חזרה לתוצאות החיפוש

כותר [ימים נוראים] תפילת שחרית ליום הכפורים. .הקלטת סקר [הקלטת שמע]
כותרים נוספים קדיש [ביצוע מוקלט] / פריטים (29),YC02332 (07,12)YC02334
עמידה [ביצוע מוקלט] / פריטים (33),YC02332 (18-16)YC02333
קדושה [ביצוע מוקלט] / פריט 12
וידוי הגדול לרבנו נסים [ביצוע מוקלט] / פריט 22
שנה 1984
סוגה Cantillations
Musical traditions (Jewish), Italian, Bnei Romi
הערת תוכן ותקציר היחידה כוללת 80 פריטים
מי העומד בהראה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט (25)02332 ---YC--
נשמת כל חי [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 26
ישתבח שמך לעד מלכנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 27
יה נמצא ולא נרצה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 28
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 29
אז ביום כפור סליחה הורית [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 30
סלח לגוי קדוש ביום קדוש [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 30
קדוש אדיר בעליתו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 31
מלכותו בקהל עדתי [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 31
עזרת אבותינו [ביצוע מוקלט] (בני רומי). שירה חדשה... פריט 32
שירה חדשה שבחו גאולים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 32
בא"א... אלהי אברהם... גומל חסדים טובים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 33
מסוד חכמים... אפתחה פי בתפלה ובתחנונים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 34
זכרנו לחיים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 35, המשך הפריט בסרט הבא
יום מימים הוחס [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט (01)02333 -----YC, צד א
מי כמוך אב הרחמן [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 2
צפה בבת תמותה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 3
אשא דעי למרחוק [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 4
נחשב כצג באיתון [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פזמון של פריט 4
אין ערוך אליך בין עוצם מפעליך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 5
הפזמון: את לחשי ענה נא [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 5
אשפכה לפניך שיחה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 6
אתה כרחום סלח לנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פזמון של פריט 6
אמיצי שחקים ממעל [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 7
אך אומרים לפניך חנון רחום [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 8
המכירים את המון רחמיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 9
אילי מרום אומרים הלולו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 10
מי יערוך אליך מענה לספר [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 11
ויקראו זה לזה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 11א
כתר יתנו לך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 12
חמול על מעשיך ותשמח במעשיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 13
האוחז ביד מדת משפט [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 14
האומרים אחד השם אלהינו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 14א
לדור ודור נגיד גדלך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 15
ובכן תן פחדך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 16
ובכן תן כבוד [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 16א
ובכן צדיקים יראו וישמחו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 16ב
ותמלוך... לבדך על כל מעשיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 16ג
אתה בחרתנו מכל העמים... ורוממתנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 17
יעלה ויבא [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 18
או"א מחול לעונותינו... אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 19
אהלת מתוחים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 20
ברכי נפשי... את שם קדשו נפשי עז תדרכי [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 21
וידוי הגדול לרבנו נסים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 22, המשך בצד ב' של הסרט
או"א היה עם פיפיות [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 23, צד ב
שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 24, מושר בנגון סליחות ("דליתיך הלילה")
אל מלך יושב על כסא רחמים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 25, מושר לסירוגין אחרי כל פיוט עד פריט 37
יערב חין ערכנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 26
ביום עשור קראתיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 27
בני ציון היקרים איש באחיו יליצו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 28
יצו האל לדל שואל [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 29
יה צור עולמים אל נאדר [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 30
יחידתי בצרתי מבכה אל [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 31
ישראל עם קדוש יגל וישמח [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 32
אין לי בטחון כי אם עליך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 33
דרשנוך בכל לב [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 34
אלהי אל תבישני [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 35
שביה עניה בארץ [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 36
או"א אל תעזבנו ואל תטשנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 37
או"א מחול לעונותינו... וכוף יצרנו להשתעבד לך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 38
סלח לנו מחל לנו כפר לנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 38א
או"א תבוא לפניך תפלתנו ואל תתעלם [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 39
אשמנו בגדנו [ביצוע מוקלט] (בני רומי). סרנו ממצותיך... פריט 39א
סרנו ממצותיך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 39א
מה נאמר לפניך יושב מרום [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 40
אתה יודע רזי עולם [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 40א
על חטא שחטאנו לפניך באנס וברצון [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 41
ודוד עבדך אמר לפניך שגיאות [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 41א
אמרתי לפושעים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 42, המשך בסרט הבא
יום אמיץ זה לאהבי אמרים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט (01)02334 ---YC--
יום אתא לכפר פשעי ישנה [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 2
השם שמעה השם סלחה השם הקשיבה ועשה אל תאחר [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 3, פסוק מקדים
אהללך בקול רם מגן אברהם [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 3
זכור רחמיך וכבוש את כעסך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 4
בספר חיים ברכה ושלום [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 5, ללא מנגינה
אבינו מלכנו חטאנו לפניך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 6
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 7
ויהי בנסע הארן [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 8, הוצאת ס"ת
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 9
גדלו להשם אתי ונרוממה שמו יחדו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 10
וידבר השם... אחרי מות [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 11, קריאה בטעמים איטלקיים
יתגדל ויתקדש [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 12
ובעשור לחדש השביעי... ועניתם את נפשותיכם [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 13, קריאה בטעמים איטלקיים
בא"א... אשר בחר בנביאים טובים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 14
ואמר סלו סלו פנו דרך [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 15, הפטרה
גאלנו השם צבאות שמו [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 16
בא"א... צור כל העולמים [ביצוע מוקלט] (בני רומי) פריט 17
הערות המידען מוסיף הסברים על אופן בצוע הפריטים השונים בבית הכנסת
המשך הסרט 02334 - YC מוסף ליום הכפורים - קוטלג בנפרד
מסורת: איטלקים :בני רומי / איטליה - מילנו
מקום נוסף רמת גן, בית פרטי
1984, January
שפה עברית
מספר מדף/סרט/תיק YC 02332(25-35)-
YC 02333-
YC 02334(01-17)
מספר מערכת 990002251980205171
קישורים הקלטה אתנוגרפית YC-02332-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02332-REL_B_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02333-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02333-REL_B_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02334-REL_A_01
הקלטה אתנוגרפית YC-02334-REL_B_01

תנאי השימוש:

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף. 

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: copyright@nli.org.il

תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?