חזרה לתוצאות החיפוש
From the collections of: THE BRITISH LIBRARY
כותר חדושים על התלמוד.
מחברים/ יוצרים נוספים קצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהם ((מוזכר))
מקור/בעלים The British Library, London, England
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה מאה י"ח
נושא Digitized manuscripts
הערות בכה"י: "חיבור הגאון ... נתן דיין דק"ק אלטונה חתן אב"ד ור"מ ... יחזקאל נר"ו ... קצנאלנבויגין"
ההתחלה חסרה.
כולל חדושים על מסכת שבועות, סדר קדשים ומסכת נדה.
בסוף מסכת שבועות: "סליק סדר נזיקין".
Title in the manuscript: "A composition by the Gaon […] Natan, the religious court judge of the holy community of Altona, the son in law of the chief of the court and head of yeshivah […] Ezekiel […] Katzenellenboigen".
The beginning is missing.
Contains novellae on Tractate Shevu'ot, Seder Kodashim and Tractate Niddah.
Tractate Shevu'ot ends with: סליק סדר נזיקין.
נושא נוסף: תלמוד בבלי פרשנות סדר נזיקין שבועות (נתן מאלטונא, חתנו של יחזקאל קצנלנבויגן)
נושא נוסף: תלמוד בבלי פרשנות סדר קדשים (נתן מאלטונא, חתנו של יחזקאל קצנלנבויגן)
נושא נוסף: תלמוד בבלי פרשנות סדר טהרות נדה (נתן מאלטונא, חתנו של יחזקאל קצנלנבויגן)
The British Library London England Or. 10028
Gaster, Moses Collection Ms. 505
היסטורית בעלים אוסף מ' גסטר.
תיאור 55 דף.
שפה עברית
מספר מערכת 990001240260205171
קישורים For online version, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

From the collections of: THE BRITISH LIBRARY

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?