חזרה לתוצאות החיפוש

כותר תשובה בענין כתובת אשה פושעת.
מחברים/ יוצרים נוספים אלשיך אלתקה אמין אלדולה ((אליו))
מקור/בעלים Mosseri, Jacques, Paris, France
פרסומים קשורים ראה: גויטיין, רמב"ם, עמ' 166, הערה 47.
קטלוג של אוסף ז'אק מוצרי (ירושלים תש"ן).
פורסם ע"י פרידמן, רמב"ם.
סוגה Cairo Genizah fragments
Personal correspondence
Autograph manuscripts
הערות התשובה נשלחה אל גיסו, אלשיך אלתקה אמין אלדולה.
נושא נוסף: אגרות
נושא נוסף: אוטוגרף. משה בן מימון
בערבית-יהודית.
GNZ2.
Mosseri, Jacques Paris France Ms. VII 178.1
Mosseri, Jacques Paris France Ms. L 246
The Friedberg Genizah Project (FGP) 3711850
עמוד ב ריק.
אוטוגרף
תיאור 1 דף.
עמוד ב ריק.
אוטוגרף
שפה יהודית-ערבית
מספר מערכת 990002052510205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?