חזרה לתוצאות החיפוש
כותר מנורת הכסף.
מקום קשור Paris (France),-related place
מחברים/ יוצרים נוספים אינביטו, יעקב בן שם טוב (בעלים קודמים)
מקור/בעלים Cambridge University Library, Cambridge, England,
סוג הכתיבה ספרדית
שנה מאה ט"ז
פרסומים קשורים S.C. Reif, Hebrew manuscripts at Cambridge University Library (Cambridge 1997), no. SCR 766.
הערות בכה"י: "מנורת הכסף"
על מעשה מרכבה.
בשער: "ספר מנורת הכסך ארבעה מאמרים במעשה המרכבה חברו וגם יסדו החכם השלם החוקר הגדול יוסף כספי הצרפתי".
דף אחרון השלמה בכתיבה מאוחרת מכ"י פריס 726, אולי ע"י הבעלים אליקים כרמולי.
עליו ועל הגותו ראה:
I. Twersky, Joseph ibn Kaspi Portrait of a Medieval Jewish intellectual, Studies in Medieval Jewish History and Literature, I, Cambridge (Mass.), pp. 231-257.
נושא נוסף: פילוסופיה יהודית
Cambridge University Library Cambridge England Ms. Add. 1508
קולופון המשלים: "תם ונשלם...וכתבתי זה בפאריז בבית אוצר הספרים אשר למלכות ביום כח אדר א' שנת תרכ"ו לפ"ק".
היסטורית בעלים ציון בעלים בראשו: "יעקב אינביטו ב"ר ש"ט נ"י".
השער הוא מעשה ידי הבעלים אליקים כרמולי.
תיאור 63 דף
שפה עברית
מספר מערכת 990000672210205171
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?