קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

דור לדור – מאמרים מקוונים

דור לדור – מאמרים מקוונים

על "דור לדור"

​הכרך הראשון של כתב העת הבין-אוניברסיטאי לתולדות החינוך דור לדור – קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ראה אור בתשמ"ב / 1982. כתב העת יוצא לאור על ידי בתי הספר, הפקולטה והמחלקה לחינוך בכל אוניברסיטאות מדינת ישראל והארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין שבאוניברסיטת תל אביב. במערכת כתב העת שותפים מומחים למחקר העוסק בסוגיות בתולדות החינוך היהודי מנקודת ראות של דיסציפלינות מדעיות שונות: היסטורית, פילוסופית, סוציולוגית ואחרות. הפרופסורים חברי המערכת מייצגים מוסדות אקדמיים אלה: רחל אלבוים-דרור (האוניברסיטה העברית); יעקב עירם (אוניברסיטת בר-אילן); חנן אלכסנדר (ובעבר אדיר כהן; אוניברסיטת חיפה); תמר הורוביץ (ובעבר ולטר אקרמן ז"ל; אוניברסיטת בן-גוריון); שרה גורי-רוזנבליט (האוניברסיטה הפתוחה) – והעורך, בכל השנים מאוניברסיטת תל אביב שבה מתרכזת עבודת המערכת במסגרת בית הספר לחינוך (והקתדרה לחינוך יהודי), יובל דרור (ובעבר שמעון רשף, מייסד כתב העת, ואריה לוי זכרם לברכה). דור לדור רואה אור במתכונת של קובץ מאמרים שנתי או דו-שנתי, וכן קובצי נושא ומונוגרפיות הנדפסים מעת לעת. דור לדור הוא כתב עת שפיט המתפרסם בעברית ובאנגלית.

 

רשימת המאמרים המלאה

תשמ"ב, כרך א'

אורמיאן, חיים / פרקים בתולדות בתי-הספר הפולניים-העבריים הציבוריים בפולין בשנים 1918-1939 (ניתוח סוציו-פדאגוגי משווה)., 7-51
כשר, אסא / תמימים וסוערים :, 52-114
קרפי, דניאל / יומן מסעותיה של מורה יהודיה מטרייסט לירושלים (תרי"ז - תרכ"ה) [פלורה רנדגר-פרידנברג]., 115-159
רפל, דב / רש"י ובעל ה"אגור" על ההבנה., 160-171

תשמ"ד, כרך ב'

Ackerman, Walter I. / Let us now praise famous men and our fathers in their generations: history books for Jewish schools in America., 1-25
טל, אוריאל / יהדות ותרבות אירופית בחינוך היהודי במאה הי"ט., 9-23
כהן, אברהם / יחסם של שלטונות איראן אל המפעל החינוכי של "כל ישראל חברים" בארצם., 25-77
רינות, משה / מתי נוסדה הסתדרות המורים?, 79-80

תשמ"ו, כרך ג'

Boyarin, Daniel / "Pilpul" : the logic of commentary, 1-25
Seliger, Herbert W. / The role of Hebrew language in the maintenance of Jewish identity , 26-38
נאור, מרדכי / השוחים נגד "הזרם" :, 59-68
פירר, רות / בין דיעה לידיעה, 23-58
לוי, אריה בן אברהם / המסר הסמוי של ספרי לימוד להוראת עברית במחצית השנייה של המאה ה-19, 7-24

תש"ן, כרך ד'

סחיק, שאול / בית הספר העברי בצידון 1919-1922, 9-55
סילברט, יואב / הסתדרות המורים בראשיתה, 57-115
עירם, יעקב / מטרות החינוך העברי-הלאומי בתקופת העליה הראשונה (תרמ"ב-תרס"ג), 117-143

תשנ"ב, כרך ה'

Walfish, Barry / Karaite education in the Middle Ages, 1-25
אברון, דב / דמותה החינוכית של תנועת הנוער הדתית-לאומית בפולין בין שתי מלחמות עולם, 7-49
גרינפלד, יצחק / בית הספר העברי באדיס אבבה בתחילת הכיבוש האיטלקי (1936-1937), 51-83
דרור, יובל / הצופיות, תנועות הנוער ופעולות אחרות מחוץ לבית-הספר בחינוך העברי בתש"ה, 85-108
פרישטיק, מרדכי / ענישה גופנית של ילדים כאמצעי חינוכי בהיסטוריה היהודית, 109-134
שש, מאיר / ק"ו שנות פעילותו של בית-ספר יהודי בגלות הגר, 135-154

תשנ"ד, כרך ו'

‏ דרור, יובל / החינוך החברתי-ערכי בזרם העובדים בתקופת המנדט הבריטי (1921-1948) :מעבר לחינוך עכשווי, -

תשנ"ד, כרך ז'

לוי, אריה / שמונה עשרה שנים של מבחן סקר כיתה ח : קורותיו, השפעתו וגורמים שתרמו לביטולו, -

תשנ"ה, כרך ח'

רפל, דב / ביבליוגרפיה של ספרי לימוד יהודיים (רמ"ח-תרע"ח), -

תשנ"ה, כרך ט'

דרור, יובל / "החינוך לקואופרציה" במעבר מיישוב למדינה - ההגות וכשלון המעשה, 7-26
זדוף, אפרים / החינוך הכללי והיהודי במושבות החקלאיות היהודיות בארגנטינה ובארץ-ישראל בסוף המאה התשע-עשרה, 27-43
טאוב, דוד בן יעקב / אירלנד כמודל לחינוך יהודי בקהילות קטנות בעולם, 45-59
כרמי, שלמה / עמדותיהם ותפיסותיהם של הגרי"ח זוננפלד ושל הראי"ה קוק בשאלת תחיית הלשון העברית והנהגתה כשפת הוראה, 61-114
פינגולד, בן-עמי / מצב המורה, מאת משה נויבאואר, 115-122
רפל, דב / ביבליוגרפיה של ספרי לימוד יהודיים (רמ"ח-תרע"ח), ה-קסז
שינר, יואל / ויזואליות ופדגוגיה, 123-144
שרמר, עודד / למקורותיה של אסטרטגיה פדגוגית אחת בחינוך דתי, 145-182

תשנ"ו, כרך י'

בן-חורין, צביה / מוסד עברי-לאומי במערב לונדון (1910-1930), 7-42
לוי, אריה בן אברהם / ישראל זינגר (1828-1905), 67-96
לנג, יוסף, / המאבקים על דמותם של בתי הספר הלאומיים והשתקפותם בדיוני אספות המורים, תרנ"ב-תרנ"ו., 97-156
פלקאי, לסלו / בית הספר התיכון היהודי בבודפשט מ- 1919 עד ימינו אנו, 157-164

תשנ"ז, כרך י"א

דרור, יובל / בית הספר האוניברסיטאי - בין האקדמיה לשדה : התהוותו של בית הספר לחינוך באוניברסיטת חיפה, תשכ"ד-תשמ"ג, -

תשנ"ח, כרך י"ב

כפכפי, איל / כשתילי זיתים - שיטת התהליכים : משנתו החינוכית של מרדכי סגל ויישומה בבתי-הספר של הקיבוץ המאוחד, -

תשנ"ט, כרך י"ג

קרניאלי, מירה / בנים חורגים בישוב : מאה שנות ציונות - סיפור העליה והקליטה התרבותית, החברתית והחינוכית של קבוצת עולים מכורדיסטן, -

תשנ"ט, כרך י"ד

סיטון, שושנה / חינוך ברוח המולדת : התכנית החינוכית של מועצת המורים למען הקק"ל : (1925-1953), -

תשנ"ט, כרך ט"ו

‏ הורביץ, תמר רות / סיפורו של בית הספר פרנקל : ראשיתה של התנועה החינוכית תל"י, -

תש"ס, כרך ט"ז

אדן, שבח / חברות הילדים הראשונות בארץ ישראל ומקורות יניקתן, 7-24
דרור, יובל / חינוך חברתי-ערכי כמסגרת מושגית למחקר אינדוקטיבי של תולדות החינוך הציוני, 25-45
טאוב, דוד בן יעקב / פרופיל התלמיד בחינוך הממלכתי-דתי, 47-56
לוי, אריה בן אברהם / בית-הספר האזרחי היהודי בעיר וואץ בשנים 1938-1943, 57-78
סיטון, שושנה / מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל כמעצבת תרבות לאומית עממית, 85-99
Perjes, István / Jewish primary schools in Hungary until 1944, the year of the Holocaust of Hungarian Jewry, 100-106

תשס"א, כרך י"ז

רייכל, נירית / ספרי הקריאה - סוכני השכלה של "דור הבנים" בראשית החינוך העברי (1890-1935), 7-70
דרור, יובל / ביבליוגרפיה עברית, 93-113; לב (תשסח
טאוב, דוד בן יעקב / פיטורי מורים, 71-92
Klein, Joel T. / Bialik Hebrew Day School, Metropolitan Toronto, Ontario, Canada., 121-140

תשס"א, כרך י"ח

יצחקי, שלמה / בתי ספר יהודיים בטרנסילווניה בין שתי מלחמות עולם, -

תשס"ב, כרכים י"ט-כ'

לוי, אריה בן אברהם / ספרי הלימוד להוראת הזמירות היהודיות בלימודי הדת היהודיים בבתי-ספר בהונגריה, 7-28
רייכל, נירית / אמונת המורה העברי בכוחו לעצב 'יהודי-חדש' בארץ-ישראל (1882-1914), 29-50
רפל, דב / הטייטש, 51-113
שחורי-רובין, צפורה / גננות עבריות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה, 115-194
תדמור-שמעוני, טלי / גולה ותפוצה בתמונת העבר, 195-213

תשס"ג, כרך כ"א

בר אל, עדינה / כשאגדל אעלה לארץ ישראל ... : רשת תרבות בפולין ועיתוניה לילדים , -
/ , -
לוי, אריה / ספרים שחוברו בהונגריה ללימוד הדת היהודית מסוף המאה ה- 18 ועד 1950, -

תשס"ג, כרך כ"ג

בר אל, עדינה / החינוך החילוני ביידיש בתחילת המאה ה- 20 ומקומו בהתפתחות ספרות הילדים ביידיש, 7-16
גליק, שמואל / ספרות השו"ת ותרומתה לחקר תולדות החינוך היהודי, 17-29
גרינפלד, יצחק / הדבתרה והחינוך בקרב יהדות אתיופיה, עד בואו של ד"ר פייטלוביץ', 31-53
טאוב, דוד בן יעקב / מעמד הרבנות הראשית כפוסקת בענייני חינוך, 55-71
לוי, אריה בן אברהם / ספרים שחוברו בהונגריה ללימוד הדת היהודית מסוף המאה ה- 18 ועד 1950, 184, IV ע'-
לנג, יוסף / המשבר בחינוך ברחובות בשנים תרס"ג-תרס"ה, 73-121
צמרת, צבי / משה גליקסון ושאיפתו ליצור "חינוך אחיד" בארץ-ישראל, 123-138
רפל, דב / תעודות היסטוריות, 139-148
שחורי-רובין, צפורה / גני-הילדים במעברות, 149-198
שילוח, נעמי / הציונים הכללים והחינוך העברי בארץ-ישראל בשנות ה-30, 199-207

תשס"ד, כרך כ"ד

בוניטוב, דבי / שפרירים - בית-ספר לחינוך מיוחד בקהילה קיבוצית., 11-37
גליק, שמואל / מ"פדגוגיום" לאוניברסיטה ללימודי יהדות :, 39-54
הרמן, אשר / סקר מוסדות החינוך היסודי לקראת החלת חוק חינוך ממלכתי תשי"ג 1953., 55-68
יצחקי, שלמה / המתח בין חינוך מגמתי לחינוך חופשי במערכת החינוך של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר., 161-168
רוזנברג-פרידמן, לילך / האולפנא הראשונה של בני עקיבא בתקופת היישוב., 69-90
רייכל, נירית / החינוך החברתי כגורם מגשר בין פערים אידיאולוגיים בעיצוב דיוקן הבוגר הרצוי :, 91-124
שחורי-רובין, צפורה / פסיעות ראשונות בהכשרת מורים בנגב., 125-148

תשס"ה, כרך כ"ה

זלטנרייך, יאיר / יומן - מחנך - אדם, 7-27
לנג, יוסף / פרק סוער בתולדות החינוך בפתח תקוה - תרס"ד-תרס"ט (1904-1909), 29-82
נידרלנד, דורון / מפרנקפורט לירושלים – הדרך המיוחדת של ביה"ס "חורב" בחינוך הדתי בארץ ישראל., 124-83
פארן, ירח / בתי-הספר במושבות הגליל התחתון - סג'רה, יבנאל, מסחה (כפר תבור), מלחמיה (מנחמיה) - מהקמתם עד כיבוש ארץ-ישראל על-ידי הבריטים (1918), 173-208
שחורי-רובין, צפורה / מביניהם - אליהם, 125-157
Raiskin, Shlomy / "The 70 good years" : Manhattan's "Zitomir Talmud Torah Darchei Noam" and "East Side Hebrew Institute" (ESHI) - 1910-1980, 158-172

תשס"ו, כרך כ"ו

אריה-ספיר, נילי / עיצובם של תרבות וחינוך עירוניים: סיפורי טקסים וחגיגות בתל-אביב בשנותיה הראשונות, 201-213

תשס"ו, כרך כ"ז

רייכל, נירית / מתוכניות פרטניות לתוכנית לימודים כללית: ההשכלה הכללית ההומניסטית בתוכניות הלימודים הראשונות של בית-הספר העברי בארץ ישראל (1882-1907), 121-154
שחורי-רובין, צפורה / רוזה יפה: מורה ברוסיה, מנהלת בית-ספר ביפו, איכרה ביבנאל, 155-200
שטיינהרדט, מירי / החינוך הפרוגרסיבי והתגלמותו בחינוך האמנותי בישראל, 201-221
שין, עדה / מניצולים לאזרחים בוני אומה: על ההכשרה המקצועית במחנות העקורים בגרמניה, 223-250
רוכלי, אברהם / לימודי התואר השני במכללות לחינוך, 251-264
בן-ישראל, טליה / הטיול כמרכיב של תרבות הגוף בחינוך העברי, 1887-1937, 39-45
לנג, יוסף / מלחמת השפות בפתח תקוה: המאבק בין "העזרתים-המתיוונים" ל"ציוניסטים", 47-78
אחיעזר, גולדה / "ספר אילון מורה": קתכיסיס לחינוך קראי מהמאה השמונה עשרה, 7-38
מיכאלי, ניר / מחנך פרוגרסיבי בגימנסיה אריסטוקרטית: מפעלו החינוכי של ד"ר ברוך בן יהודה, 79-120

תשס"ז, כרך כ"ח

שגריר, לאה / תכניות לימודים בהכשרה להוראה בזיקה לשינויים בחברה הישראלית, 194-204

תשס"ז, כרך כ"ט

טאוב, דוד בן יעקב / בין ממלכתיות לייחודיות :עימותים ושורשיהם בחינוך הדתי לאומי, 208-222

תשס"ז, כרך ל'

שטיינהרדט, מירי / מגמות בהוראת הציור והאמנות בבתי-הספר העבריים בארץ ישראל ובמדינת ישראל 1906-1996 והשתקפותן בתכניות הלימודים, 235-252

תשס"ז, כרך ל"א

יונאי, יוסף / מתווה לחינוך במדינה העברית, 11-96
פלדמן, ענת / אתניות, פוליטיקה וחינוך: עשור ראשון לחינוך העצמאי 1953-1963, 117-150
קליבנסקי, חגית / החינוך הבלתי-פורמלי ולשכת הנוער במעבר מחברה יישובית למדינה, 151-186
שחורי-רובין, צפורה / אריה סימון: איש החזון והמעש - מייסד מערכת החינוך בנגב, 187-225
זגן, עמרי / מקראות ישראל ככלי חינוכי מעצב, 227-242
שטיינהרדט, מירי / מטרות החינוך בתקופת העלייה ההמונית וביטויהן בהוראת הציור, 243-252
תדמור-שמעוני, טלי / המורים העולים כסוכני קליטה, 97-116

תשס"ח, כרך ל"ב

Raiskin, Shlomy / Pioneering efforts at preparing mentally challenged children for "Bar-Mitzvah" in the 1950's, vii-xix
בן-ישראל, טליה / בין "ספורט טהור" ל"ספורט שימושי": תרבות הגוף וההגנה העברית בארץ ישראל לפני קום המדינה, 7-20
בר טל, דניאל / חינוך לדמוקרטיה והשפעתו של עמדות הנוער, 21-44
זלטנרייך, יאיר / שבעתי די צרות ועוול: מטולה כאספקלריה למנהלי בתי-הספר במושבות יק"א בגליל, 45-66
זליקובסקי, דנה / מרטין בובר והשכלת-העם: רעיון בית-הספר הגבוה לעם והגשמתו בבית-המדרש למורי-עם בירושלים, 67-90
לרון, דינה / המחלקה לחינוך בחטיבה האוניברסיטאית של סמינר אורנים (1971-2001): גיבוש תפיסת ההכשרה להוראה במבט היסטורי, 91-116
רייכל, נירית / החינוך המקצועי בישראל: בין מוצהר לנסתר, 117-164
רם, יצחק / תרבות הגוף בחזון הציוני, 165-184
שי, עודד / בית נכות פדגוגי בירושלים: חידוש חינוכי של מרכז הסתדרות המורים בראשית המאה העשרים, 185-204
שכטר, אשר / העדה החסידית כמודל חינוכי, 205-224

תשס"ח, כרך ל"ג

שנר, טלי / מארינה פאלסקה, בית היתומים "נאש דום", והקשרים עם בית היתומים של קורצ'אק בקרוכמלנה, 101-116
דורון, שלומי / הצגת "הדואר" של טאגור בבית היתומים של קורצ'אק, 117-134
דרור, יובל / חדשנותו של יאנוש קורצ'אק, חינוכאי שהקדים במעשה את ההלכות החינוכיות בנות זמננו, 135-160
שנר, משה / ארץ התקווה: עיון מחודש בשאלת ארץ ישראל בעיני רוחו של יאנוש קורצ'אק, 15-37
פרידמן בן-שלום, אורלי / סטפה וילצ'ינסקה המחנכת., 193-204
קויפמן, תמי / נשים וזיכרון - סטפה וילצ'ינסקה, 205-220
שנר, טלי / ביקורי יאנוש קורצ'אק בארץ ישראל בשנים 1934 ו-1936, 38-64
ברקוביץ, איריס / המרחב העירוני של ורשה במלחמת העולם השנייה מנקודת מבטו של יאנוש קורצ'אק, 65-86
בר אל, עדינה / עיתון בית-הספר על פי משנתו של יאנוש קורצ'אק וסקירת עיתוני בתי-ספר יהודיים בפולין, 87-100

תשס"ט, כרך ל"ד

אופלטקה, יזהר / מנהיגותו הפדגוגית והמוסרית של יהודה ענתבי, מחנך במושבות הגליל בתחילת המאה העשרים, 101-127
פורמן, ברוך / ספורט במחנות המעפילים בקפריסין, 129-142
רוזנברג, אביעד יאיר / ישיבת פרשבורג כאב-טיפוס לתולדות הישיבות באירופה בראשית המאה התשע-עשרה, 143-178
בר אל, עדינה / בית ספרנו הוא הפינה המאירה ביותר בעיירה שלנו: הווי בבתי הספר ביידיש בפולין, 179-194
אמיד, יעקב / תעודה לתולדותיו של תלמוד תורה "שערי תורה" ביפו, 195-209
גלר, יעקב בן אליעזר / בתי מדרש וסמינרים למורים ולגננות ב"רומניה הגדולה" בין שתי מלחמות העולם, 211-234
שטיינהרדט, מירי / תרומת ה"יקים" בהעברת גישה חדשה להוראת האמנות בבתי ספר בארץ, 33-50
שטין, אסף / מגמות בדת הלאום ו"דור היהדות החילונית" במערכת החינוך של תל אביב-יפו, 51-68
שחורי-רובין, צפורה / בריאות ונופש בצפת: מעון-הבראה להצלת תלמידי יסוד המעלה ומשמר הירדן מאימי הקדחת, 69-100
אלעזר-הלוי, דנה / רוחות לאומיות ותפיסות מיליטריסטיות בלימודי הערבית בישראל, 7-23

תש"ע, כרך ל"ה

גיל, עידית / הנהגה יהודית בשואה בהוראת היסטוריה בבתי הספר התיכוניים בישראל., 149-176
רייכל, נירית, / נושאים הנדונים בארגוני המורים :, 177-215
דרור, יובל, / ממדים בהיסטוריוגרפיה של החינוך: בית הספר לחינוך של אוניברסיטת חיפה (תשכ"ד-תשמ"ג) כדוגמה, 217-242
כהן, אברהם, / נפתולי הצנטרליזציה במערכת החינוכית של "כל ישראל חברים" באיראן., 243-274
לנג, יוסף, / אוניברסיטה או "ישיבה כביבנה": הערות והארות לתולדות החנוך בגדרה (תרנ"ג-תרע"ט), 25-62
גלר, יעקב בן אליעזר, / ישיבה תיכונית ראשונה ביאסי בשנים תרפ"ז-תש"א (1941-1927)., 275-284
קליבנסקי, חגית, / התחלות בתל אביב: יוזמות חינוכיות-חברתיות בתקופת המנדט, 62-96
דקל, נאוה, / חינוך ומסגרות חינוכיות במושבות היהודיות והטמפלריות הכפריות בשלהי התקופה העותמאנית., 7-24
שחורי-רובין, צפורה / בית הספר לנגינה "שולמית": ראשית החינוך המוזיקלי בארץ ישראל, 97-148

תשע"א, כרך ל"ו

עורכות - יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן / ילדים בראש המחנה :ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית, -
קוגמן, טל / ילדי העתיד: השכלה יהודית, נאורות גרמניה ומה שביניהן, 125-160
שביט, זהר, / ילדים כנושאי מהפכת הדיבור העברי., 15-38
חלמיש, אביבה, / מרד הנעורים של "השומר הצעיר" (1948-1911)., 163-189
לבנת, חנה, / בפלסטינה כל ילד רוקד הורה בגיל ובשירה!: הספרות הציונית לילדים יהודים בגרמניה הנאצית, 191-230
דר, יעל, / רטוריקת הקטסטרופה בעיתוני הילדים: העברה בין-דורית של תודעת השואה ב"תקופת ההמתנה", 1967, 265-288
טף-סקר, יעל, / ייצוגי שכול ופחד בספרות הילדים הישראלית לפני מלחמת יום הכיפורים ואחריה., 265-288
שיכמנטר, רימה / תיבת הדואר שלנו: קולם של הילדים במכתבי קוראים בעיתונות הילדים בשנות החמישים, 321-346
אבן זהר, בשמת / שיתוף הילדים ביוזמה העברית בשנים 1905-1880., 39-69
שטיימן, יהודית / מורים כיזמי תרבות - מקרה מבחן: מורי בית הספר לבנות ביפו בראשית המאה ה-20, 71-124

2011, כרך ל"ז

Cohen, Erik, / The educational shaliach 1939-2009 :a socio-history of a unique project in formal and informal Jewish education, -

תשע"א, כרך ל"ח

גלבוע, שולה / בין שתי נקודות :כרמל קולג', פאבליק סקול יהודי על גדות התמזה, -

תשע"א, כרך ל"ט

לוין, יהודה / חינוך הדור הצעיר במושבות יק"א בארגנטינה עד למלחמת העולם הראשונה., 179-202
וולפמן, יפה / כפר ילדים בגבעת המורה: תורת חינוך שיצאה מציון, 203-217
בר אל, עדינה, / התלמידה ברכה לוין והמורה מיכאל הנדל: מיומנה של נערה יהודיה בפולין., 219-231
גלר, יעקב בן אליעזר, / מערכת החינוך העברי ברומניה בשנים 1949-1940: בימי השואה ועד ביטולה על ידי השלטון הקומוניסטי, 233-255
שטיינהרדט, מירי / הוראת הציור בתקופת היישוב: צבי גולדין - משלב מסורת וחידוש, 45-74
לנג, יוסף, / בית הספר "החקלאי" של ד"ר פיקהולץ בפתח תקוה, 1912-1925., 7-44
גיל-רונן, איילת / המחנך כסופר, הסופר כמחנך: ספרות הילדים של אליעזר שמאלי, 75-96
דרור, יובל, / תולדות החינוך העברי ה"פרטי"-המגזרי וה"מעין-ציבורי" בתקופת היישוב., 77-90
לייבל, ראובן / בית הספר "אחדות" בקריית מוצקין, 1935-1958., 97-125

תשע"ב, כרך מ'

שנר, משה / יאנוש קורצ'אק ויצחק קצנלסון: שני מחנכים בתהומות ההיסטוריה, -

תשע"ב, כרך מ"א

דוד, אוהד / פסלי פניה של אמה: זהות יהודית-ישראלית במקראות המאה העשרים , -

תשע"ב, כרך מ"ב

מדרשי, נעמי / סמינר לוינסקי: סיפורו של הסמינר העברי הראשון , -

תשע"ג, כרך מ"ג

ינקלביץ, אסתר / היה שלום מר פיאט: נתן פיאט ובית הספר החקלאי כדורי הר תבור: 1959-1937, -

תשע"ג, כרך מ"ד

רוס, ניחם / וישן מפני חדש אל תוציאו: החינוך המסורתי הישן וחינוך חדש למסורת במשנתו של פנחס שיפמן (בן סירה), 127-155
לוין, אריאל / תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל., 156-188
גרוס, זהבית / הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי., 17-35
טאוב, אליאב, / מאידאולוגיה לפרקטיקה: תמורות בדגם ההסדרה בחינוך העצמאי החרדי, 191-212
כץ, מלכה, / דת, עדה וחינוך בימי היישוב: ספרדים, בני עדות המזרח ותימנים בזרם החינוך של "המזרחי" בימי הבית הלאומי, 1918-1948, 213-263
ספראי, עמוס / החינוך לאמנות במערכת החינוך הממלכתי דתי., 264-286
שטינברגר, פנינה / חשבנו על תכנית בתוך האווירה של ארץ ישראל: "אהל יעקב" - רשת גני ילדים ומעונות יום דתית-ציונית בארץ ישראל, 1933-1978, 289-325
זלטנרייך, יאיר / מבצרו של האיכר מול המודרנה: החדר במושבה הגלילית בשלהי התקופה העות'מאנית, 326-350
וייס, מנוחה / חינוך בעידן הקולוניאליזם: בית הספר לבנות ע"ש אוולינה דה רוטשילד בירושלים, 1923-1948, 351-379
גליק, שמואל, / ממחקר היסטורי למחקר פילוסופי הלכתי-חינוכי: שיקולים אידאולוגיים-חינוכיים בתשובותיהם של פוסקים בעת החדשה, 36-61
נידרלנד, דורון / בין קודש לחול - הבדלה או שילוב?: , 380-407
גליקסברג, שלמה א. / כי ממנה ישובו לצאת כוכבי-אורה להאיר את כל ישובנו: ישיבת "שערי ציון" בירושלים בנשיאות הרב בצמ"ח עוזיאל (ת"ש-תשט"ו), 408-432
גפני, ראובן, / סידורי תפילה ובתי כנסת חינוכיים בארץ ישראל בתקופת המנדט., 433-465
רוזנסון, ישראל / תפארת בחורים - "חברה" מסורתית או תנועת נוער?, 466-487
גרוס, זהבית / התפקיד ההיסטורי-חינוכי של חוקר החינוך הדתי: כתביו של פרופ' מרדכי (מוטי) בר-לב, 62-80
שוורץ, דב / על הקיצוניות הציונית הדתית: חינוך ואידאולוגיה, 83-126

תשע"ג, כרך מ"ה

דגן, מתתיהו, / סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית, -

תשע"ג, כרך מ"ו

שטיינהרדט, מירי / אברהם אלדמע: המורה הראשון לציור בארץ ישראל בגימנסיה "הרצליה" ובסמינר לוינסקי, 125-159
אבידן, אביבה / אלחנן לייב לוינסקי, בן זמנו ומקומו., 13-43
רייכל, נירית / מפנימייה חקלאית אליטיסטית לכפר נוער חקלאי-טכנולוגי: סיפורו של בית ספר כדורי 1934-2001, 161-202
זליקובסקי, דנה / היסטוריה מוסדית: מכללת יהודה ושומרון באריאל (1982-2007) - ממכללה לאוניברסיטה, 203-237
זמיר, שרה, / ממדיניות כור ההיתוך למדיניות רב-תרבותית?: נרטיב המזרחי במקראות לספרות "אלומות", 1958-1966 ומקראות "פשוט ספרות", 2000-2001, 239-252
תאומים-פרנקל, כפיר / כיצד מוצגת ההיסטוריה הגרמנית עד שנת 1939 בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד להיסטוריה לחטיבה העליונה בשנים 1952-2008‏., 253-291
שטרן, מנחם / משה דוד שו"ב וישראל בלקינד: חלוצי הפצת השפה העברית, 293-328
לנג, יוסף / פרשייה עגומה מימי "מלחמת השפות": סיפורן של האחיות שרה ומרים הנקין, 329-348
מרכוס, רות / יובל כפול לבוגרי המחזור הראשון של גימנסיה "תרבות" בגרודנה בשנת תר"ץ (1930)‏., 349-365
דרור, יובל / היסטוריה מקיפה של גן הילדים העברי בארץ ישראל., 367-372
דרור, יובל / מחקר מקיף על "עליית הנוער" בטרם הקמת המדינה., 373-379
שנר, משה / מיהו קורצ'אק?, 387-395
שיניאק, רפי / אלחנן לייב לוינסקי, יהודי חדש ורב סתירות., 44-58
אלקד-להמן, אילנה / נחוץ היה לי להיות בארץ העברים: מבט ספרותי וחינוכי על האוטופיה של לוינסקי, 59-84
חיטין-משיח, רחל / העברית באוטופיה "מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת לאלף הששי" לאלחנן ליב לוינסקי., 85-97
אבידן, אביבה / סגנון מנהיגותם ודרך ניהולם של ד"ר ניסן טורוב וד"ר יצחק אפשטיין את בית המדרש למורות ע"ש לוינסקי ביפו בשנים 1912-1923‏., 99-124

תשע"ה, כרך מ"ז

נדיר, קלרה / אריה סימון בכפר הנוער בן שמן :משנתו החינוכית של אריה סימון ויישומה בהיותו מנהל כפר הנוער בן-שמן, בין השנים 1978-1964, 125-157

תשע"ה, כרך מ"ח

מייטליס, עפרה / בדרך האמצע :דוד ילין, סיפור חיים, -

תשע"ה, כרך מ"ט

הדני, יעקב / משנת החמ"ד לשיטתם של ד"ר מתתיהו דגן וקודמיו בניהול החמ"ד., 100-113
כהן, יהודית / גישתו הייחודי של הרב קוק למוסדות החינוך ביפו, תרס"ד-תרע"ד (1904-1914): תוספתא של לימודים כללים, 114-134
לוין, יהודה / המורים בהתיישבות היהודית של יק"א בארגנטינה עד מלחמת העולם הראשונה., 135-172
קליבנסקי, חגית / בית ספר עברי ראשון וגן עברי ראשון, אך איה הגימנסיה?: ראשון לציון; החינוך התיכוני בתקופת היישוב, 173-207
קריסטל, רננה / אור בחשכה: בית חינוך לעיוורים בירושלים, המוסד הראשון לחינוך מיוחד ביישוב היהודי בארץ ישראל, 208-236
שחורי-רובין, צפורה / קווים לדמותה של "הצברית הארץ ישראלית": ילידות הארץ בנות היישוב הוותיק מול ילידות הארץ בנות היישוב החדש; היבטים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים, 237-286
גפני, חנן / ספר החוקים לחניכי בית המדרש בוואלפענביטטל (מארכיון צונץ): על מהפכה פדגוגית בהתהוותה, 28-44
רייכל, נירית / שורשים וכנפיים: סיפורו של בית הספר נופי ארבל; מבית ספר קיבוצי לבית ספר אזורי, ניסויי ועמית של מכללה להכשרת מורים (1942-2010)., 287-325
שטיינהרדט, מירי / לתולדות הכשרת מורי ציור ואמנות בארץ., 326-384
שילוני, צבי / שוליים שבשוליים: לתולדות החינוך היהודי בעזה בשלהי השלטון העות'מאני, 1915-1886, 385-435
שטרן, מנחם, מחנך / החינוך הטכנולוגי בחינוך הממלכתי הדתי בהתפתחותו ובשקיעתו., 439-459
דקל, נאוה, / רחל ינאית: מורה בגימנסיה העברית הירושלמית בשלהי התקופה העות'מאנית, 45-66
אבידן, אביבה / תפקידו הדואלי של הארכיון בעידן המודרני: ארכיון מכללת לוינסקי לחינוך כמקרה בוחן, 460-470
דרור, יובל, / תרומת תולדות החינוך הבלתי-פורמלי של הנוער בישראל למדיניות התחום בארץ ובעולם: דגם בלתי פורמלי מבוסס מחקר היסטורי, כולל וגמיש ביישום, 67-99
אריה-ספיר, נילי / מסרים חינוכיים בזיכרונותיו של אמנון הורוביץ, בכור בני הביל"ויים מגדרה., 9-27

תשע"ה, כרך נ'

לוין, יהודה חוליו / ‏ ראשוני החקלאים היהודים בארגנטינה : מפעל ההתיישבות של יק"א, 1896-1914, -

תשע"ה, כרך נ"א

חליווה, פינחס / ‏ אוניברסיטת בר אילן : השלוחות והשפעתן על מפת האקדמיה בישראל, -

תשע"ז, כרך נ"ב

‏ בן יעקב, מיכל ליס / "כל עתידה של עבודתנו בארץ תלוי בשאלת הצלחת חנוך הבנות" : ראשיתה של הכשרת מורות בחינוך הדתי--לאומי בארץ ישראל., 13-56
שפנייר, יוסי / סיורים וטיולים ב"בית המדרש למורות מזרחי" (לימים "מכללת אפרתה") בתקופת המנדט., 57-87
רוזנברג-פרידמן, לילך / "בתי צעירות מזרחי" כבבואה לדיוקנן של נשים ציוניות-דתיות בתקופת היישוב., 89-107
שילה, מרגלית / חינוך,השכלה מקצועית והתמודדות אישית : דרכן המפותלת של נשים לשדה העבודה בארץ ישראל מבט היסטורי - 1854-1948., 109-133
מייטליס, עפרה / בין חינוך לאומי-כללי לחינוך מגזרי : דרכו החינוכית של דוד ילין ומבט לחינוך היהודי בישראל עד ימינו., 135-157
ברוכי, נחום / החינוך לקיבוץ הדתי בבני עקיבא., 159-180
כהן-אמיר, מנוחה, / סוציאליזציה דתית בקיבוץ הדתי., 181-204
פיקל-צברי, אורה / "מיבנה לירושלים" : ברית הסטודנטים הדתיים "יבנה" ברובע היהודי בשנות הארבעים של המאה ה-20., 205-236
גליקסברג, שלמה א., / בית המדרש לרבנים ולדיינים "בית הראש"ל- המתיבתא הגדולה"., 237-256
שנקולבסקי, זהבית / סוכני תרבות ועיצוב הילדות במערכת החינוך העברי בשנות המנדט., 257-298
גרוסמן, חיים / "להיות כאן ילד" : בארץ ישראל בשנות הארבעים במאה ה-20., 299-341
רוזנסון, ישראל / חברים מספרים על בית הספר על שם ג'ימי : "בית הספר על שם אהרן שמי" בבית שמש., 343-359
רוזנסון, ישראל / "בחופש הגדול נלמד..." : על בית ספר השקוף בחסמב"ה., 361-378

תשע"ז, כרך נ"ג

שחר, דוד / מושג ה"מולדת" בחינוך העברי בארץ ישראל בראשיתו (1882-1918) והשתקפותו בשירים שכתבו ילדים ובני נוער עבריים בשנות העשרים., 9-32
מרום, דניאל / ביאליק על הנדנדה., 33-72
סמט, מרים / מרד ואתוס מקצועי : ‏י‏הודה פולני ודוד אידלסון בשנות לימודיהם בסמינר עזרה, 1906-1910., 73-95
שטיינהרדט, מירי / אליהו בילס : ‏מ‏חנך, מנהל ומייסד ה"מדרשה" למורי אמנות מקובנה לתל אביב, 1926-1966., 96-161
שחורי-רובין, צפורה / המהפכה החינוכית של ד"ר מיה רוזנברג בשכונת הקווקזים, בשעריים ובמרמורק, 1928-1940., 162-210
פורמן, ברוך / "כל בחור (ה) וטוב לנשק" : ‏ח‏ג"ם וההכשרה הגופנית ללחימה בתקופת "היישוב" 1939-1948., 211-245
אלניר, פז / התגבשות החג הקיבוצי : ‏ס‏יפורו של המכון להווי ומועד מיסודו של מתתיהו שלם בשנים 1954-1975., 246-271
זלטנרייך, יאיר, / זהויות ורגשות בעולמם של תלמידי בית ספר רמת גני : 1955-1962., 272-292
עובד, אורית / למידה חווייתית־התנסותית רבודה : ‏מ‏שלחת הנוערהראשונה לפולין וצ'כוסלובקיה מטעם משרד החינוךוהתרבות, קיץ 1966., 293-325
דרור, יובל / גישות ואמצעים מתודולוגיים-היסטוריוגרפיים בתולדות החינוך : יומן מחקר אישי., 326-368
זוטא, רמה / "הטקס המקובל - הדגל, הליכה בסך, נאום, התקווה" : "מורה המורים" ח"א זוטא ויומן בית הספר העממי בבית הכרם, תרצ"ד., 371-393
קליבנסקי, חגית / "דור לדור" - קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, 1982-2017 : קווים לדמותו של כתב העת "דור לדור" ומה אפשר ללמוד ממנו על מצב התחום?., 394-401

תשע"ז, כרך נ"ד

שמואלי, אליעזר / נתיבות בחינוך, -

תשפ"א, כרך נ"ה

שחורי-רובין, צפורה / גלגוליה של מורה עברייה בנתיבי חיל העזר לנשים (אט"ס) בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה : ‏ח‏קר מקרה., 7-37
בנגלס-קויפמן, חנית / ד"ר יהודה מטמן-כהן, מייסד הגימנסיה הרצליה ויזם ציוני עירוני בתחומי החינוך והתרבות בעברית באירופה ובארץ ישראל (1939-1869)., 38-84
ריסקין, טליה / זיכרון, עדות ונקמה במשפט הפלילי : ‏ע‏ל סיפור בהמשכים לילדים מאת שרה נשמית (שנר) מתקופת משפט אייכמן., 85-113
שרצר, עדי / בין הדתה לחינוך יהודי בצה"ל : ‏מ‏קרה הבוחן של המדרשה הצבאית לחינוך., 114-143
חזות, עידית / מכללת רמת הנגב בירוחם (1978–1987) : ‏ת‏ולדותיה של מכללה פריפריאלית., 144-180
קרן-קרץ, מנחם / החינוך היהודי במחוז מרמורש (הונגריה, רומניה, צ'כוסלובקיה)., 183-199
שטיינהרדט, מירי / "חנך לנער על פי דרכו" בהוראת אמנות : ‏ג‏ישת "המשפך" מול גישת "המשאבה"., 200-217

דור לדור - סדרת המונוגרפיות על שם אריה לוי

תש"ף, כרך ל"ה

רייכל, נירית / סיפורה של הכשרת המורים הישראלית והשתקפותה במכללה האקדמית גורדון, -

תש"ף, כרך ל"ו

ביאליק, גדי / מטביעים חותם : מורים ומורות מובילים שינוי חברתי, -

תשפ"א, כרך ל"ז

חליווה, פינחס / ‏ המערכת האקדמית בישראל : תמורות ושינויים בעקבות מהפכת המכללות ושלוחות האוניברסיטאות, -

תשפ"א, כרך ל"ח

גרינברג, יצחק / אקדמיה ותנועה פוליטית : מכללת בית ברל, 1990-1970, -