חזרה לתוצאות החיפוש

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy
כותר פרוש התורה הפטרות ומגלות לרש"י.
מחברים/ יוצרים נוספים משה חיים בן אברהם ((מעתיק))
מקור/בעלים The Palatina Library, Parma, Italy
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה מאה י"ג
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 390.
Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler
palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001
סוגה Censored manuscripts
הערות בכתב היד: פרוש התורה, חמש מגילות (קהלת, אסתר, שיר השירים, רות ואיכה), והפטרות.
בדף הראשון פרוש נוסף (קטוע ומטושטש) לבראשית בשוליים.
בדפים [163]א-[165]א לפני פרוש רש"י על אסתר פרוש נוסף ע"ד המדרש: "אתחיל מדרש מגילה ואחר כן הפירוש". מצוטט בו "פיר' ר' יוסף קרא דבשנה ראשונה לא עשה משתה כי היה מפחד שמא לא תתקיים המלכות ... ".
בסוף כה"י נסיונות קולמוס ולקוטים שונים בכתיבה מאוחרת.
עם פרושים, השלמות והערות בשוליים.
פרוש זה מובא בשינוי לשון בפרוש מיוחס לרי"ק. (אך בכ"י המבורג 32 HEBR. מובא בשם הרשב"ם).
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים מגלות אסתר
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים מגלות (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות נביאים הפטרות (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: צנזורה 1612
נושא נוסף: צנזורה 1597
The Palatina Library Parma Italy Cod. Parm. 2868
Catalogue De-Rossi Parma Italy 390
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
קולופון (סופו חסר): "אני משה חיים בן הח"ר אברהם נב"ע כתבתי זה פי' החומש וחמש מגילות והפטרות וסיימתיו בכ"ה תמוז ... ".
היסטורית בעלים בדף [182]א הערת בעלים "בשנת רנ"ח".
בראש כה"י חתימת בעלים: "יצחק בן אלי[ה] פולי ... ".
חתימות צנזור בדפים [224]א ו-[224]ב.
Censors: Gio. Domenico Carretto, 1612 ([224]r)
Domenico Irosolomi[ta]no, 1597.
תיאור [225] דף.
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
שפה עברית
מספר מערכת 990000836740205171
קישורים פרוש התורה הפטרות ומגלות לרש"י
For Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma (Ed. B. Richler) entry, click here
For related publication, click here
For related publication, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?