חזרה לתוצאות החיפוש

כתב יד
From the collections of Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Oriental Department
כותר מאמרים וסודות בקבלה.
כותרים נוספים סוד הסוכה והלולב
סוד הסוכה
סוד לולב
סוד כיסוי הדם
סוד למה אסרה תורה הדם והחלב
סוד טעם לולב אתרוג וערבה
טעם חמץ ומצה
טעם המשכן
סוד לא תחרוש
סוד צמר ופשתים
סוד שם הקדש
סוד עשר ספירות
מעשה מרכבה
מעשה בראשית
פרוש ששה ימים עליונים
כשברא הקדוש ברוך את עולמו בששת ימים בוראו ואותם ששה ימים נקראים ארזי הלבנון
מקור/בעלים State Library of Berlin, Berlin, Germany
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה של"ו (1576)
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים נ' אלוני וד' ש' לוינגר, רשימת תצלומי כתבי-היד העבריים במכון, א (ירושלים תשי"ז): ברלין-טיבינגן 8
הערות בראשו מאמר הפותח: "כשברא הק' את עולמו בששת ימים בוראו ואותן ו' ימים נקראים ארזי לבנון".
כולל גם "סוד סוכה ולולב", "סוד כיסוי הדם", "מעשה בראשית", "מעשה מרכבה", "סוד למה אסרה תורה הדם והחלב", "סוד סוכה", "סוד לולב", "סוד טעם לולב אתרוג וערבה", "טעם חמץ ומצה", "טעם המשכן", "סוד לא תחרוש בשור",
"סוד צמר ופשתים", "סוד שם הקדש", "סוד י' ספירות סופם בראשם".
נושא נוסף: קבלה
State Library of Berlin Berlin Germany Ms. Or. Qu. 942
Catalogue Allony-Loewinger Austria and Germany Berlin-Tübingen 8
State Library of Berlin Berlin Germany Ms. Acc. 1903.2
בדף 27ב קולופון: "הספר[!] לא יוזק...של"ו לפ"ק".
היסטורית בעלים J. Kauffmann, Frankfurt, Bookseller, Katalog 46 no. 29.
תיאור דף 39א-49ב.
מתוך קובץ בקבלה.
שפה עברית
מספר מערכת 990000590200205171
קישורים BERLIN Qu. 942
קובץ בקבלה.

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

From the collections of Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Oriental Department

תצוגת MARC
מאמרים וסודות בקבלה – הספרייה הלאומית
תגיות

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?