⁨⁨Paix Et Droit⁩⁩

⁨1921⁩

⁨1922⁩

⁨1923⁩

⁨1924⁩

⁨1925⁩

⁨1926⁩

⁨1927⁩

⁨1928⁩

⁨1929⁩

⁨1930⁩

⁨1931⁩

⁨1932⁩

⁨1933⁩

⁨1934⁩

⁨1935⁩

⁨1936⁩

⁨1937⁩

⁨1938⁩

⁨1939⁩

⁨1940⁩

מחפש...

אודות העיתון

כותר: ⁨⁨Paix Et Droit⁩⁩; Organe De L'Alliance Israélite Universelle
זמינוּת באתר: 1 ינואר 1921 - 1 ינואר 1940 (187 גיליונות; 2,344 עמודים)
שפה: ⁨צרפתית⁩
אזור: ⁨מערב אירופה⁩
מדינה: ⁨צרפת⁩
עיר: ⁨פריז⁩
תדירות: ⁨ירחון⁩
תיאור:
ביטאונה הרשמי של חברת "כל ישראל חברים" (כי"ח), ממשיכו של Bulletin de l'Alliance israélite universelle, שהופיע בפריז בשנים 1913-1860. חברת "כל ישראל חברים", הארגון היהודי הבינלאומי הראשון שנוסד בפריז בשנת 1860, פעלה למען הגנה על זכויות היהודים ברחבי העולם ובמקביל פרסה רשת של בתי ספר ברחבי אגן הים התיכון, המזרח הקרוב וארצות הבלקן. מטרתה הייתה להנחיל לתלמידיה את יסודות התרבות המערבית בכלל והצרפתית בפרט. בשל התהפוכות הפוליטיות שהתחוללו במלחמת העולם הראשונה היה על כי"ח לארגן מחדש את פעילותה. היא השתתפה בדיונים על הסכמי השלום והתרכזה בהגנה על ענייני היהודים מפני האנטישמיות. מספר בתי הספר שלה התייצב אחרי המלחמה בסביבות 130. Paix et Droit, יותר מששיקף את פעילות כי"ח, נעשה במידה גוברת והולכת במה להבעת דעותיה בנושאים יהודיים בינלאומיים. הביטאון תיאר בהרחבה את גילוייה האלימים של האנטישמיות בארצות אירופה, ואת גילוייו הראשונים של ההיטלריזם בגרמניה, עוד זמן רב לפני עלייתו לשלטון. הביטאון חדל להופיע ערב הפלישה הגרמנית לצרפת, במרס 1940.
[ + הצג עוד ]

העיתון הועלה לאתר בעזרת: