פנקס השד"ר ישראל חיים רפאל סגרי

type
 • Shelfmark
  לא ידוע היכן נמצא
 • Additional

  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Ms. 3846

  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Acc. 13723 (alternative)

 • Film no.

  F 29651

  ,

  MSS-D

 • System no.
  990000926330205171

I have comments or information to add

 • Additional Persons
 • Related places
 • Subjects
 • Notes

  בכה"י: מאת ר' "ישראל חיים רפאל סגרי" - שליח קהילת טבריה בשנים תקס"ז-תקס"ט

  השליח הנזכר סובב בקהילות שונות בגרמניה ובהולנד, וכן בפאריס ו"בליאן"

  בראשו: רשימת המקומות בגרמניה בכתיבה מאוחרת

  בדף 222א-225א: "חשבון הכנסת ערי אשכנז מכל מקום ומקום"

  זה כרך אחד מתוך שלושה של פנקסו של השד"ר הנזכר באותה שליחות. ראה: א' יערי, שלוחי ארץ ישראל, ירושלים, תשי"א, עמ' 640-642. יערי רושם את שמות כל הערים שבהם ביקר השליח

  נכרכו עמו שני דפים שבצדו האחד מצויינת תרומת "מתא ליוורנו" ל"ישיבה הקדושה בעה"ק טבריא תו"ב אשר הולכים ולומדים לפרקים ממערת התנא האלהי רבי מאיר בעל הנס ... בסיון הת"ק ושמונים"

  ורשימה באיטלקית משנת 5595 וחותם: "אברהם אבכזיר טלול ס"ט" (דף 227א-228ב)

  נושא נוסף: היסטוריה. מקומות. גרמניה

  נושא נוסף: היסטוריה. מקומות. הולנד

  נושא נוסף: היסטוריה. מקומות. פריס

  נושא נוסף: ארץ ישראל. שד"ר. סגרי, ישראל חיים רפאל

  נושא נוסף: היסטוריה. מקומות. ליאון

  נושא נוסף: ישיבה

 • No. of leaves
  228 דף
 • Links
 • Upload date

  20210925I have comments or information to add

N Y N

Prohibition of copying

It may be prohibited to copy and use of the item for purposes of reproduction, publication, distribution, public performance, broadcasting, dissemination via the internet or by any other means, and creating a derivative work of the item (for example, translation, modification or adaptation) in any form or by any means, including digital or analog media, without prior agreement of the copyright owner and/or the owner of the collection.

To check the use of an item, please complete the Inquiry for Copyright form.

Additional information: The item may be subject to copyright and/or terms of agreement.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, contact us using the Inquiry for Copyright form.

Credit

In any type of use give the following credit:

Courtesy of the Library of the Jewish Theological Seminary
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

This item can to read only in library