חזרה לתוצאות החיפוש

From the collections of Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Oriental Department
כותר פרוש התורה ומגלות לרש"י.
מקום קשור Fano (Italy)-related place
Salerno (Italy)-related place
מחברים/ יוצרים נוספים Antonio Francesco Enriques (censor)
מקור/בעלים State Library of Berlin, Berlin, Germany
סוג הכתיבה איטלקית
שנה ה'מ"ט (1289)
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים M. Steinschneider, Die Handschriften-Verzeichnisse der Koeniglichen Bibliothek zu Berlin ... hebraeischen Handschriften, Berlin, 1878-1897, no. 65.
ראה: ש' בובר, ר"י קרא לאיכה, ברסלאו 1900, עמ' VIII, הפרוש לאיכה (435-444) הוא של ר' יוסף קרא.
סוגה Censored manuscripts
הערות נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים מגלות איכה (קרא, יוסף בן שמעון)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים מגלות (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: צנזורה 1619
נושא נוסף: צנזורה 1687
State Library of Berlin Berlin Germany Ms. Or. Qu. 514
Catalogue Steinschneider, Berlin Berlin Germany 65
קולופון: "ותשלם כל המלאכה אשר פעלתי ועשיתי בזה הפירוש בט"ו ימים לאייר שנת חמשת אלפים וארבעים ותשע לבריאת עולם וי"ד שנים למחזור רס"ו וכתבתיו אני אברהם בר' עוזיאל מסלירנו למורי וחבירי ר' מנחם בר' מנחם לעי"ץ ..." העתקה הושלמה בכתיבה מאוחרת ע"י "משה"
היסטורית בעלים ציוני בעלים: "דוד בכמ"ר יצחק זצ"ל, (בראש כה"י)
"מודה אני יהודה בכמ"ר יצחק הכהן זלה"ה כמו שהיום יום א' שלשה עשר בטבת ... ר"ג ... מכרתי ... למרת חנה [אשת] מ"ר יוסף יזיי"א בכ"ר משה זלה"ה הנה בפאנו"
"מודה אני רפאל יזיי"א בכ"מ יוסף אפנקניס ... שהיום יום ב' כב נוב' רי"ב מכרתי ... זה הפירוש ... עם פי' לחמש מגלות לכמ"ר יהודה יצ"ו בכ"מ יוסף הצדיק נ"ע ..."
"שבתי ב"ר אברהם בר' יצחק" (בסוף כה"י).
חתימות צנזורים בסוף כה"י:
Antonio Fran[cesco] Enriques 1687. Camillo Jaghel, 1619.
תיאור 451 עמ'.
שפה עברית
מספר מערכת 990001751060205171
קישורים BERLIN Qu. 514

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

From the collections of Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Oriental Department

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?