חזרה לתוצאות החיפוש

איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל], שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל, פתוחי חותם

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט
  • ארכיון

תיאור

9 תעודות. בתיק:;א.העתק מאושר של כתב השליחות ותנאיו לר' שלמה פתוחי חותם (פ"ח) רוזנטל. להשיג פורמאן מידי השולטן הטורקי לשיקום ה"חורבה". ירושלים, תקפ"א. התעודה המקורי נחתם בשנת תק"פ. נדפס בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים פ"ב-פ"ד.;ב. מכתב בקשה לרבי שלמה שיזרז פעולותיו להשגת הפורמאן, ושלא יהסס לנסוע לוילנה כדי לאסוף משם את כספי החלוקה. חתום: ישראל במוהר"ש. צפת. תקפ"ג.;ג. אגרת לרבי שלמה מאת שלמה זלמן, בן רב מנדל שפירא. מזרזו לפעול להשגת הפורמאן. ירושלים, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד ט"ו.;ד. קטעים מפנקס העתקי-תעודות של כוללות האשכנזים בארץ ישראל: 1. העתק כתב השליחות של רבי שלמה לקושטא. להוצאת הפורמאן לבנין החורבה ולרכישת הקרקע שעליו היא עומדת. ירושלים, ראש חודש אדר תקפ"ג. פורסם על ידי י.ד. פרומקין ב"חבצלת", שנה ט"ז גליון י"ח.;2. העתק מכתבו של שלמה זלמן הכהן אל רבי שלמה. מספר ומתאונן על הספרדים בטבריה, שהלשינו לפני השלטונות על האשכנזים שם שאינם "פראנקס" [ספרדים] ולכן חובה עליהם לשלם עבור זכות הישיבה שם.;מבקש מהשד"ר להתחנן לפני סניור רפאל [פיג'וטו] שלא ישמע לטענות הספרדים, ויעזור לאשכנזים בכסף הנתבע מהם עכשיו בידי השלטונות. ביירות, ח' ניסן תקפ"ג. האיגרת המקורית - ראה תעודה ו/1.;3. אגרת מטבריה, ג' אייר תקפ"ג. חתומה על ידי גרשון מרגליות, ישראל [משקלוב], מרדכי בן יצחק מסטולין, דוד בהרב מחמעלניק, שלמה בהרב, יקותיאל זלמן, יהודה צבי - כהן צדק. חלק נדפס כל ידי רפאל, שם, עמודים צ"ז-צ"ח.;ה. 4 איגרות אל רבי שלמה מאת אברהם דוד [שטראשון]. בענייני גביית כספים והעברתם. וילנה, תקפ"ג - תקפ"ד. ו. 3 איגרות מגבאי קהילת וילנה. אל רבי שלמה בענייני גביה והעברת כספים וקבלות. וילנה, תקפ"ד. ז. 2 איגרות מאת ר' שלמה זלמן הכהן אל ר' שלמה פתוחי חותם:;1. בעניין הסכסוך עם הספרדים, פירוט ראה בתעודה ד/2. ביירות, תקפ"ג. נדפסה בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים צ"א-צ"ב. 2. בעניין התשלומים ששולמו כבר לפחה של עכו. ביירות, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד י"ג.;ח. מכתב מאת אברהם שלמה זלמן בן יעקב צורף, אל רבי שלמה. וינה, כ"ב תמוז. נדפס בחלקו על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים ק"ו-ק"ז, ובשלימות ב"מגנזי ירושלים" חוברת י"ז עמוד י"ג.;ט. 2 מכתבים חתומים בידי יצחק אייזיק בן מוהר"ם מאטיק: 1. מכתב את רבי שלמה, בו הוא מתבקש לברר "אם יש איזה חיוב לשלם בעד הקרקע שהבתים שלנו בנויים עליו". חתום גם בידי משה מנאריסק. צפת, מחצית סיון תקפ"ג.;2. מכתב אל שמעון ברעסליר אשכנזי בקושטא. בו הוא מתבקש למסור את האיגרת המצורפת, היא תעודה ט/1 בתיק זה, לרבי שלמה. צפת, מחצית סיון תקפ"ג.

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?

מידע על הפריט

סימול
ARC. 4* 199 / 384
תאריך
1820-1824
שפה
עברית;
תיאור
9 תעודות. בתיק:;א.העתק מאושר של כתב השליחות ותנאיו לר' שלמה פתוחי חותם (פ"ח) רוזנטל. להשיג פורמאן מידי השולטן הטורקי לשיקום ה"חורבה". ירושלים, תקפ"א. התעודה המקורי נחתם בשנת תק"פ. נדפס בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים פ"ב-פ"ד.;ב. מכתב בקשה לרבי שלמה שיזרז פעולותיו להשגת הפורמאן, ושלא יהסס לנסוע לוילנה כדי לאסוף משם את כספי החלוקה. חתום: ישראל במוהר"ש. צפת. תקפ"ג.;ג. אגרת לרבי שלמה מאת שלמה זלמן, בן רב מנדל שפירא. מזרזו לפעול להשגת הפורמאן. ירושלים, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד ט"ו.;ד. קטעים מפנקס העתקי-תעודות של כוללות האשכנזים בארץ ישראל: 1. העתק כתב השליחות של רבי שלמה לקושטא. להוצאת הפורמאן לבנין החורבה ולרכישת הקרקע שעליו היא עומדת. ירושלים, ראש חודש אדר תקפ"ג. פורסם על ידי י.ד. פרומקין ב"חבצלת", שנה ט"ז גליון י"ח.;2. העתק מכתבו של שלמה זלמן הכהן אל רבי שלמה. מספר ומתאונן על הספרדים בטבריה, שהלשינו לפני השלטונות על האשכנזים שם שאינם "פראנקס" [ספרדים] ולכן חובה עליהם לשלם עבור זכות הישיבה שם.;מבקש מהשד"ר להתחנן לפני סניור רפאל [פיג'וטו] שלא ישמע לטענות הספרדים, ויעזור לאשכנזים בכסף הנתבע מהם עכשיו בידי השלטונות. ביירות, ח' ניסן תקפ"ג. האיגרת המקורית - ראה תעודה ו/1.;3. אגרת מטבריה, ג' אייר תקפ"ג. חתומה על ידי גרשון מרגליות, ישראל [משקלוב], מרדכי בן יצחק מסטולין, דוד בהרב מחמעלניק, שלמה בהרב, יקותיאל זלמן, יהודה צבי - כהן צדק. חלק נדפס כל ידי רפאל, שם, עמודים צ"ז-צ"ח.;ה. 4 איגרות אל רבי שלמה מאת אברהם דוד [שטראשון]. בענייני גביית כספים והעברתם. וילנה, תקפ"ג - תקפ"ד. ו. 3 איגרות מגבאי קהילת וילנה. אל רבי שלמה בענייני גביה והעברת כספים וקבלות. וילנה, תקפ"ד. ז. 2 איגרות מאת ר' שלמה זלמן הכהן אל ר' שלמה פתוחי חותם:;1. בעניין הסכסוך עם הספרדים, פירוט ראה בתעודה ד/2. ביירות, תקפ"ג. נדפסה בשיבושים על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים צ"א-צ"ב. 2. בעניין התשלומים ששולמו כבר לפחה של עכו. ביירות, תקפ"ג. נדפסה ב"מגנזי ירושלים", חוברת י"ז עמוד י"ג.;ח. מכתב מאת אברהם שלמה זלמן בן יעקב צורף, אל רבי שלמה. וינה, כ"ב תמוז. נדפס בחלקו על ידי יצחק רפאל, שם, עמודים ק"ו-ק"ז, ובשלימות ב"מגנזי ירושלים" חוברת י"ז עמוד י"ג.;ט. 2 מכתבים חתומים בידי יצחק אייזיק בן מוהר"ם מאטיק: 1. מכתב את רבי שלמה, בו הוא מתבקש לברר "אם יש איזה חיוב לשלם בעד הקרקע שהבתים שלנו בנויים עליו". חתום גם בידי משה מנאריסק. צפת, מחצית סיון תקפ"ג.;2. מכתב אל שמעון ברעסליר אשכנזי בקושטא. בו הוא מתבקש למסור את האיגרת המצורפת, היא תעודה ט/1 בתיק זה, לרבי שלמה. צפת, מחצית סיון תקפ"ג.
כותר
איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל], שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל, פתוחי חותם.
הערות
חלק גדול מן התעודות נדפס ותואר במאמרו של יצחק רפאל [ורפל]: לתולדות הקהילה האשכנזית בארץ ישראל, סיני, שנה ג' כרך ה' תרצ"ט - ת"ש. עמודים ס"ט - קט"ז.
מתוך
אסף תעודות שד"רים
זכויות גישה
online_resources
רמת התיאור
File Record
מספר מערכת
990034525980205171

כל שימוש מותר

מותר להעתיק את הפריט עבור כל מטרה ולהשתמש בו עבור כל מטרה.

אין צורך לפנות לספרייה הלאומית לקבלת רשות שימוש בפריט.

מידע נוסף:

פריט זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל.

יש לשים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט,

אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים.

 

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:
איגרות ותעודות ששייכות לשליחותו של שלמה בן ישראל [רוזנטל], שד"ר כל הכוללות בארץ ישראל, פתוחי חותם, 1820-1824, סימול ARC. 4* 199 / 384, אסף תעודות שד"רים.