חזרה לתוצאות החיפוש
כותר אור השם.
מקור/בעלים Vatican Library, Vatican City, Vatican City State
סוג הכתיבה אשכנזית-איטלקית
שנה מאה ט"ו
פרסומים קשורים Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus ... S.E. Assemanus ... et J. S. Assemanus, I: Codices ebraicos et samaritanos (Romae 1756).
אלוני. נ. ולוינגר ד. ש., רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון. חלק ג : כתבי-היד שבספריית הוואטיקן (ירושלים תשכ"ח)
Hebrew Manuscripts in the Vatican Library
Catalogue, ..., edited by Benjamin Richler, palaeographical and codicological descriptions by Malachi Beit-Arié in collaboration with Nurit Pasternak. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi 438)
הערות רק מ"המאמר הב'" עד סוף החבור.
בדפים 9-47 הועתק המאמר השני ואילך של ספר אור ה' לחסדאי קרשקש. בכ"י אוקספורד 505 MICH. (ס' 22377) נעתק המאמר הראשון.
ז' הרוי, קרית ספר נה (תש"מ), עמ' 795, הערה 6, קבע ששני כתבי היד נכתבו ע"י אותו מעתיק, אליעזר בן שלמה, הנ"ל העתיק שני כתבי-יד, כ"י אוקספורד הנ"ל בשנת רל"ז וכ"י נאפולי 6 III F.
ואולי הוא הבעלים של כ"י פירנצה 496 OR. שהועתק באפשי בשנת רל"ח על ידי דוד בן יצחק תלמידו. כולם כתבי-יד בתחום הפילוסופיה והמדע.
נושא נוסף: פילוסופיה יהודית
Vatican Library Vatican City Vatican City State Ms. ebr. 427
תיאור דף 9א-47ב.
מתוך קובץ בפילוסופיה.
שפה עברית
מספר מערכת 990001992950205171

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

©Copyright Biblioteca Apostolica Vaticana

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?