;

משנה סדר טהרות (בלתי שלם)

type

 • מספר עכשווי
  הספרייה הלאומית של רוסיה, סנקט פטרבורג, רוסיה Ms. Evr. Antonin B 262
 • מספר סרט

  F 20152

  ,

  PH 2367

  ,

  F 68563

  ,

  PH 2487

 • מספר מערכת
  990000905530205171
 • מספרי תמונות בפרויקט גניזה של פרידברג
  C511843 , C511844 , C511845 , C511846 , C511847 , C511848 , C511849 , C511850 , C511851 , C511852 , C511853 , C511854 , C511855 , C511856 , C511857 , C511858 , C511859 , C511860 , C511861 , C511862 , C511863 , C511864 , C511865 , C511866 , C511867 , C511868 , C511869 , C509098 , C509099 , C509100 , C509101 , C509102 , C509103 , C509104 , C509105 , C509106 , C509107 , C509108 , C509109


 • • Frank, Helmut, Mischna mit arabishen Glossen, Leningrader Framgent Antonin Mr. 262, Berlin, 1937

  • A. I. Katsh, The Antonin Genizah in the Saltikov-Schedrin Public Library in Leningrad (in: The Leo Jung Jubilee volume, New York, 1962)

  • על טיבו של נוסח זה של המשנה ראה: ת' זכורה-מיטשום, משנת מסכת נדה עם מבוא (עבודת דוקטור), ירושלים תשמ"ט, עמ' 90-91; וראה גם שם, עמ' 124-127

  • ראה: א"י כ"ץ, גנזי משנה (ירושלים, תש"ל)


יש לי הערות או מידע להוסיף

 • הערות

  NumFolio->דפים 1–38 ||.

  ביבליוגרפיה: י' ייבין, "הטעמת תורה שבעל פה בטעמים", לשוננו כד (תש"ך), עמ' 47–69, 167–178, 207–231 (ההפניות הן למספור שבתדפיס: [1]–[60]) עמ' 46–47 הגהות בין השורות ובשולייםגלוסות .

  נושא נוסף: ספרות חז"ל - משנה ותרגומי משנה - משנה.

 • מספר דפים

  38 דף.

 • תיאור פליאוגרפי

  , חומר: קלף, ניקוד: טברני (חלקי), טעמים: קיים.

 • ביבליוגרפיה

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), א. מאגנס (תש"ס), עמוד 204 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 304-320 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  כהנא, מנחם יצחק, עיונים בעיצובה של המחלוקת במשנה ובמגמותיה. תרביץ: רבעון למדעי היהדות, עג (תשס"ד), א עמוד 79-78 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 1004 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, ב. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 1-129 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  קארה, יחיאל, מסורות תימניות בלשון חכמים על פי כתב-יד מן המאה השש עשרה. לשוננו, כרך ארבעים וארבעה (תש"ם ), חוברת א' עמוד 38 (איזכור).

  דנציג, נחמן, קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר באוסף א"נ אדלר . בית המדרש לרבנים באמריקה (תשנ"ח), עמוד לט (דיון).

  ייבין, ישראל, ניקודי מילים וצורותיהן בכתבי יד ותרומתם למילון ולדקדוק. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, קונגרס שישי (תשל"ג) (תש"ם), כרך ד עמוד 222 (איזכור).

  בירנבאום, גבריאל, פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה. אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ד), עמוד 23, 30, 52, 53 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  נתנאל, אליהו, לשונו של כתב יד אנטונין. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשל"ג), עמוד 1-100 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  בירנבאום, גבריאל, לשון המשנה בגניזת קהיר. האקדמיה ללשון העברית (תשס"ח), עמוד 144 (איזכור).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד עמ' 124–127 (איזכור).

  בירנבאום, גבריאל, לשון המשנה בגניזת קהיר. האקדמיה ללשון העברית (תשס"ח), עמוד 143 (איזכור).

  קרופ, מיכאל, Discussion of three text editions of Mishnaic Geniza fragments. Emmanuel, No. 7 עמוד 71 (איזכור).

  רוזנטל, יואב, לצורתה הקדומה של סוגיית בבלי, מועד קטן ז ע"ב- ח ע"א. תרביץ: רבעון למדעי היהדות, עז (תשס"ח 2007), א עמוד 51 (איזכור).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבואות לספרות התנאים . Magnes Press; Hebrew University (תשי"ז), עמוד עמ' 195, הע' 43 (איזכור).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 948 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  בירנבאום, גבריאל, Phonological and Morphological Studies in MS Antonin 262. Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014. Yale University (2017), עמוד 93-94, 111 (דיון, יש העתקה (חלקי), יש תרגום (חלקי)).

  Kahle, Paul, The Mishna Text in Babylonia. HUCA, 10 (1935)- עמוד 197 (איזכור).

  בן-דוד, ישראל, למילון המקרא. לשוננו, כרך חמישים ושישה (תשנ"ב ), חוברת ד' עמוד 295 (איזכור).

  ייבין, ישראל, הטעמת תורה שבעל פה בטעמים. לשוננו, תש"ך, 24 עמוד 217-218 (איזכור).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 124-127 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 258 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 59-89 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  מוסקוביץ, ליב, Some Observations on the Legal Capacity of Minors in Rabbinic Law. JLA, 17 (2007)- עמוד 72, note 41 (איזכור, יש תרגום (חלקי)).

  בירנבאום, גבריאל, לשון המשנה בגניזת קהיר. האקדמיה ללשון העברית (תשס"ח), עמוד 136 (איזכור).

  שרביט, שמעון, משנה מזרחית מן המאה הי"ב. עלי ספר, חוברת י"ז (תשנ"ג)- עמוד 5 (איזכור).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 31 (איזכור).

  בר-אשר, משה, The Different Traditions of Mishnaic Hebrew. Golomb, David Marcus; Hollis, Susan Tower, Working with no Data. Eisenbraun (1987), עמוד 5, 35, 37. (דיון).

  ייבין, ישראל, הטעמת תורה שבעל פה בטעמים : סיום. לשוננו, כרך כד (תש"ך תמוז), ד עמוד 217-218 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'). מאגנס (תש"ס), עמוד עמ' 1433 (איזכור).

  בירנבאום, גבריאל, פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה. אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ד), עמוד 234, 238, 242-243 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  ייבין, ישראל, הטעמת תורה שבעל פה בטעמים : סיום. לשוננו, כרך כד (תש"ך תמוז), ד עמוד 218 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  כץ, אברהם יצחק, גנזי משנה. מוסד הרב קוק (תש"ל), עמוד עמ' קסח–שיט (איזכור).

  בירנבאום, גבריאל, פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה. אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ד), עמוד 5 (איזכור).

  שרביט, שמעון, פרקי מחקר בלשון חכמים. מוסד ביאליק (תשס"ח), עמוד 189 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  ייבין, ישראל, ניקודי מלים וצורותיהן בכתבי יד ותרומתם למילון ולדקדוק. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, קונגרס שישי (תשל"ג) (תש"ם), כרך ד עמוד 216 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 1088 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  אליצור, מתילדה, תאור מורפולגי של גזרת הכפולים בלשון חז"ל. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשל"ז), עמוד 9-97 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 1029 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  בירנבאום, גבריאל, לשון המשנה בגניזת קהיר. האקדמיה ללשון העברית (תשס"ח), עמוד 168 (איזכור).

  בירנבאום, גבריאל, פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה. אוניברסיטת בר-אילן (תשנ"ד), עמוד 138, 140, 156, 165 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 1048 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  בירנבאום, גבריאל, לשון המשנה בגניזת קהיר. האקדמיה ללשון העברית (תשס"ח), עמוד 161 (איזכור).

  , Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields: Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014. Yale University (2017), עמוד 93-94, 111 (דיון, יש העתקה (חלקי), יש תרגום (חלקי)).

  מיטשם, תרצה, משנת מסכת נידה עם מבוא: מהדורה ביקורתית, א. האוניברסיטה העברית בירושלים (תשמ"ט), עמוד 90-112 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  זוסמן, יעקב, כתבי-יד ומסורות-נוסח של המשנה. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, קונגרס שביעי (תשל"ז) (תשמ"א), חלק ג עמוד 221 (איזכור).

  ייבין, ישראל, כתיבה של תיבת "אלא". לשוננו, כרך ארבעים (תשל"ו ), חוברת ג-ד עמוד 257 (איזכור).

  , The Literature of the Sages. Royal Van Gorcum-Fortress Press (2006), עמוד page 570 note 12 (איזכור).

  ממן, אהרן, שרידי מילון 'כתאב אלחאוי' לרב האיי גאון מאוספי אדלר וטיילור-שכטר. תרביץ: רבעון למדעי היהדות, סט (תש"ס), א עמוד 361 (איזכור, יש העתקה (חלקי)).

  שרביט, שמעון, עדויות לחילופי פעאי - פעוי בעברית. לשוננו, כרך חמישים ושלושה (תשמ"ט ), חוברת א-ב עמוד 56 (איזכור).

  פראנק, הלמוט, Mischna mit arabischen Glossen. ראובן מס (1937), עמוד 1, 7 (דיון, יש העתקה (חלקי), יש תרגום (חלקי)).

  דמרי, אסנת, בין כתב יד קאופמן 2 לכתב יד קאופמן 1: ייחודו של כ"י קאופמן 2 בתצורת הפועל והשם בהשוואה לכ"י קאופמן 1. לשוננו, 69 (תשס"ז אלול), חוברת ג-ד עמוד 243 (איזכור).

  אפשטיין, יעקב נחום, מבוא לנוסח המשנה (מהדורה ג'), ב. מאגנס (תש"ס), עמוד 1028 (דיון, יש העתקה (חלקי)).

  Golomb, David Marcus; Hollis, Susan Tower, Working with no Data. Eisenbraun (1987), עמוד 5, 35, 37. (דיון).

יש לי הערות או מידע להוסיף

N Y N

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

מתן קרדיט

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

From the collections of The National Library of Russia
ניתן לשיתוף באמצעות API
גרור כתובת מניפסט IIIF

לכל שימוש מעבר לאמור כאן אנא פנה אל ספריית המקור
לקבלת מידע על הרשאות השימוש ותנאי השירות של הספרייה הלאומית אנא פנה אלינו


This item can to read only in library