נישיסריאו

type

 • Shelfmark
  ספריית הוטיקן, קרית הוטיקן, מדינת קרית הוטיקן Ms. ebr. 372
 • Catalogues

  Catalogue Allony-Loewinger Vatican 372

 • Film no.

  F 452

 • System no.
  990001963750205171

I have comments or information to add

 • Related places
 • Subjects
 • Notes

  בכה"י: "אקי קומיסא או נישיסריאו קי קונפוש מיאישטרי שמואל אישפיריל"

  בפורטוגזית-גאליגו

  על המחבר נכתב בהקדמה: "מאישטרי שמואל פישיקו די קורדובא"

  נכתב עבור "וארון מאישטרי דוד סירוגאנו די גאין" (בכותרת). כולל ה' חלקים, חלק א: כה פרקים. חלקים ב-ה: יב פרקים בכל אחד

  נושא נוסף: מדעים. רפואה

 • No. of leaves
  דף 1א-84א
 • Colophon

  נכתב ע"י יוסף קטילאן לשימושו

  קולופון (בסוף ספר נישיסאיירו, דף 84א): "אישטי ליברו [מחוק] נישיסאיירו אי די יוסף קטילאן מוסו אי פור שיאיר סירטיו אשיני, אקי מיאו נומי יוסף קתילאן"

  ובראש הסגולות והפרואות (84ב): "סגולות ומובחרות שאני יוסף הרופא המכונה קתילאן נסיתי הרבה פעמים בחולאים רבים" וחתימת "יוסף הרופא"

 • Links

 • • Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus ... S.E. Assemanus ... et J. S. Assemanus, I: Codices ebraicos et samaritanos (Romae 1756)

  • אלוני. נ. ולוינגר ד. ש., רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון. חלק ג : כתבי-היד שבספריית הוואטיקן (ירושלים תשכ"ח)

  • Hebrew Manuscripts in the Vatican Library; Catalogue, ..., edited by Benjamin Richler, palaeographical and codicological descriptions by Malachi Beit-Arié in collaboration with Nurit Pasternak. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi 438)


I have comments or information to add

N N N

Prohibition of copying

It may be prohibited to copy and use of the item for purposes of reproduction, publication, distribution, public performance, broadcasting, dissemination via the internet or by any other means, and creating a derivative work of the item (for example, translation, modification or adaptation) in any form or by any means, including digital or analog media, without prior agreement of the copyright owner and/or the owner of the collection.

To check the use of an item, please complete the Inquiry for Copyright form.

Additional information: The item may be subject to copyright and/or terms of agreement.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

Copyright Biblioteca Apostolica Vaticana, "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
Share using API

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library