⁨⁨Information Juive⁩⁩

⁨1948⁩

⁨1949⁩

⁨1950⁩

⁨1951⁩

⁨1952⁩

⁨1953⁩

⁨1954⁩

⁨1955⁩

⁨1956⁩

⁨1957⁩

⁨1958⁩

⁨1959⁩

⁨1960⁩

⁨1961⁩

⁨1962⁩

⁨1963⁩

⁨1964⁩

⁨1965⁩

⁨1966⁩

⁨1967⁩

⁨1968⁩

⁨1969⁩

⁨1970⁩

⁨1972⁩

⁨1973⁩

⁨1974⁩

⁨1975⁩

⁨1976⁩

⁨1977⁩

מחפש...

אודות העיתון

כותר: ⁨⁨Information Juive⁩⁩; Mensuel de Liaison et d'Information
זמינוּת באתר: 15 אוקטובר 1948 - 15 דצמבר 1977 (252 גיליונות; 1,566 עמודים)
שפה: ⁨צרפתית⁩
אזור: ⁨מערב אירופה⁩ / ⁨צפון אפריקה⁩
מדינה: ⁨צרפת⁩ / ⁨אלג'יריה⁩
עיר: ⁨פריז⁩ / ⁨אלג'יר⁩
אוסף: ⁨המדור לעיתונות יהודית בארצות ערב⁩
תדירות: ⁨ירחון⁩
תיאור:

הירחון, שהופיע לראשונה באוקטובר 1948, נוסד על ידי ז'ק לזרוס, שליח הקונגרס היהודי העולמי לאלג'יריה ויו"ר הוועדה היהודית-אלג'יראית ללימודי חברה (Comité Juif Algérien d’Etudes Sociales או C.J.A.E.S.) במטרה מוצהרת לבטא את קולה של הקהילה היהודית באלג'יריה ולעסוק, מזווית מקומית, בנושאים הנוגעים ליהדות בכלל וליהודי צפון-אפריקה בפרט באותה תקופה מכריעה. לזרוס היה עורכו הראשי של העיתון.

בפועל היה הירחון ביטאון הקונגרס היהודי העולמי בצפון אפריקה. הקונגרס הוא ארגון פרו-ציוני מובהק ומרבית הכתבות בעיתון עסקו בישראל, בציונות וביהדות, לצד דיווחים על ההתרחשויות באלג'יריה, מרוקו ותוניסיה וכן בצרפת. בין היתר, הירחון עסק רבות בהיסטוריה יהודית, בדגש על תקופת השואה, בחגי ישראל והאופן שבו הם מצוינים במדינה היהודית ובנושאים דתיים-לאומיים נוספים. הירחון דיווח באופן סדיר על פעילותו של הקונגרס היהודי העולמי – במדינות צפון אפריקה, תחילה מול צרפת, המעצמה השלטת ולאחר מכן גם מול ראשי התנועות הלאומיות המקומיות, מול אונסק"ו ועוד.

בשנותיו הראשונות נמנע הירחון לרוב מעיסוק במאבקיהם של עמי צפון אפריקה לעצמאות. החל מ-1956, ביטא הירחון עמדה מורכבת בשאלת עצמאותן של אלג'יריה בפרט ומדינות צפון אפריקה בכלל, מעמדם של היהודים במדינות אלה והמתח בין זהותם המקומית, הצרפתית והיהודית: מצד אחד הוא תמך בעקביות בשימור הזהות היהודית, הכוללת הזדהות עם ישראל, ומצד שני הדגיש את הקשר העמוק של היהודים הן למדינות מוצאם והן למסורת הצרפתית, תוך טענה שאין סתירה בין הדברים. לזרוס חזר שוב ושוב על עמדתו כי בקרב יהודי צפון אפריקה קיימות מגוון דעות באשר לשאלת השחרור הלאומי של עמי צפון אפריקה, והדגיש כי הקהילה היהודית מעולם לא הייתה ישות פוליטית וכי יותר מכול שואפים היהודים לפתרון של שלום שיכבד את זכויותיהם וחירויותיהם של כל אזרחי מדינות צפון אפריקה ולשלום צודק בין ישראל למדינות ערב.

העיתון עסק רבות ביהודים שהיגרו מצפון אפריקה לישראל, לצרפת ולמדינות אחרות. במרץ 1962 התפרסם הגיליון האחרון של העיתון באלג'יריה, אך הוא שב וראה אור בצרפת החל מספטמבר 1963, ונתן ביטוי לבעיות הקליטה של המהגרים היהודים לאחר הדה-קולוניזציה.

[ + הצג עוד ]

העיתון הועלה לאתר בעזרת: