חזרה לתוצאות החיפוש

הקלטה אתנוגרפית
כותר [תשעה באב] תפילת שחרית לט' באב. .הקלטת פונקציה [הקלטת שמע]
כותרים נוספים פסוקי דזמרה [ביצוע מוקלט] / פריטים (14-1)01103 YC
קדיש [ביצוע מוקלט] / פריטים (5,19,28)01103 YC (11,24,30)01104 YC
קריאת שמע [ביצוע מוקלט] / פריטים (23-21)01103 YC
עמידה [ביצוע מוקלט] / פריטים (28-24)01103 YC
קדושה [ביצוע מוקלט] / פריט (25)01103 YC
שנה 1976
סוגה Cantillations
Musical traditions (Jewish), Sephardi, Near Eastern and Balkan
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת 72 פריטים, בשני סרטים
הודו להשם קראו בשמו... זרע ישראל עבדו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט (1)01103 ---YC--
אל נקמות השם אל נקמות הופיע [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 2
ארוממך השם כי דליתני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 3
השם מלך השם מלך השם ימלך לעולם ועד [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 4
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 5, קדיש תתקבל
ברוך שאמר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 6
מזמור לתודה הריעו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 7
יהי כבוד השם לעולם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 8
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 9
הללויה הללי נפשי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 10
הללויה כי טוב זמרה אלהינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 11
הללויה הללו את השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 12
הללויה שירו להשם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 13
הללויה הללו אל בקדשו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 14
ברוך השם לעולם... ברוך השם מציון [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 15
ויברך דוד את השם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 16
האזינו השמים ואדברה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 17
ישתבח שמך לעד מלכנו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 18
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 19, חצי קדיש
בא"א... יוצר אור [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 20
אהבת עולם אהבתנו השם אלהינו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 21, ברכה שניה לפני קריאת שמע
שמע ישראל [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 22, קריאת שמע
ואהבת את השם אלהיך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 22א
אמת ויציב [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 23
בא"א... אלהי אברהם... גומל חסדים טובים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 24, עמידה
נקדישך ונעריצך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 25, קדושה
אתה קדוש ושמך קדוש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 26
עושה השלום ברכנו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 27
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 28, חצי קדיש
וארץ שפל רומי ונקלה כבודי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 29, קינות
בחדש החמישי אנו ואבלו פתי מעוני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 29
בחדש החמישי נותק אזור כחי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 29
דוק וחוג רעשו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 30
שכינה צועקת בהרע [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 31
בת ציון שמעתי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 32
דממו שרפים מזמר [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 33, כל בית מושר בפי חזן אחר
בחדש החמישי יעצו תרים להוציא דבות [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 34, קשור לפיוט: "וארץ שפל ורומי..."
בחדש החמישי הו הו בכל חוצות הוקרא [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 34
מזמור לאסף אלהים באו גוים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 35
עד מתי השם ביום זה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 36
שאי קינה במגינה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 37
גרושים מבית תענוגיהם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 38, בכל קטע מתחלף הזמר (הפזמון מושר ביחד)
אש תוקד בקרבי... בצאתי ממצרים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 39, כנ"ל
יהודה וישראל דעו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט (1)01104 ---YC--
יתומים היינו בארץ נוכריה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 2
עיני עיני יורדה מים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 3
הרגת ביום אפך טבחת ולא חמלת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 4
שומרון קול תתן [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 5
אלה אזכרה ונפשי עלי אשפכה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 6, הזמר מתחלף בכל קטע
אמרה ציון מצאוני עוני [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 7
לשכינה עלתה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 8, הזמר מתחלף בכל בית
אללי לי אללי על רוע מעללי [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 9
הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 10
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 11, קדיש תתקבל
על היכלי אבכה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 12, קינה להוצאת ס"ת
ספדי והלילי תורת יקותיאל [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 13, כנ"ל
קומי וספדי תורה ועשי קינות [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 14, כנ"ל
במקום אשרי העם איכה זהב יועם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 15, כנ"ל
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 16, ברכת התורה
כי תוליד בנים ובני בנים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 17, קריאת התורה
בא"א... אשר נתן לנו תורת אמת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 18, ברכה שלאחר קה"ת
בא"א... הגומל לחייבים טובות [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 19, ברכת הגומל
ברכו את השם המבורך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 20
בצר לך ומצאוך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 21, הקורא השני
בא"א... אשר נתן לנו תורת אמת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 22
אתה הראת לדעת [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 23, הקורא השלישי
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 24, חצי קדיש
בא"א... אשר בחר בנביאים טובים [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 25, ברכת ההפטרה
אסף אסיפם [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 26, הפטרה
גאלנו השם צבאות שמו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 27, ברכה שלאחר ההפטרה
אשרי יושבי ביתך [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 28, הכנסת ס"ת
והוא רחום... השם הושיעה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 29
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 30, קדיש תתקבל
וזאת התורה [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 31, הכנסת ס"ת
על נהרות בבל שם ישבנו [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 32
איכה ישבה בדד [ביצוע מוקלט] (ספרדים-יון) פריט 33, קריאת מגילת איכה (כל פרק מתחלף החזן. פרק אחרון -כולם ביחד)
הערות קהל המתפללים כולל גם יוצאי טורקיה ועירק
מסורת: ספרדים :המזרח הקרוב והבלקן / יון
מסורת: ספרדים :המזרח הקרוב והבלקן / יון - סלוניקי
מקום נוסף תל-אביב, בית הכנסת באבן גבירול
1976, August 4-5
שפה עברית
לאדינו
מספר מדף/סרט/תיק YC 01103-
YC 01104
מספר מערכת 990002281930205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית YC-01103-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-01104-REL_A_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?