאור 25 כר' (א-כה)
24 ס"מ.
שפה עברית
אנגלית
מספר מדף/סרט/תיק JMB 04736
מזהה ISBN9653500627 (v.21)
ISBN9653500635 (v.22)
ISSN0333-5143
מספר מערכת 990011687020205171
קישורים במדבר (מאגר כותר - ספרית עיון דיגיטלית)
תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?