חזרה לתוצאות החיפוש

כתב יד
כותר שאלות ותשובות, פסקים והערות לשלחן ערוך מאת רבני איטליה מהמאה הי"ז-י"ח.
כותרים נוספים סלע המחלוקות
מים חיים
שלחן ערוך (פרשנות)
מקום קשור Rome (Italy)-related place
מחברים/ יוצרים נוספים סופינו, אליעזר בן יעקב ((ממנו))
מקור/בעלים The Bodleian Libraries, University of Oxford, Oxford, England
סוג הכתיבה איטלקית
שנה מאה י"ז-י"ח
פרסומים קשורים A. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library (Oxford 1886)
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodleian Library
Supplement of Addenda and Corrigenda to Vol. I (A. Neubauer's Catalogue). Oxford 1994.
הערות בין השאר תשובות משנת תס"ו-תס"ז על הניגון של ברכת כהנים עם תוי הנגינה (דף 34א-37ב, והשוה התוים בס' מציץ ומליץ), וקונטרס השגות מאת "אליעזר ... סופינו" על תשובות ה-ז בשו"ת מים רבים של רפאל מילדולה.
דף 215א-221ב: התחלת קונטרס "סלע המחלוקת" בענין החרם נגד מנחם פיסארו ברומא בשנת תע"ב (232ב-234א).
בראש כה"י רשימת אחדים מהמשיבים.
כה"י תואר בקצרה ע"י צונץ בהפליט (כ"י 9) ובפירוט יתק ע"י אבי"ן [=א' נויבאואר] בהמגיד 1871, עמ' 8-197 .
נושא נוסף: הלכה. שאלות ותשובות
נושא נוסף: הלכה. פוסקים
נושא נוסף: מוסיקה
נושא נוסף: חרם
The Bodleian Libraries, University of Oxford Oxford England Ms. Mich. Add. 13
Catalogue Neubauer Oxford England 837
דפים אחרים מכורכים בבלבול.
תיאור דף 1א-95ב, 125א-382ב
דפים אחרים מכורכים בבלבול.
מתוך קובץ.
שפה עברית
מספר מערכת 990000917110205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?