חזרה לתוצאות החיפוש

"היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה הכללית, מייצג את המדינה ואת האינטרס הציבורי בערכאות משפטיות ומשמש היועץ המשפטי הראשי של רשויות השלטון. ואולם למרות החשיבות הרבה של תפקידיו ולמרות עוצמתו, הפיקוח והבקרה עליו וכן הדיווחיות המצופה ממנו לוקים בחסר ... מחקר המדיניות מציע אמות מידה להערכת מדיניותו ותפקודו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה. מובאות כאן שלוש המלצות עיקריות: 1. היועץ המשפטי לממשלה יפרסם תכנית עבודה רב-שנתית ודוח שנתי מפורט; 2. אמות המידה שעל פיהן ידווח היועץ המשפטי לממשלה על פעולותיו ועל הפעולות של המחלקות שבאחריותו ייקבעו מראש על פי מדדי תפוקה, הצלחה ואיכות הניהול; 3. יצירת מערכת המדדים המלאה תיעשה בשיתוף עם היועץ המשפטי ועם הציבור". -- מעטפת אחורית.

כותר היועץ הטוב : אמות מידה להערכת היועץ המשפטי לממשלה / גיא לוריא
עריכת הטקסט: אביטל רגב-שושני, ענת ברנשטיין.
כותרים נוספים Added title page: Performance measures for Israel's Attorney General / Guy Lurie
text editor, Avital Regev Shoshani, Anat Bernstein
מקום קשור Jerusalem (Israel)-place of publication
מחברים/ יוצרים נוספים רגב-שושני, אביטל (עורך)
מוציא לאור ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה
שנה תשע"ה 2015
הערות כולל הפניות ביבליוגרפיות (עמודים 186-199).
נוספו שער ותקציר באנגלית.
Hebrew with added title page and abstract in English.
סדרה מחקר מדיניות
108
Policy paper
108
תיאור 199, iv עמודים : תרשים
23 ס"מ.
שפה עברית
מזהה ISBN9789655191691
מספר מערכת 990038525080205171
קישורים תמונה קדמית
תמונה אחורית
תמונה אחורית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?