חזרה לתוצאות החיפוש

הקלטה אתנוגרפית
כותר [תשעה באב] תפילת שחרית לט' באב. .הקלטת פונקציה [הקלטת שמע]
כותרים נוספים פסוקי דזמרה [ביצוע מוקלט] / פריטים (20-8)02380 YC
קדיש [ביצוע מוקלט] / פריטים (22,28)02380 YC (22,29,31)02381 YC
קריאת שמע [ביצוע מוקלט] / פריטים (25-23)02380 YC
עמידה [ביצוע מוקלט] / פריטים (27-26)02380 YC
שנה 1984
סוגה Cantillations
Musical traditions (Jewish), Yemenite
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת 70 פריטים, בחמישה סרטים
1 יחידה נוספת של סרט 02380 YC ניתנת לשליפה לפי מספר הסרט
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט (8)02380 ---YC--
הללויה הללי נפשי [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 9
הללויה כי טוב זמרה אלהינו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 10
הללויה הללו את השם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 11
הללויה שירו להשם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 12
הללויה הללו אל בקדשו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 13
ברוך השם לעולם... ברוך השם מציון [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 14
ויברך דוד את השם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 15
האזינו השמים ואדברה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 16
כי להשם המלוכה ומשל בגוים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 17
לישועתך קויתי השם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 18
השם שמעתי שמעך יראתי השם זכרתי וזחלתי [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 19
המהלל לעולם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 20
ישתבח שמך לעד מלכנו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 21
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 22
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 23
בא"א... יוצר אור [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 24
ויאמר השם... ועשו להם ציצת [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 25
בא"א... אלהי אברהם... גומל חסדים טובים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 26, תפילת שמונה-עשרה בלחש
השם שפתי תפתח [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 27, חזרת הש"ץ
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 28
על היכלי אבכה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 29
על שוד היכלנו ועל חרבן [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט (1)02381 ---YC--
ספר אמרי שפר התפלש באפר [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 2
ספדי והלילי תורת יקותיאל [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 3
קומי וספדי תורה ועשי קינות [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 4
במקום אשרי העם איכה זהב יועם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 5, הוצאת ס"ת
במקום ישמחו השמים שומו על זאת שמים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 6
על הכל יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 7, לחן רגיל
תגלה ותראה מלכותו עלינו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 8
הכל תנו עז לאלהים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 9
כי שם השם אקרא הבו גדל לאלהינו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 9
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 10, ברכות התורה
כי תוליד בנים ובני בנים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 11, קריאת התורה. קורא ראשון
בא"א... אשר נתן לנו תורת אמת [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 12
בצר לך ומצאוך [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 13, קורא שני
מן השמים השמיעך את קלו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 14, קורא שלישי
בא"א... אשר בחר בנביאים טובים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 16, ברכות ההפטרה
כה אמר השם עמדו על דרכים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 17, הפטרה
בא"א... צור כל העולמים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 18, ברכות לסיום ההפטרה
נאמן אתה הוא השם אלהינו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 19
רחם השם אלהינו... ועל העיר האבלה והחרבה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 20
יהללו את שם השם כי נשגב [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 21, הכנסת ס"ת
והוא רחום... השם הושיעה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 23
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 24
ובא לציון גואל [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 25
מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 26, מזמור של יום ג'
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 27
אין קדוש כהשם... אין כאלהינו אין כאדוננו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 28
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 29
עלינו לשבח [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 30
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 31
איכה ישבה בדד [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 32, קריאת המגילה
איכה יועם זהב [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט (1)02382 -----YC, המשך קריאת המגילה
על נהרות בבל שם ישבנו [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 2
אש תוקד בקרבי... בצאתי ממצרים [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 3
אלי עדתי [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 4
יום אכפי הכבדתי ויכפלו עוני [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 5
אלה אזכרה ונפשי עלי אשפכה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 6
איך נוי חטאתי השמימה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 7
אהה ידועת מכאובות וידעו עת תבואנה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 8, הקורא: מורה סעדיה
אומללה יולדת השבעה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 9, קורא: משיח
וארץ שפל רומי ונקלה כבודי [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט (1)02383 ---YC--
בחדש החמישי יעצו תרים להוציא דבות [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 1
יונה מה לך מקוננת [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 2
שאו קינה בקול מרה לבית מקדש [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 3
גרושים מבית תענוגיהם [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 4
תרומם שפלה [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 5
איש היה בארץ עוץ [ביצוע מוקלט] (תימנים) פריט 6, קריאה בספר איוב, ללא פסוקי פתיחה
המשך הקריאה --- סרט 2384 ---YC--
הערות קיים תיק תעוד נספח
מסורת: תימנים / תימן - חבאן
מקום נוסף ברקת (מושב), בית הכנסת המרכזי
1984
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק YC 02380(08-29)-
YC 02381-
YC 02382-
YC 02383-
YC 02384
זכויות גישה ניתנת גישה מקוונת
מספר מערכת 990002311950205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית YC-02380-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02381-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02382-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02383-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02384-REL_A_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?