חזרה לתוצאות החיפוש
כותר [נגונים] חב"ד - להוצאת "ספר הנגונים" כרך ג'. .הקלטת סקר [הקלטת שמע]
כותרים נוספים נגון ולס [ביצוע מוקלט] / פריט (8)01042 YC
שנה 1974
סוגה Nigunim
Musical traditions (Jewish), Ashkenazi, Eastern-European, Hasidim
Hitva'adut
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת 79 פריטים, בשלושה סרטים
יחידה נוספת של סרט 01044 YC ניתנת לשליפה לפי מספר הסרט
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט (01)01042 -----YC, נגון שמחה (ש. זלמנוב)
מנוחה ושמחה אור ליהודים יום שבתון [ביצוע מוקלט] פריט 2 (ש. זלמנוב)
יפרח בימיו צדיק [ביצוע מוקלט] פריט 3, נגון שמחה (ש. זלמנוב)
מזמור לדוד השם רעי [ביצוע מוקלט] פריט 4 (ש. זלמנוב)
הנה מה טוב ומה נעים [ביצוע מוקלט] פריט 5, נגון רקוד (ש. זלמנוב)
נגון הגדול מר' הלל מפריטש [ביצוע מוקלט] פריט 6 (ריבקין)
איינס צוויי דריי פריט 7, נגון שמחה (ריבקין)
לכה דודי... שמור וזכור [ביצוע מוקלט] פריט 8, נגון ולס
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 9
נגון דבקות [ביצוע מוקלט] פריט 10 (ריבקין)
ניע כאדי טי מוי סינאק... מוי דרוזשאק יא טיביע שאפאטשקו קופליו פריט 11 (ריבקין). הנגון (באוקראינית) מושר בי"ט כסלו
הרנינו גוים עמו [ביצוע מוקלט] פריט 12 (לוין)
שטייט אויף יידעלעך פריט 13 (לוין)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 14 (לוין). הולחן ע"י אבי המידען
פאנקע פריט 15 (לוין)
עך טי זעמליאק זאטשעם טי דוראק יא טעבע ראסקאזיוואיו פריט 16 (לוין)
אחד מי יודע [ביצוע מוקלט] פריט 16
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 17 (ריבקין)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 18 (ריבקין)
צי אזוי דארף מען פריילעך זיין פריט 19 (ריבקין). נגון שמחה
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 20, מיוחס לר' הלל מפריטש (ריבקין)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 21, נוסח אחר הנגון הקודם (ש. זלמנוב)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 22, נגון רקוד (י. זלמנוב)
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט (01)01043 -----YC, לשמחת תורה (י. זלמנוב)
האסא דימא האסא פריט 2 (י. זלמנוב)
פארמאכן די מחיצה פריט 2
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 3, נגון שמחה (ש. זלמנוב)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 4 (י. זלמנוב)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 5 (ליפסקר), ר' שלמה חיים קסלמן היה נוהג לשיר את הנגון
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 6 (ליפסקר)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 7, נגון שמחה (ליפסקר)
אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו [ביצוע מוקלט] פריט 8, נגון התועדות (ליפסקר)
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה [ביצוע מוקלט] פריט 9 (פלדמן)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 10 (פלדמן)
פיוו יא פא אוטרו פריט 11 (פלדמן), הושר ע"י חסידים בקלימוביץ
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 12 (פלדמן)
איי מוזשא טי ניע פיי דוזשע... די פראדיי מוזשא פריט 13, ברוסית (פלדמן)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 14 (פלדמן)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 15 (פלדמן)
אברהמניו אבינו באטקא נאש פריט 16, ברוסית (פלדמן)
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 17 (פלדמן)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 18 (פלדמן)
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 19 (פלדמן), לשמחת תורה בעת ההקפות, מיוחס לחסידי נעוול
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 20 (פלדמן), מלחין: ר' אלימלך מליז'נסק
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 21 (ש. זלמנוב)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 22 (ש. זלמנוב)
אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו [ביצוע מוקלט] פריט 23 (ברוכשטאט)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 24 (ברוכשטאט)
ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה [ביצוע מוקלט] פריט 25 (ברוכשטאט)
נגון רקוד [ביצוע מוקלט] פריט 26, ברוסית (לוין)
אווו וואדיע מי ניע אוטונעם פריט (01)01044 -----YC, ברוסית. נגון רקוד (לוין)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 2 (לוין)
שהשלום שלו ישים עלינו ברכה [ביצוע מוקלט] פריט 3 (לוין)
פאנקע פריט 4 (לוין)
כל עצמותי תאמרנה [ביצוע מוקלט] פריט 5 (לוין)
אנא עבדא דקדשא בריך הוא [ביצוע מוקלט] פריט 6 (לוין)
נגון דבקות [ביצוע מוקלט] פריט 7 (לוין)
אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ב פריט 8, בעברית ויידיש (לוין)
יסר יסרני יה [ביצוע מוקלט] פריט 9, עברית, יידיש ורוסית (לוין)
אני לדודי ודודי לי [ביצוע מוקלט] פריט 9א (לוין)
אנה אמצאך רבונו של עולם [ביצוע מוקלט] פריט 10 (לוין)
נגון מניקוליב [ביצוע מוקלט] פריט 11, נגון וואלאך (אלטהויז)
תרננה שפתי כי אזמרה לך [ביצוע מוקלט] פריט 12, נגון שמחה (אלטהויז)
דרינגאד זשאלא פריט 13, פאנקע (אלטהויז)
מנוחה ושמחה אור ליהודים יום שבתון [ביצוע מוקלט] פריט 14 (אלטהויז)
והריקתי לכם ברכה עד בלי די [ביצוע מוקלט] פריט 15, נגון רקוד (אלטהויז)
היום תאמצנו [ביצוע מוקלט] פריט 16, נגון שמחה לימים הנוראים (אלטהויז)
וכל מאמינים שהוא אל אמונה [ביצוע מוקלט] פריט 17, נגון שמחה לימים הנוראים (אלטהויז)
זבחו זבחי צדק ובטחו בהשם [ביצוע מוקלט] פריט 18, נגון שמחה (ש. זלמנוב)
אנה אלך מרוחך [ביצוע מוקלט] פריט 19 (פרלשטין)
זבחו זבחי צדק ובטחו בהשם [ביצוע מוקלט] פריט 20 (פרלשטין)
עזרני אל חי להושיע [ביצוע מוקלט] פריט 21, נגון טורקי (פרלשטין)
במוצאי יום מנוחה [ביצוע מוקלט] פריט 22, נגון רקוד להקפות. נוסח קרלין
נגון דבקות [ביצוע מוקלט] פריט 23 (אלטהויז), המלחין: אהרון שו"ב מניקוליאב
נגון וואלאך [ביצוע מוקלט] פריט 24, נגון מניקוליאב (אלטהויז)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 25 (אלטהויז)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 26 (אלטהויז)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 27 (אלטהויז)
נגון התועדות [ביצוע מוקלט] פריט 28 (אלטהויז)
נגון שמחה [ביצוע מוקלט] פריט 29 (אלטהויז)
נגון שמאיל [ביצוע מוקלט] פריט 30 (טלשווסקי)
הערות קיים תיק תעוד נספח - כולל פירוט על מקור הנגונים
הפניות למיקום הנגונים בספר ראה בכרטיס הסרט
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / רוסיה - ליובויץ'
מסורת: אשכנזים :מזרח-חסידים / ליטא - קרלין --- פריט (22)01044 YC
ליפסקי, צבי, זמר, מכפר חב"ד
מקום נוסף 1974
שפה עברית
יידיש
אוקראינית
מספר מדף/סרט/תיק YC 01042-
YC 01043-
YC 01044(01-30)
זכויות גישה ניתנת גישה מקוונת
מספר מערכת 990002274580205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית YC-01042-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-01043-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-01044-REL_A_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?