קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

חזרה לתוצאות החיפוש

להגדלת הטקסט להקטנת הטקסט

  • כתב יד
כותר סדור מנהג ספרד (קטלוניא).
כותרים נוספים בשם האל המיוחד גדול אתה וגדול שמך
איך יוכל לעמוד לפניך אדם ילוד אשה
אגרת התשובה
ספר היראה
תפילה לעני כי יעטוף ואביון לעליון יתן קולו
אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי
הוד מלכות
פרוש כתובים לרד"ק (תהלים)
אלהי אל תדינני כמעלי
אלהים אלי אתה אשחרך צמאו לך נפשי
משנה תורה (ספר זמנים, לקוטים)
צלותא לר' אלעזר בן ערך
וידוי לר' אליהו
מחברים/ יוצרים נוספים יונה בן אברהם, גרונדי, בערך 1200-1263 ((ממנו))
קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235.
זרחיה בן יצחק, הלוי, 1125?-1186 ((ממנו))
נסים בן ראובן, גרונדי, 1310?-1375? ((ממנו))
סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942 ((ממנו))
ונטורה, משה בן יוסף (בעלים קודמים)
ונטורה, דוד בן יוסף (בעלים קודמים)
אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244 ((ממנו))
משה בן מימון, 1138-1204 ((ממנו))
גרציאנו, אברהם יוסף שלמה בן מרדכי (בעלים קודמים)
Luigi da Bologna (censor)
Renato da Modena (censor)
The Russian State Library Russia
(current owner)
מקור/בעלים The Russian State Library, Moscow, Russia
שנה קי"ב (1352)
הערות סידור תפילות כל השנה, עם שני פירושים: פירוש רחב על התפילות בעמודות שמשמאל לטקסט התפילה, המושפע מרעיונות המקובלים, ועם פירוש נוסף בעמודות שמשמאל לפירוש הראשון, שרובו ליקוטים, מכתבי הגאונים, מחככמי צרפת (התוספות), מחכמי פרובאנס, כגון הראב"ד, מחכמי לוניל שבפרובאנס - מספר הנהגות לר' אשר בן שאול (סוף המאה ה-12 - תחילת המאה ה-13) ומספר המנהיג לר' נתן ב"ר אברהם בן נתן הירחי (נפטר 1215). ליד פרקי תהלים של פסוקי דזמרא (כולל הנוספים של שבת) הוסב פירוש רד"ק לתהלים.
בראש הסידור (3ב-10ב) הלכות המועדים. חנוכה- מביא 'ירושלמי' טעם שמונה ימים., דף 4 עניין י' בטבת ועצירה (גשמים), כולל דברי רמב"ן. דף 5 "תיקון פסח. דפים 8- 10ב, הלכות ט' באב, שביתת העשור ושופר, נלקטו מספר זמנים של משנה תורה להרמב"ם. 103ב בעניין יום כפור, נוסף תשובה לרמ"ה בעניין מנהג כפרות. פורסם מכאן בידי י' תא שמע (שם ציין מספר הדף 40ב)
דף 141- 144 לקט פסוקי "הוד מלכות". 144- 160 בקשות המיוחסת לר' יהודה הלוי " אלהי אל תדינני", לר' זרחיה הלוי " ה' נגדך כל תאותי" (מיוחס בכל מקום לריה"ל), לרשב"א "תפילה לעני כי יעטוף ואביון לעליון יתן קולו" (גרליץ, הוצ' אורייתא, ספרי הרשב"א תשמ"ו, עמ' 220), לרס"ג "אתה הוא ה' לבדך". וידוי לרבינו נסים ראש הגולה (ר"ן גירונדי). וידוי לרבינו אליהו ראש הגולה "איך יוכל לעמוד לפניך אדם ילוד אשה". "צלותא לר' אלעזר בן ערך" (מתחיל "בשם האל המיוחד.." אוצר השירה ב- 1868, כולל 'אלהי בשתי ונכלמתי'.. אוצר השירה א 4392) .
161 - בקשה לר' זרחיה, מתחיל "אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי" (פורסם מכאן י' מיזליש, "בקשה אישית לא ידועה לרבינו זרחיה הלוי", פרקי שירה א (תש"ן), עמ' 59-49). בקשה לר' שלמה אבן גבירול, תוכחת חיים לריה"ל. תהלה לר' יוסף האזובי (172- 176) ועוד בקשות ותפילות מיוחסות. רבים מהבקשות המיוחסות כאן נעתקו גם כ"י פרמה 1753 (מאה ט"ו).
דפים 184- 263 פרשת היראה ואגרת התשובה לר' יונה גירונדי.
דפים 213-214 סדר קריאת התורה מתוך משנה תורה להרמב"ם הלכות תפילה יג. 215ב- 218א הלכות ברכות (מלוקט בעיקר ממשנה תורה להרמב"ם).
218ב-222א סדר אירוסין, נישואין, ברכת כהנים, מילה, פדיון הבן, שינו השם תפילות הדרך. הוספות בגליון. כולל אחד בשם ר' אשר בן נחמן מברצלונה.
זמנו של כה"י נקבע על פי הכתוב בדף 230ב "לוח עשרה מחזורים החוזרים חלילה עד עמוד הכהן לאורים ותומים", מסודר לשנים קי"ב [1352] - רפ"ג [1523]. מאחר שהמנהג הנפוץ היה שלא להתחיל את הלוחות לפני זמנם של הכותבים, יש להניח שכתב-היד הנוכחי נכתב בשנת קי"ב.
דף 2 הוספה מאוחרת ובה תפילת הודיה על הצלת רפאל בן בצלאל בנקאי עשיר מהעיר מודינה [Modena] ואברהם [יגל] גליקו מחטיפתם על-ידי שודדים, לשם סחיטת כופר בסך 10.000 דוקאטי. פרסום תפילת ההודיה ומאמר עליה, ראו: מ' שטערן, "מגלת נס", בתוך: ספר לדוד צבי, כולל דברי חכמה ומדע לכבוד הרב הגדול דוד צבי האפפמאנן, ברלין תרע"ד, עמ' 267- 280, 460 - 462 (המאמר, בחלק גרמני), וראו גם: ש' סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, עמ' 514, ערך: גאליקו, אברהם יגל בן חנניה ממונציליסי, והערה 3, שם.
חתימות צנזורים (252ב), Luigi da Bologna, משנת 1599, ו-Renato da Bologna, משנת 1626: Ego frater Renatus à Mutina ord[i]nis Capp[ucino]rum correxi 1626 Visto et correcto per me Fra[te] Luigi da Bologna Luglio 1599
נושא נוסף: תפלה פרשנות
נושא נוסף: הלכה. פוסקים
נושא נוסף: צנזורה
נושא נוסף: תפלה סדורים ומחזורים מנהג ספרד (קטלוניא)
נושא נוסף: כתב-יד. מכירה
נושא נוסף: תפלה. ברכות
The Russian State Library Moscow Russia Ms. Guenzburg 821
נושא Digitized manuscripts
פרסומים 'בקשת האתיות' לאות מ' פורסם מכאן, ב' בר-תקוה, קובץ על יד כה (תשע"ז) עמ' 405- 434.
שימש עד נוסח העיקרי בסדור קטלוניה, הוצאת ע' פרץ, תשע"ט. ראה תיאור שם עמ' 10- 12.
א' שושנה וי"ש שפיגל, תיקון חג הפסח, מכון אופק תשנ"ז, במבוא.
סוגה Censored manuscripts
סימול בספריית בעלים ציוני בעלים: 1א: "שלי משה ישר"ו בכמ"ר יוסף הצדיק נ"ע המכונה משה דווינטורה"
"הגיע לחלקי דוד בכמ"ר יוסף מוונטורה כשחלקתי הספרים עם אחי ונכדי י"ב לוליו רכ"ט". בדף 3א: "זה קנין כספי כספי אי"ש ג"ר אנכי בארץ בז' אייר שנת תי"ח היא שנת אלף תרנ"ח לחשבונם ... מיורשי מרת ליאוניסא מאנקונא אשת כמ"ר מנחם מבארקייו ז"ל אחותו של הגאון כמוהרר"ן טרבוט מו' זצוק"ל שנתן לה הס' הזה בעד עזבון ומתנת הגאון הנ"ל עם ספרי' אחרים ... והגיעו בתורת גורל אליה כשחלקו יורשי הגאון הנ"ל חלק האחר לאחותו האחרת, וקניתיו אני אי"ש ג"ר ... מיורשי האשה הנ"ל במעות מנויות". ורשימת הספרים וכתבי היד שהוא קנה באותה הזדמנות.
היקף החומר 260, 2 דף.
שפה עברית
מספר מערכת 990001953170205171
קישורים For transcription of אלהים אלי אתה אשחרך צמאו לך text, click here
For related article in RAMBI, click here

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?