חזרה לתוצאות החיפוש

מאוסף הספרייה הלאומית
כותר הלכות הרי"ף.
כותרים נוספים סדר התשובה
מחבר/יוצר שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105
מקור/בעלים The National Library of Israel, Jerusalem, Israel
סוג הכתיבה אשכנזית
שנה לפני 1400
נושא Digitized manuscripts
פרסומים קשורים הפירוש לנדרים כאן פורסם בכ"י זה ע"י משה הרשלר, קובץ ראשונים על מסכת נדרים, תשמ"ט, בשם, תוספות ר' פרץ, ו"תלמידי רבינו פרץ".
התוספות לבבא בתרא פרק ט ('מי שמת'- בתלמוד הנדפס דפים קלט קנט) פורסמו מכאן ע"י א' גבאי, חצי גבורים ז (תשע"ה) עמ' עו-פט (רשום שם בטעות סיגנטורה Heb. 4°126) תוך השוואה למקבילו בכ"י לונדון ספה"ב 475.
C. Bernheimer, Catalogue des manuscrits et livres rares hebraiques de la Bibliotheque du Talmud Tora de Livourne, (Livourne 1915), no. 2.
לליקוטי תוספות שבגליון, מסכתות מגילה יומא, השווה לזה שבכ"י פרנקפורט דמין - העירונית 10 HEBR. FOL. ( ס' 223170)
הערות הלכות על מסכתות בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, נדרים, עבודה זרה, ברכות, תענית, מגלה, ראש השנה ויומא.
בתוספות מצוטט הרבה המרדכי וראבי"ה
נזכרים בהן גם אחרים, שהאחרון מביניהם הוא הגהות אשירי [ר' ישראל מקרעמז] (195ב) (מחצית ב' של המאה הי"ד).
המחבר האנונימי מביא גם את דעתו.
עם פרוש רש"י ותוספות.
בדף 1ב-21ב רשימות הדינים במסכתות הנ"ל.
דף 22א-22ב: מתוך סדר התשובה לבעל הרוקח, כפי שנחתם כאן "סדר התשובה מן הרב ר' אליעזר מגרמזא". אולם בתחילתו כאן: "סדר תשובה מהרב ר' אליעזר ממץ".
נושא נוסף: תלמוד קבצי הלכות
The National Library of Israel Jerusalem Israel Ms. Heb. 621=4
Talmud Tora Library of Livorno Livorno Italy Ms. 2
קלף
היסטורית בעלים ציוני בעלים: 1. "קניתי זה האלפסי ע"י מה"ר מאיר ב"ר אברהם מצד דוד ב"ר אורי ... י"ז אדר השני רל"ג". "אמת ויציב שעל ידי ח"מ ... מכרתי זאת חתיכ' מאלפס למהר"ר חיים יש"צ בר אשר ... נא' מאיר ב"ר אברהם ז"ל".
"כאשר כתב לעי' ... אני ח"מ מאשר ... ו' מרחשון שנת רל"ד לפ"ק נאו' דוד בן הר"ר אורי זצ"ל".
2. "אני יוסף בכמהר"ר שמואל גבריאל מקרפי זלה"ה קניתי זה האלפסי מיד ... דניאל עוזריאל חילי יצ"ו בעד שכר בט'ו'ל מלמוד בנו רפאל יצ"ו משנת אחת וכמו שני חדשים עברו ונתרציתי ללמוד ספר עוד שבע חדשים אחרים הבאים ע"ל היינו בעד כל חדש אלול השצ"ה".
מתחת לזה חתימה: "אני דניאל עוזריאל חילי יצו מודה ומאשר במכירת האלפני הנ"ל".
"שלי יקותיאל בכ"ר יהודה מאנקונה".
חותמת ותוית באיטלקית: ספרית תלמוד תורה בליוורנו.
לפנים כ"י ליוורנו - תלמוד תורה.
תיאור 327 דף
35X25 ס"מ.
קלף
שפה עברית
מספר מערכת 990000445100205171

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

מאוסף הספרייה הלאומית

לפריט בקטלוג הספריה

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?