חזרה לתוצאות החיפוש

כתב יד
This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy
כותר תורה, הפטרות לכל השנה, חמש מגלות וס' איוב.
כותרים נוספים אגרת המן
יהודון כל נשמי למרי כולא
אמיר דאיתמר בנביאה
אי יממיא ומיא
קוראי מגלה הם ירננו אל אל
סדר המתגים
יציב פתגם
מחברים/ יוצרים נוספים אונקלוס
מקור/בעלים The Palatina Library, Parma, Italy
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה מאה י"ג (סוף המאה)
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים כה"י תואר ע"י ק' ברנהיימר.
Bernheimer, C., Paleografia ebraica Firenze 1924, p. 282-283.
Tamani, G,. "Elenco dei manoscritti ebraici miniati e decorati della 'Palatina' di Parma" in: La Bibliofilia, LXX (1968), p. 69, no. 52.
J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 924.
Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler
palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001
סוגה Piyyutim
Illustrated works (Manuscript)
הערות עם ניקוד וטעמים ומסורה קטנה.
חסר עד בראשית ו:ט. ההפטרות לכל השנה כמנהג אשכנז.
עם תרגום אונקלוס, מנוקד, אחרי כל פסוק בתורה ותרגום ארמי, מנוקד. להפטרות פסח ושבועות.
אחרי מגלת אסתר "כתב שלח המן הרשע" [=אגרת המן] פורסם מכ"י זה ע"י פ' פירו, ב-HB, כרך ז (1864), עמ' 46-47 .
עם פרוש רש"י לתורה ולמגלות בשוליים.
הפרוש לאסתר א:א-א:טו איננו לרש"י ונראה שהוא לרשב"ם. הוא מתאים לפרושים המובאים בשם רשב"ם שפרסם ילינק, פירושים על אסתר רות ואיכה (לפסיא תרט"ו) אך כולל יותר מהנדפס שם. פרוש זהה נמצא גם בכ"י פריס 50 (ס' 3104).
דפים [368]ב-[370]ב: "סדר הקריאות של ... ימים טובים מכל השנה" מזוכר בו "מפי הר"ר יוסף טוב עלם וכן עיקר" (דף [368]ב).
דפים [370]ב-[371]א: "סדר המתגים".
דפים [371]א-[372]א: ברכות ההפטרות ופיוטים בעניני ההפטרה "מרבנו יעקב" [=רבינו תם]: "רשות למתרגם מרבינו יעקב", מתחיל: "יציב פתגם"
"אמיר דאיתמר בנביאה", "אי יממיא ומיא", ו"אחר תרגום מן ההפטרה יאמר זה הרשות אם ירצה", "יהודון כל נשמי למרי כולא".
בדף [372]א: ברכות למקרא מגילה, והפיוט מאת ראב"ע למגלת אסתר: "קוראי מגלה הם ירננו".
בדף [372]ב: "סדר פרשות של סדרי חומש שקורין במנחה בשבת ובשיני ובחמישי".
פרשת האזינו נכתבה בטור אחד.
עם קישוטים בראשי הספרים.
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים מגלות (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא תנ"ך כתובים איוב
נושא נוסף: מקרא תנ"ך תורה
נושא נוסף: מקרא תנ"ך נביאים הפטרות
נושא נוסף: מקרא תנ"ך כתובים מגלות
נושא נוסף: תפלה. פיוטים
נושא נוסף: מקרא תרגומים ארמית תורה (אונקלוס)
נושא נוסף: ציורים. עטורים
The Palatina Library Parma Italy Cod. Parm. 3081
Catalogue De-Rossi Parma Italy 924
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
תיאור [372] דף.
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
שפה עברית
מספר מערכת 990000852350205171
קישורים Cod. Parm. 3081
For Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma (Ed. B. Richler) entry, click here
For related publication, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?