;

ספריית המדינה בברלין

האיסוף של כתבי יד עבריים בספריית המדינה בברלין החל בד בבד עם הקמתה במאה ה-17. רק בסוף המאה ה-19 גדל האוסף בצורה משמעותית, עם קליטתם של מספר אוספים בולטים, ביניהם: שפירא, ארפורט , פינר, המילטון, ושטיישניידר.