חזרה לתוצאות החיפוש

כותר תרגום ופרוש נביאים (הושע ומיכה).
מקום קשור Brody (Lʹvivsʹka oblastʹ, Ukraine)-related place
Padua (Italy)-related place
מחברים/ יוצרים נוספים פארדו, יעקב חי בן שמואל, 1818-1839 ((מוזכר))
מקור/בעלים Bibliographic Centre in honor of Tullia Zevi (UCEI), Rome, Italy
סוג הכתיבה איטלקית
שנה תר"ג-תר"ה
נושא Digitized manuscripts
סוגה Autograph manuscripts
Personal correspondence
הערות בכה"י: "הושע ומיכה מפורשים ומתורגמים על ידי משה לוי עהרענרייך" (בשער העברי)
בראש כה"י ובדף 40א 2 מכתבים ל"שד"ל" מאת "משה בר' מרדכי הלוי עהרענרייך" בענין השלמת פרוש ותרגום ספר מיכה אשר התחיל בו
"יח"ף זצ"ל", פירושו של יח"ף (יעקב חי פרדו) התפרסם בתוך ספר "אבני זכרון" שכתב יוסף אלמנצי, פראג, תר"א עמ' 89-100.
בסוף המכתב בראש כה"י: "פאדובה יום ג' לסדר זו תר"ה לפ"ק", בראש המכתב השני (40א): "פאדובה ו' ניסן תר"ג לפ"ק".
מספר דפים ריקים.
הפרוש בעברית התרגום באיטלקית (באותיות לטיניות).
נושא נוסף: מקרא פרשנות נביאים אחרונים תרי עשר הושע (ארנריך, משה בן מרדכי הלוי)
נושא נוסף: מקרא פרשנות נביאים אחרונים תרי עשר מיכה (ארנריך, משה בן מרדכי הלוי)
נושא נוסף: מקרא תרגומים איטלקית נביאים אחרונים מיכה (ארנריך, משה בן מרדכי הלוי)
נושא נוסף: מקרא תרגומים איטלקית נביאים אחרונים הושע (ארנריך, משה בן מרדכי הלוי)
נושא נוסף: אוטוגרף. ארנריך, משה בן מרדכי הלוי
נושא נוסף: אגרות
Bibliographic Centre in honor of Tullia Zevi (UCEI) Rome Italy Ms. 25
בסוף הושע (38ב): "היום ר"ח שבט תר"ה סיימתי פירוש הושע ותרגומו אני הצעיר משה בר' מרדכי עהרענרייך מבראדי.
בראש מיכה (41א): "היום ר"ח אדר תר"ג לפ"ק אתחיל בע"ה להוסיף באור ספר מיכה אשר עד סימן ד' פסוק ח' באר ... ר' יעקב חי פארדו זצ"ל בהיותו בבית מדרש הרבנים בפאדובה שנת תקצ"ח לפ"ק".
היסטורית בעלים לפנים בבהמ"ל בפירנצה
תיאור דף 1א-53ב.
מתוך קובץ פרושים למקרא ותרגום לאיטלקית.
שפה איטלקית
מספר מערכת 990000544340205171
קישורים קישור לפריט דיגיטאלי בספרייה הלאומית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?