חזרה לתוצאות החיפוש

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy
כותר פרוש התורה הפטרות ומגלות לרש"י : על תורה, ה' מגלות וספרי אמ"ת.
מחברים/ יוצרים נוספים יעקב בן שאול, הנזיר
מקור/בעלים The Palatina Library, Parma, Italy
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה מאה י"ג-י"ד
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 181.
Tamani, G,. "Elenco dei manoscritti ebraici miniati e decorati della 'Palatina' di Parma" in: La Bibliofilia, LXX (1968), p. 91, no. 121.
Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler
palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001
סוגה Censored manuscripts
Illustrated works (Manuscript)
הערות פרוש רש"י על איוב רק עד מ:כה. עם שינויים מהנדפס במיוחד באיוב א-ב. על איוב לא:מ-לב:ב "תוספת" שאין בדפוס (דף [256]א).
פרוש איוב הושלם ע"י המעתיק בהעתקתו את פרוש רשב"ם (שונה מהמיוחס לרשב"ם בכ"י ניו יורק-בהמ"ל 778 L).
בראשו (דף [260]ב): "מכאן ואילך פירש בן בתו [של רש"י] רבנו שמואל הזקן אחיו של רבנו יעקב אחיו של רבנו יצחק אחיו של הרב ר' שלמה אבי הדייקנים בני רבנו מאיר הזקן בן החבר רבי שמואל זצ"ל ושם אמם מרת יוכבד החסידה בת רבינו שלמה זצ"ל".
לפי מ' ארנד, עלי ספר ה', תשל"ח, עמ' 41-42 "אין פירוש זה אלא מעשה ידי לקטן שליקט מפירוש ר' יוסף קרא ואחרים, ואולי גם מרשב"ם" וממנו גם נדפס בדפוסים כהמשך לפרוש רש"י.
וראה גם ארנד, שם, עמ' 27 הערה 15, וכן א' גרוסמן, בתרביץ מה, עמ' 339 ושם מח עמ' 172. אחריו (דף [262]ב-[263]ב) הוסיף המעתיק "פירוש אחר מן המענה מפירוש ר' יעקב הנזיר זצ"ל" על איוב מ:כה-מא:כו, ובסופו פירוש נוסף על מ:כ-מ:כז (המשכו חסר):
"מכאן ואילך כאשר שמעתי פשט כך אני מפרש מפי רבי שיחיה".
ראשי הספרים מעוטרים וכן נמצא ציור המנורה (דף [69]ב).
נושא נוסף: מקרא פרשנות תורה (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים (שלמה בן יצחק רש"י)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים איוב מ:כג-סוף (שמואל בן מאיר)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים איוב מ:כג-סוף (יעקב בן שאול הנזיר)
נושא נוסף: מקרא פרשנות כתובים איוב מ:כג-סוף
נושא נוסף: צנזורה 1600
נושא נוסף: ציורים. מנורה
נושא נוסף: ציורים. ציורים ועטורים
נושא נוסף: מנורה
The Palatina Library Parma Italy Cod. Parm. 3204
Catalogue De-Rossi Parma Italy 181
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
היסטורית בעלים בסוף כה"י חתימות צנזורים:
Censors: Luigi da Bologna del 1600
Bernardus Nucertus Officcii Parmae, Fra. Prospero Ruggieri nel S.to Officio de Reggio.
תיאור [263] דף.
ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט.
שפה עברית
מספר מערכת 990000829810205171
קישורים Cod. Parm. 3204
For Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma (Ed. B. Richler) entry, click here
For trancript, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related article in RAMBI, click here
For related publication, click here
For related publication, click here
For related publication, click here
For related publication, click here
For related publication, click here
For related publication, click here
For related publication, click here

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?