ספר תהילים
ספר תהילים, 1921, הספרייה הלאומית

ספר תהילים

תהלים הוא ספר מספרי המקרא, אשר כלול בחלק הכתובים. במסורת היהודית מיוחס הספר בעיקרו לדוד המלך ולאישים נוספים, אולם מספר מזמורים מתוארכים בחקר המקרא לתקופת חורבן בית ראשון ולימי בית שני. בקאנון היהודי מצויים 150 פרקים בספר תהילים, ובתרגום השבעים מופיע מזמור נוסף הנמנה כ-151. בשני כתבי יד של הפשיטתא ממשיך הספר בעוד 4 מזמורים נוספים: קנ"ב–קנ"ה. גרסה של מזמור קנ"א נמצאה גם בעותק במגילות קומראן, ונמצאו גם גרסאות של מזמורים קנ"ד וקנ"ה.

(מתוך ויקיפדיה | לערך המלא)