חזרה לתוצאות החיפוש

כתב יד
כותר תנ"ך : עם ניקוד וטעמים, מסורה קטנה וגדולה.
מחברים/ יוצרים נוספים יצחק (לא מזוהה) ((מעתיק))
מקור/בעלים Vatican Library, Vatican City, Vatican City State
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה ה'נ"ה (1294)
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים Kennicott, Benjamin, Dissertatio generalis in Vetus Testamentum Hebraicum: cum variis lectionibus, ex codicibus manuscriptis et impressis. Recudi curavit et notas adiecit Paulus Iacobus Bruns. Brunovici: Orphanotrophei, 1783.
Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codicum manuscriptorum catalogus ... S.E. Assemanus ... et J. S. Assemanus, I: Codices ebraicos et samaritanos (Romae 1756), pp. 409-455.
אלוני, נ. ולוינגר ד. ש., רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון. חלק ג : כתבי-היד שבספריית הוואטיקן (ירושלים תשכ"ח)
Hebrew Manuscripts in the Vatican Library
Catalogue, ..., edited by Benjamin Richler, palaeographical and codicological descriptions by Malachi Beit-Arié in collaboration with Nurit Pasternak. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008 (Studi e Testi 438)
סוגה Illustrated works (Manuscript)
הערות עם תרגום ארמי אחרי כל פסוק.
סדר הדפים הוא: תורה, נביאים ראשונים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר, רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, אסתר, חלום מרדכי, דניאל, עזרא ונחמיה ודברי הימים.
לתורה נוסף בשוליים פרוש רש"י עם מעט שינויים והשמטות. התרגום הארמי הוא לאונקלוס.
השירות כתובות פסוק מקרא פסוק תרגום.
בתרגום הארמי לנביאים נכללו תוספות ובסוף ישעיה (דף 616א-616ב) נוספו תוספות לישעיה סו:כג ולישעיה סו:א-סו:ג (התחלת הפטרת ראש חדש). כה"י שימש להשואת נוסחאות בספרו של ר' כשר, תוספות תרגום לנביאים (ירושלים, תשנ"ו).
התרגום לאיוב שימש במהדורתו שלר' ויס, התרגום הארמי לספר איוב (תל אביב, תשל"ט).
באסתר נוסף תרגום שני, ושני התרגומים משולבים זה בזה. וראה גם כ"י פרמא-פלאטינה 3235 (ס' 13935).
לאחר אסתר נוסף חלום מרדכי בארמית.
באיכה ב:ה נרשם "תרגום אחר" ואינו אלא המשך התרגום וראה בכ"י פרמא הנ"ל.
בראש ובסוף כל ספר והמסורה הגדולה עיטורים וציורים במיקרוגרפיה.
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא תנ"ך
נושא נוסף: מקרא תרגומים ארמית כתובים מגלות אסתר תרגום שני
נושא נוסף: מקרא תרגומים ארמית תורה (אונקלוס)
נושא נוסף: מקרא תרגומים ארמית נביאים וכתובים
נושא נוסף: ציורים. מיקרוגרפיה
Vatican Library Vatican City Vatican City State Ms. Urb ebr. 1
Catalogue Kennicott 228
קולופון (בסוף כה"י, לא ניתן לקריאה שלמה בסרט): "אני יצחק ברבי שמעון הלוי מסרתי חצי הספר להנדיב ר' אליעזר בר' שמואל ... וסיימתי לשנת חמשת אלפים בחמשים וחמשה לפרט בחמשה עשר בכסליו".
המעתיק סימן את שמו "יצחק" במספר מקומות (דף 420א).
מעתיק רש"י סימן את שמו "משה" (דף 78ב).
תיאור 979 דף.
שפה עברית
מספר מערכת 990001991750205171
קישורים For online version, click here
קישור לתמונה באמצעות IIIF

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

©Copyright Biblioteca Apostolica Vaticana

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?