⁨⁨Bulletin de l'Alliance Israélite Universelle⁩⁩

⁨1860⁩

⁨1861⁩

⁨1862⁩

⁨1863⁩

⁨1864⁩

⁨1865⁩

⁨1866⁩

⁨1867⁩

⁨1868⁩

⁨1869⁩

⁨1870⁩

⁨1871⁩

⁨1872⁩

⁨1873⁩

⁨1874⁩

⁨1875⁩

⁨1876⁩

⁨1877⁩

⁨1878⁩

⁨1879⁩

⁨1880⁩

⁨1881⁩

⁨1882⁩

⁨1883⁩

⁨1885⁩

⁨1886⁩

⁨1887⁩

⁨1888⁩

⁨1889⁩

⁨1890⁩

⁨1891⁩

⁨1892⁩

⁨1893⁩

⁨1894⁩

⁨1895⁩

⁨1896⁩

⁨1897⁩

⁨1898⁩

⁨1899⁩

⁨1900⁩

⁨1901⁩

⁨1902⁩

⁨1903⁩

⁨1904⁩

⁨1905⁩

⁨1906⁩

⁨1908⁩

⁨1909⁩

⁨1910⁩

⁨1911⁩

⁨1912⁩

⁨1913⁩

מחפש...

אודות העיתון

כותר: ⁨⁨Bulletin de l'Alliance Israélite Universelle⁩⁩
זמינוּת באתר: 2 ינואר 1860 - 1 ינואר 1913 (80 גיליונות; 10,774 עמודים)
שפה: ⁨צרפתית⁩
אזור: ⁨מערב אירופה⁩
מדינה: ⁨צרפת⁩
עיר: ⁨פריז⁩
תדירות: ⁨לא סדירה⁩
תיאור:

ידיעון חברת "כל ישראל חברים" (כי"ח), הארגון היהודי הבינלאומי הראשון שנוסד בפריז בשנת 1860. החברה דגלה באמנציפציה של האוכלוסייה היהודית ופעלה למען הגנה על זכויות היהודים בכל רחבי תבל. מיד לאחר ייסודה החלה החברה להקים רשת של בתי ספר שבהם הנחילה את יסודות התרבות המערבית, בעיקר הצרפתית, לבנים ולבנות. בשנת 1914 כללה הרשת קרוב ל-200 בתי ספר ברחבי אגן הים התיכון, המזרח הקרוב והבלקנים, ובהם 44,000 תלמידים.

ה"בולטין" היה ביטאונה הרשמי של החברה. הוא חולק לחברי הארגון בעולם כולו, כלומר זכה לתפוצה של כמה אלפי עותקים. אולם תפוצה זו אינה משקפת את מקומו כמקור מידע והשפעה; הבולטין שימש מקור מידע ראשוני לעיתונים רבים, יהודיים ולא-יהודיים כאחד. אפשר למצוא בו דו"חות של ישיבות הוועד המרכזי והאסיפה המנהלת של חברת כי"ח, התכתבויות בין הנהלת הארגון לבין הקהילות היהודיות, תכתובת עם מנהיגי מדינות ועם דיפלומטים, וכן סקירות מפורטות על רוב האירועים החשובים שהעסיקו את דעת הקהל היהודית כמו ההגירה ההמונית מרוסיה בשנות השמונים של המאה ה-19, מלחמות הבלקן ועוד.

ה"בולטין" מהווה גם מקור מידע עשיר על החיים הפנימיים של הקהילות. בכל גיליון אפשר למצוא רשימות מפורטות של חברי כי"ח בכל עיר, מידע שוטף שהגיע מהוועדות המקומיות הפרושות על פני חמש היבשות, רשימות של תורמים או אנשים שנרתמו לפעולות סולידריוּת שיזמה כי"ח לטובת יהודים שנפלו קרבן לאסונות למיניהם ועוד. נתונים סטטיסטיים של בתי הספר של כי"ח מספקים מידע מדויק על מספר בתי הספר בכל עיר ועיר, על מספר התלמידים, הרכב סגל ההוראה וכן תקציבי בתי הספר.

ערב מלחמת העולם הראשונה פסק הבולטין להופיע, ושנים אחדות לאחר תום המלחמה הוא הוחלף בביטאון הבא של כי"ח, Paix et Droit (שהתפרסם בשנים 1940-1921).

[ + הצג עוד ]