חזרה לתוצאות החיפוש

כותר [שבת] תפילת שחרית לשבת. .הקלטת פונקציה [הקלטת שמע]
כותרים נוספים ברכות השחר [ביצוע מוקלט] / פריטים (24-3)01346 YC
פסוקי דזמרה [ביצוע מוקלט] / פריטים (55-39,42-25)01346 YC (2-1)01347 YC
קדיש [ביצוע מוקלט] / פריטים (40)01346 YC (8,24)01347 YC
שירת הים [ביצוע מוקלט] / פריטים (4-5)01347 YC
קריאת שמע [ביצוע מוקלט] / פריטים (15-10)01347 YC
עמידה [ביצוע מוקלט] / פריט (16)1347 YC (9-8)02178 Y
קדושה [ביצוע מוקלט] / פריט (18)01347 YC
ברכת כהנים [ביצוע מוקלט] / פריט (22)01347 YC
קידוש [ביצוע מוקלט] / פריט (11)02178 Y
שנה 1978
סוגה Cantillations
Musical traditions (Jewish), Sephardi, Near Eastern and Balkan
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת 106 פריטים
מלל ברומנית --- פריט (1)01346 ---YC--
אלהי נשמה שנתת בי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 2
בא"א... הנותן לשכוי בינה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 3, ברכות השחר
ויהי רצון מלפניך... שתרגילנו בתורתך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 4
יהי רצון... שתצילני... מעזי פנים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 5
בא"א... על דברי תורה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 6, ברכות התורה
בא"א... אשר בחר בנו מכל העמים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 7
ותתפלל חנה... עלץ לבי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 8
זכרנו בזכרון טוב לפניך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 9
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 10, פרשת העקדה
רבש"ע כמו שכבש אברהם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 11
אלו דברים שאין להם שעור [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 12
לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 13
יהי רצון... שתרחם עלינו... ושיבנה בית המקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 14
וידבר השם... את קרבני לחמי לאשי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 15
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 16
ויאמר השם... קח לך סמים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 17
אתה הוא השם אלהינו שהקטירו אבותינו לפניך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 17
תנו רבנן פטום הקטרת כיצד שלש מאות [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 18
אנא בכח גדלת ימינך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 19
רבון העולמים אתה צויתנו להקריב קרבן התמיד [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 20
איזהו מקומן של זבחים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 21
רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 22
יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 23
יהי רצון... שיבנה בית המקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 24
הודו להשם קראו בשמו... זרע ישראל עבדו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 25, פסוקי דזמרה
ארוממך השם כי דליתני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 26
והיה השם למלך על כל הארץ [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 27
למנצח מזמור לדוד השמים מספרים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 28
לדוד בשנותו את טעמו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 29
תפלה לדוד [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 30
ישב בסתר עליון [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 31
מזמור שירו להשם... כי נפלאות עשה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 32
שיר למעלות אשא עיני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 33
שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 34
שיר המעלות אליך נשאתי את עיני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 35
שיר המעלות לדוד לולי השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 36
הללויה הללו את שם השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 37
הודו להשם... הודו לאלהי האלהים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 38
רבי חנניא בן עקשיא אומר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 39
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 40, קדיש דרבנן
ברוך שאמר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 41
מזמור שיר ליום השבת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 42
השם מלך גאות לבש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 43
יהי כבוד השם לעולם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 44
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 45
הללויה הללי נפשי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 46
הללויה כי טוב זמרה אלהינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 47
הללויה הללו את השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 48
הללויה שירו להשם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 49
הללויה הללו אל בקדשו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט (1)01347 ---YC--
ברוך השם לעולם... ברוך השם מציון [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 2
ויברך דוד את השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 3
ויושע השם ביום ההוא [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 4, שירת הים
אז ישיר משה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 5
נשמת כל חי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 6
ישתבח שמך לעד מלכנו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 7
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 8, חצי קדיש
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 9
בא"א... יוצר אור [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 10, ברכה ראשונה לפני ק"ש
אהבת עולם אהבתנו השם אלהינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 11, ברכה שניה
שמע ישראל [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 12, קריאת שמע
ואהבת את השם אלהיך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 12א
והיה אם שמע תשמעו אל מצותי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 13
ויאמר השם... ועשו להם ציצת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 14
אמת ויציב [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 15, ברכה אחרי ק"ש
השם שפתי תפתח [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 16, חזרת הש"ץ
בא"א... אלהי אברהם... גומל חסדים טובים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 16א, עמידה
אתה גבור לעולם השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 17
נקדישך ונעריצך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 18, קדושה
ישמח משה... כי עבד נאמן [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 19
רצה השם אלהינו בעמך ישראל [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 20
מודים אנחנו לך... צור חיינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 21
או"א ברכנו בברכה המשלשת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 22, ברכת כהנים
שים שלום טובה וברכה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 23
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 24
אתה הראת לדעת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 25, הוצאת ס"ת
תפילה ברומנית --- פריט 26
אשרי העם שככה לו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 27
וזאת התורה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 28
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 29, עליה לתורה
בא"א... אשר בחר בנו מכל העמים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 30, ברכה לפני הקריאה
וידבר השם... ויקחו לי תרומה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 31, ויקרא כה, נ"ו
בא"א... אשר נתן לנו תורת אמת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 32, ברכה לאחר הקריאה
בא"א... אשר בחר בנביאים טובים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 33, ברכה לפני ההפטרה
ויאמר ירמיהו היה דבר השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 34
בא"א... צור כל העולמים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 35, ברכה לאחר ההפטרה
מי שברך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 36, לעולה לתורה
מי שברך לקהל --- פריט (1)02178 ---Y--
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 2
ברוך השם לעולם... ימלוך השם לעולם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 3
מזמור לדוד הבו להשם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 4
קטע ברומנית --- פריט 5
ובנחה יאמר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 6
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 7, חצי קדיש
תפילת עמידה בלחש --- פריט 8
חזרת הש"ץ. מוסף לשבת כולל קדושת "כתר יתנו לך"
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 10
בא"א... בורא פרי הגפן [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 11, קדוש
אין כאלהינו אין כאדוננו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 12
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 13
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 14
עלינו לשבח [ביצוע מוקלט] (ספרדים-רומניה) פריט 15
הערות קיים תיק תעוד נספח
מסורת: ספרדים :המזרח הקרוב והבלקן / רומניה
מסורת: ספרדים :המזרח הקרוב והבלקן / רומניה - בוקרשט
אלמולי, פרץ, זמר, קריאת התורה והפטרה
מקום נוסף בוקרשט, בית-הכנסת הספרדי הקטן
1978, Mai 27
שפה עברית
רומנית
מספר מדף/סרט/תיק YC 01346-
YC 01347-
Y 02178
זכויות גישה ניתנת גישה מקוונת
מספר מערכת 990002285160205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית Y-02178-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-01346-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-01347-REL_A_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?