תנ"ך : עם מסורה קטנה (עד פ' וישב) וס' השרשים לרד"ק

type

 • Shelfmark
  הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל Ms. Heb. 8°1401
 • Film no.

  B 70 (8°1401)

 • System no.
  990000424400205171

I have comments or information to add

 • Additional Persons
 • Related places
 • Subjects
 • Notes

  כרך א: תורה ונביאים ראשונים, 204 דף; כרך ב: נביאים אחרונים וכתובים, 206 דף; כרך ג: ס' השרשים, 53 דף

  במקום המיועד בדרך כלל למסורה מועתק כאן, במיקרוגרפיה של דגמים גיאומטריים דקורטיביים, ס' השרשים לרד"ק עד אמצע ערך "נגד", המשך החיבור מופיע בכרך השלישי, שנעתק לאחר כתיבת התנ"ך וקישוטו, יתכן שבידי מעתיק אחר

  בעבר היו שלושת הכרכים - כרך אחד

  כה"י מקושט בפאר. לרוב ספרי התנ"ך תיבות פתיחה בזהב ובצבעים על רקע לוחיות מעוטרות בתשלובות פיליגרן בסגול ואדום. מסגרות זהב מעוטרות לסופי ספרים וסכום פסוקיהם

  הקולופון נתון בתוך מסגרת בצורת שער בעל שתי קשתות גותיות שבראשן שושניות, בצבעי אדום, כחול וכסף

  סדרם של נביאים אחרונים: ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, תרי עשר. כתובים: רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שה"ש, איכה, דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה, דה"י (כבגמ' ב"ב יד, ב)

  חסר: במדבר יח, א - יט, יח; שמואל ב כג, כט - מלכים א א,יא; מלכים ב כה,יט - סוף; ירמיה מד,כה - סוף; יחזקאל א,א - לו,כו; נחמיה יג,יג - דה"י א א,מו

  השלמה בכתב אחר ללא ניקוד: דף 29 (בראשית מט, יג - שמות א, ו); דף 40 (שמות יט, ה - כא, ט); דף 53ב (ויקרא א, א - ב, י)

  השלמה בכתב אחר מנוקד ומוטעם חלקית: דף 111 (יהושע א, א - ב, א)

  נושא נוסף: מקרא תנ"ך

  נושא נוסף: בלשנות מלונים למקרא

  נושא נוסף: ציורים ועטורים

  נושא נוסף: ציורים. מיקרוגרפיה

 • No. of leaves
  3 כרכים (204, 206, 53 דף)
 • Size and Material
  15.5X21.5 ס"מ
 • Paleographic Note

  בכל הכרכים שני טורים בעמוד

  קלף

 • Additional title
 • Colophon

  קולופון (כרך ב, 206ב): "נשלם תהלה לאל עולם בחודש שבט שנת חמשת אלפים ומאה ואחת לבריאת עולם למנינו במדינת סרקסטה וכתבתיו לעצמי אני עזרא בר' משה נר"ו בן אלעזאר המקום יזכני ולזרעי להגות ולקיים מה שכתוב בו ..."

 • Owner

  ציון בעלים (א, 139א): "אני ... משה אשיאש ... בכמה"ר שמואל נר"ו ..."

  מעזבון ד"ר ישועה שאמי, מתנת בנותיו מרים קוטב מירושלים וסוזן רוזיל מסן פרנציסקו, 1946

 • Links
 • Upload date

  20200925


 • • ראה: ח' ילון, קרית-ספר, לב, עמ' 97-111

  • קטלוג "ספרים מספרד", עמ' 26-27. 56


I have comments or information to add

Y Y Y

Any Use Permitted

You may copy and use the item for any purpose.

There is no need to contact the National Library for permission to use the item.

Additional information:

This item is part of the Public Domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, You are required to check the applicable copyright rules in the relevant country.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

מאוסף הספרייה הלאומית, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library