חזרה לתוצאות החיפוש

כתב יד
כותר מחזור מנהג קורפו לשבועות, לסוכות ולשמחת תורה.
כותרים נוספים תאיר נוגה, תאיר נוגה
נותן לפתאים ערמה לנער דעת ומזימה
בעלותו ההרה לקבל יקרת פנינים
יום מעמד הר סיני אשים במאזני
בנותינו תורה קדושי
מקום קשור Venice (Italy)-related place
מחברים/ יוצרים נוספים חביב, שבתי בן אבישי.
מקור/בעלים Zürich Central Library, Zurich, Switzerland
סוג הכתיבה מזרחית
שנה מאה י"ח-י"ט
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים אלוני. נ. וקופפר. א., רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון. חלק ב (ירושלים תשכ"ד) מס. 120.
Joseph Prijs: Die Hebräischen Handschriften in der Schweiz : Katalog der hebräischen Handschriften in den Schweizer öffentlichen Bibliotheken redigiert aus Grund der Beschreibungen von Joseph Prijs Basel
Bene Braq, 2018, Nr. 174.
הערות בדף 70א: "מברכין לקהלות ולחברות ולגבאי תקופות ולדוכוס ולכל אנשי' שרי צבאות מויניציאה ולשרי עירנו גדול יועצים סגן המגדל והקסטילאני וסגן הדוגייאות ...".
בסופו תפלה פרטית.
בחן השאר "יוצר לשבת שלפני שבועות: אמונת עתים אצלו אמון" מאת אברהם (1א-3ב), הזולת המתחיל "בנותינו תורה קדושי" (4ב-5ב), "יום מעמד סיני אשים במאזני" (15ב-16א), "אורח חיים עמי הוריתיך" מאת שבתי (20ב-23א), "נותן לפתאים ערמה לנער דעת ומזימה" (26א-ב), "אופן, בעלותו ההרה לקבל יקרת פנינים" (27א-ב), "בתקתי זרוע מבלהיך" מאת בנימין בן שמואל (28א-ב), "אלהי קדם מעונה כונן שמים בתבונה" מאת אהרן בן משה (28ב-30ב), "שבעה עמודי הוד הוטבעת" מאת שלום ענבי (36ב-38ב), "זה יום אישש להאמיני" מאת יוסף (46א-47א), "אמרו לאל תודה, כולכם ברוב חמדה" מאת אליהו בן אברהם מקשטוריה (49א-50ב), "מי כמוך שמים כוננת בתבונה" מאת שבתי חביב (51א-52א), "אין כאל שליט גוזר גזרה" מאת שמואל בן חיים (56א-ב), "אמונים שמחו וגילו בתורת אלהים" מאת אברהם בן גבריאל זפארנה (59ב-62ב), "תאיר נוגה, תאיר נוגה" (63א-ב), ורשות וברכת התורה לחתן ופיוטים לכבודו (63ב-71א).
Zürich Central Library Zurich Switzerland Ms. Heid. 131
Catalogue Allony-Kupfer Belgium, Denmark, the Netherlands, Spain & Switzerland Zurich Zentralbibliothek 120
תיאור 71 דף.
שפה עברית
מספר מערכת 990001738740205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?