⁨⁨פאמיליען זשורנאל⁩⁩

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
⁨1⁩ ראשון, 1 ספטמבר 1912
⁨1⁩ גיליון
⁨2⁩ שני, 2 ספטמבר 1912
⁨3⁩ שלישי, 3 ספטמבר 1912
⁨4⁩ רביעי, 4 ספטמבר 1912
⁨5⁩ חמישי, 5 ספטמבר 1912
⁨6⁩ שישי, 6 ספטמבר 1912
⁨7⁩ שבת, 7 ספטמבר 1912
⁨8⁩ ראשון, 8 ספטמבר 1912
⁨9⁩ שני, 9 ספטמבר 1912
⁨10⁩ שלישי, 10 ספטמבר 1912
⁨11⁩ רביעי, 11 ספטמבר 1912
⁨12⁩ חמישי, 12 ספטמבר 1912
⁨13⁩ שישי, 13 ספטמבר 1912
⁨14⁩ שבת, 14 ספטמבר 1912
⁨15⁩ ראשון, 15 ספטמבר 1912
⁨16⁩ שני, 16 ספטמבר 1912
⁨17⁩ שלישי, 17 ספטמבר 1912
⁨18⁩ רביעי, 18 ספטמבר 1912
⁨19⁩ חמישי, 19 ספטמבר 1912
⁨20⁩ שישי, 20 ספטמבר 1912
⁨21⁩ שבת, 21 ספטמבר 1912
⁨22⁩ ראשון, 22 ספטמבר 1912
⁨23⁩ שני, 23 ספטמבר 1912
⁨24⁩ שלישי, 24 ספטמבר 1912
⁨25⁩ רביעי, 25 ספטמבר 1912
⁨26⁩ חמישי, 26 ספטמבר 1912
⁨27⁩ שישי, 27 ספטמבר 1912
⁨28⁩ שבת, 28 ספטמבר 1912
⁨29⁩ ראשון, 29 ספטמבר 1912
⁨30⁩ שני, 30 ספטמבר 1912

אודות העיתון

כותר: ⁨⁨פאמיליען זשורנאל⁩⁩; א מאנאטליכער זאמעלבוך פיר ליטעראטוא, קונסט, וויסענשאפט, הומאר, וויטץ און סאטירע
זמינוּת באתר: 1 מרץ 1911 - 1 אוקטובר 1912 (20 גיליונות)
שפה: ⁨יידיש⁩
אזור: ⁨צפון אמריקה⁩
מדינה: ⁨ארצות הברית⁩
עיר: ⁨ניו יורק⁩
אוסף: ⁨המדור לעיתונות יהודית בארה"ב⁩ / ⁨המדור לעיתונות יידיש⁩
תדירות: ⁨ירחון⁩
תיאור:
ירחון תרבותי-ספרותי ביידיש שיצא בניו יורק בשנים 1912-1911
[ + הצג עוד ]

העיתון הועלה לאתר בעזרת: