חזרה לתוצאות החיפוש

ספר
כותר The Mishnah / a new translation with commentary by Pinhas Kehati
edited by A.H. Rabinowitz.
כותרים נוספים Mishnah. English. 1987.
מחברים/ יוצרים נוספים Kehati, Pinhas
מוציא לאור Jerusalem : Department for Torah Education and Culture in the Diaspora of the World Zionist Organization
שנה c1987-c1996
הערת תוכן ותקציר Contents:
1-3. Seder Zera'im.
-- v. 1. Berakhot -- Pe'ah. 1989.
-- v. 2. Demai -- Kilayim -- Shevi'it. 1992
-- v. 3. Terumot -- Ma'asrot. 1993.
5-9. Seder Moed.
--v. 1-2. Shabbat. 1990.
-- v. 3. Pesahim. 1992.
-- v. 4. Yoma. 1990.
-- v. 5. Ta'anit -- Megillah -- Moed katan -- Haggigah. 1991.
10-12. Seder Nashim.
-- v. 1. Yevamot -- Ketubot. 1992.
-- v. 2. Nedarim -- Nazir -- Sotah. 1992.
-- v. 3. Gittin. 1989.
13-16. Seder Nezikin.
-- v. 1. Bava Kamma -- Bava Metzia. 1987.
-- v. 2. Bava Batra -- Sanhedrin. 1988.
-- v. 3. Makkot -- Shevuot -- Eduyot. 1988.
-- v. 4. Avodah Zarah -- Avot -- Horayot. 1987.
[17]-[19]. Seder Kodashim.
-- v. 1. Zevahim -- Menahot -- Hullin. c1994.
-- v. 2. Bekhorot -- Arakhin. c1995.
-- v. 3. Temurah -- Keretot -- Me'ilah -- Tamid -- Middot -- Kinnim. c1995.
[20]-[24]. Seder Tohorot.
-- v. 1. Kelim. c1995.
-- v. 2. Oholot. c1996.
-- v. 3. Nega'im -- Parah. c1996.
-- v. 4. Tohorot -- Mikva'ot -- Niddah. c1996.
-- v. 5. Makhshirin -- Zavim -- Tevul Yom -- Yadai'im -- Uktzim. c1996.
הערות Includes text of the Mishna in Hebrew.
בראש השער: שישה סדרי משנה.
תרגום של: משניות...
Translators vary.
Published in 1994 in small format.
Some of the volumes numbered erroneously.
Vol. [19]-[24]: Without Everyman's Mishnah series note.
סדרה Eliner library
Everyman's Mishnah series
תיאור 23 v. (v. 1-3, 5-[24] : plans
23 cm.
שפה אנגלית
עברית
מספר מערכת 990010325720205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?