חזרה לתוצאות החיפוש

"בספר זה מוצעים שישה עשר פרקי מחקר בלשונות התפילה ובנוסחאותיה, בסגנונה, בתכניה ובמנהגיה. רוב הפרקים מוקדשים לתפילות הקדומות הנוהגות בכל תפוצות ישראל מימים קדמונים. מקום חשוב בעיונים הכלולים בספר תופסות ארבע פסקאות הבאות בתפילות העמידה של שבת והפיוט 'אל אדון על כל המעשים' שנשתלב בברכת 'יוצר אור' שלפני קריאת שמע של שחרית. כן נידונות לשונותיהן ותוכנן של תפילות שנהגו בקהילות ישראל בפראג, במזרח ובמגרב ובקהילות של צאצאי האנוסים בדרום-מערב צרפת. בתפילות הקדומות מובאות נוסחאות שבכתבי היד הקדומים לרבות קטעים מגניזת קהיר בצד הנוסחאות המהלכות בדורותינו, המשמשות נקודת מוצא לעיונים. חלק מהמחקרים המובאים בספר ראו אור בפרסומים ראשונים והוכנסו בהם שינויים שהתבקשו וחלקם רואים אור לראשונה בספר זה". -- כריכה אחורית.

כותר לשוננו רנה : עיוני תפילות בלשון ובסגנון, בתכנים בנוסחאות ובמנהגים / מאת משה בר-אשר
התקנה ועריכה: חנן אריאל
מפתוח: דורון יעקב.
כותרים נוספים לשוננו רינה
Added title page: Leshonenu rinna : liturgical studies : language, style, content, versions, and customs / Moshe Bar-Asher.
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים אריאל, חנן, 1976- (עורך)
מוציא לאור ירושלים : הוצאת ראובן מס
יד הרב נסים
שנה תשע"ו 2016
הערת תוכן ותקציר שער א. ראשונות: פרק א. מטבע שטבעו חכמים בברכה -- פרק ב. הזיקה ללשון חכמים במטבע של ברכה -- פרק ג. ההיגד "ה' איש מלחמה" וגלגוליו במרוצת הדורות -- פרק ד. הרקע המקראי בשתי פסקאות מפויטות בברכות שבת -- פרק ה. ישמח משה במתנת חלקו -- פרק ו. תכנת (תקנת) שבת -- פרק ז. אל אדון כל המעשים -- פרק ח. על השם "נחמתא" בקדיש -- שער ב. אחרונות: פרק ט. נוסח ולשון בסידורי פראג במרוצת הדורות -- פרק י. על העשייה בהדרת סידורים כמנהג הספרדים בדורנו -- פרק יא. מפעל חשוב בההדרת ספרי תפילה --
שער ג. הדים מקהילות צאצאי האנוסים בצרפת: פרק יב. קהילות דרום-מערב צרפת - היסטוריה, מנהג ולשון -- פרק יג. תוצאות המגע בין העברית ללשונות המקום -- פרק יד. כמה ממנהגי בית הכנסת -- פרק טו על מנהגי הקריאה בתורה -- פרק טז. תפילות מיוחדות לימים הנוראים.
הערות כולל ביבליוגרפיה (עמודים 305-319) ומפתחות.
נוסף שער באנגלית.
תיאור ט, 382 עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים
24 ס"מ.
שפה עברית
שנת זכויות יוצרים © תשע"ו 2016
מזהה ISBN9789650903381
מספר מערכת 990039254140205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?