;

מכלול

type

 • Shelfmark
  The British Library, London, England Or. 1045
 • Film no.

  F 5931

 • System no.
  990000912280205171

I have comments or information to add

 • Subjects
 • Notes

  בכה"י: "ספר מכלל" מאת "דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי"

  בסופו: "אתחיל לכתוב חלק השני הוא חלק הענין" אך במקום ספר השרשים הועתק ספר עט סופר למחבר הנ"ל

  נושא נוסף: בלשנות דקדוק

 • No. of leaves
  דף 1ב-97ב
 • Colophon

  קולופון (דף 120א): "נשלם ... על יד אני שמואל אדרוטיל במצות האיש מאנשי הכבוד והמעלה ... דון יוסף ן' יחיא יצ"ו ... וסיימתיהו יום רביעי י"ז לחדש אייר שנת רמ"ז ליצירה במתא אשבונא יע"א"

 • Links
 • Upload date

  20161111


 • • G. Margoliouth, Catalogue of the Hebrew and Samaritan manuscripts in the British Museum (London, 1899-1935, 4 vols)

  • Metzger, T. Les manuscrits hebreux copies et decores a Lisbonne... (Paris 1977), pp. 83-85, no. 12

  • Sed-Rajna, G. Manuscrits hebreux de Lisbonne (Paris 1970), pp. 52-53, no. 12

  • על כתבי יד שנכתבו בליסבון בתקופה זו, ראה: ג' שד-רנה, קרית ספר מה (תש"ל), מעמ' 447 ואילך


I have comments or information to add

Y Y Y

Any Use Permitted

You may copy and use the item for any purpose.

There is no need to contact the National Library for permission to use the item.

Additional information:

This item is part of the Public Domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, You are required to check the applicable copyright rules in the relevant country.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

From the collections of: THE BRITISH LIBRARY, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel.
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library