Back to search results

Book

"... נקודת המוצא של העורכים התבססה על עקרונות אחדים: היותו של תחום העיסוק בקידומם של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון חלק משדה החינוך הבלתי פורמלי; היותו של תחום זה נקודת מפגש בין גישות הלקוחות משדה החינוך לבין גישות ודרכי התערבות המעוגנות בשדה הטיפולי; ולבסוף, הצורך בגיבושו של תפקיד בעל הכשרה ייחודית שתסייע לעוסקים בו להתמודד עם אתגר מקצועי מורכב זה. בשני הכרכים כרך מוצגות ארבעים עבודות שפורסות בפני הקורא יריעה רחבה של סוגיות מהותיות בתחום של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון ומצוקה ...". - מן המעטפת האחורית.

Title ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל / עורכים: ד"ר עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי
סיוע בעריכה: ד"ר מירב סלקובסקי.
Additional Titles ילדים ומתבגרים במצבי סכון בישראל
On verso of title page: Children and adolescents at risk in Israel / editors: Emmanuel Gruper, Shlomo Romi.
Edition מהדורה ראשונה.
Related place Tel Aviv-Yafo (Israel)-place of publication
Co-Author גרופר, עמנואל (עורך)
Publisher תל אביב : מכון מופ"ת
Creation Date תשע"ד-תשע"ה 2014-2015
Content כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה : מבוא / עמנואל גרופר, שלמה רומי, מירב סלקובסקי -- שער 1. ההתפתחות והחזון של תחום העבודה החינוכית-טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל ובעולם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות, התפתחויות ודרכי התערבות / עמנואל גרופר, מירב סלקובסקי, שלמה רומי -- נוער במצבי סיכון במשך שנות דור - פרספקטיבה של חוקר (ריאיון עם פרופסור חיים אדלר, חתן פרס ישראל לחינוך) / עמנואל גרופר, שלמה רומי -- מהותו הפילוסופית של המעשה החינוכי-טיפולי לפי גישת הפדגוגיה החברתית / מיכאל וינקלר -- היבטים כלכליים והשפעתם על תהליך קידום המקצועיות בתחום העבודה החינוכית-טיפולית עם נוער בסיכון / עמנואל גרופר -- שער 2. מאפייני אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון -- טיפולוגיה של נוער במצבי סיכון בישראל / דפנה עציון -- פרופיל של הנוער המנותק בישראל / חיים להב -- מתבגרים בפנימיות על סף המעבר לחיים עצמאיים: תיאור מצבם והגורמים התורמים למוכנותם לחיים / תמר דיניסמן, ענת זעירא - מאפייני סיכון, דת ומגדר בקרב מתבגרים חרדים - מודל אקולוגי / ענת קלי -- תפיסת תפקוד משפחתי, זהות ה'אני' ומסוגלות עצמית: השוואה בין מתבגרים בסיכון ילידי הארץ לבין עולים מחבר העמים / מירב סלקובסקי, אלה סומבייב-גילר, שלמה רומי --
שער 3. תוכני ליבה "הדור העירום": מתבגרות בדואיות בחברה משתנה / נוזהה אלאסד אלהוזייל -- חבורות נוער בחוות שבגבעות דרום הר חברון / שימי פרידמן -- תוכני ליבה בעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון ומצוקה -- "מסגור מחדש" reframing בעבודה חינוכית עם תלמידים בהדרה ובסיכון: להפנות מבט אל מקורות הכוח הפנימיים / מיכל ראזר -- "חוסן בונה עתיד": רכיבי חוסן בעבודה עם נוער בסיכון בישראל / אילן שמש, רותי שמש -- תפקוד חינוכי-לימודי והישגים אקדמיים של חניכי פנימיות רווחה והקשר שלהם לתפקודם ההתנהגותי והרגשי / יעל אלתרמן-שאשא, רמי בנבנישתי -- הפנימייה החינוכית בישראל - מנוף לשיקום ערכי / שלום שמאי -- אלימות ובריונות באינטרנט בקרב בני נוער: גורמי סיכון וגורמי הגנה / טלי היימן, דורית אולניק-שמש -- דיאלוג בחברה מרובת תרבויות: השלכות לעבודה עם נוער בסיכון / אמיתי המנחם -- התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל / חגית בוני-נח -- בית הספר כמסגרת לשינוי של מתבגרים במצבי סיכון / ג'ודי גולדנברג, אתי אורנן, שלמה רומי -- סיכום ביניים / שלמה רומי, עמנואל גרופר, מירב סלקובסקי.
כרך ב. קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי: שער 4. בעיני המתבונן: תיאור מנקודת מבטם של מתבגרים במצבי סיכון ומצוקה -- שער 5. דרכי התערבות בעבודה חינוכית-טיפולית עם מתבגרים במצבי סיכון ויחסי גומלין עם שותפי תפקיד -- שער 6. סוגיות בהכשרה, בזהות ובתפקוד של העובדים בשדה החינוכי-טיפולי.
Notes כולל הפניות ביבליוגרפיות.
נוסף תקציר באנגלית.
Series כליל - סדרת ספרים בנושאי חינוך ותרבות
Format 2 כרכים (כרך א-ב) : איורים (אחד צבעוני), דיאגרמות (אחת צבעונית), תרשימים
23 ס"מ.
Language Hebrew
Identifier ISBN9789655300925 (Vol. 1)
ISBN9789655301014 (Vol. 2)
System Number 990037592900205171
Links תמונה קדמית
תמונה אחורית
תוכן העניינים

תנאי השימוש:

Terms of Use

The item is subject to copyright and/or contractual terms of use. 

You may use this item for non-commercial teaching and research purposes only, provided that due credit is given to the creator(s) and/or to the owner of the collection, as applicable.

It is forbidden to harm the author’s honor or reputation by means of altering the item or damaging the integrity of the item.

In addition to specifying the name(s) of the creator(s) when making use of their work, please acknowledge the source of the material as follows: 

From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*.

*The name of the collection owner that is indicated in the Library catalog

Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of copyright in the item and/or the owner of the collection from which the item originated, as applicable.

For any additional copyright information please contact NLI’s copyright inquiry service here.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: copyright@nli.org.il​​

MARC RECORDS
ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל / עורכים: ד"ר עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי ; סיוע בעריכה: ד"ר מירב סלקובסקי – הספרייה הלאומית
Tags

Have more information? Found a mistake?