עזרה למשתמש

עמוד זה מדריך כיצד להשתמש באתר "כתיב"


 

תוכן העניינים

ניווט באתר
חיפוש כללי
חיפוש מתקדם
חיפוש לפי מיקום כתב היד
תוצאות החיפוש
דף מידע מפורט
הצפיין


ניווט באתר

בצד ימין למעלה מופיע תפריט נפתח ("תפריט המבורגר").

לחיצה על הצלמית תפתח תפריט המאפשר לנווט בין חלקי האתר השונים.

חיפוש כללי

תיבת החיפוש הכללי מופיעה בכל דפי האתר וזמינה למשתמש בכל עת.
לתיבה זו ארבעה מרכיבים:
1. הגדרת החיפוש על כל רשומות הקטלוג (כל המאגר), רק על רשומות של כתבי יד שקיים עבורם אובייקט דיגיטלי (דיגיטליים בלבד), או רק על רשומות של כתבי יד שקיים עבורם אובייקט דיגיטלי שניתן לצפייה מחוץ לבניין הספרייה הלאומית (זמינים מחוץ לספרייה).

הנוסח המקביל באנגלית: 

2. תיבת החיפוש בה ניתן להקליד טקסט חופשי.
3. כפתור המפעיל את החיפוש. ניתן להפעיל את החיפוש גם על ידי לחיצה על כפתור Enter.
4. קישור הפותח את מסך החיפוש המתקדם.

חיפוש מתקדם

החיפוש המתקדם הותאם עד כמה שניתן לצרכי המשתמשים בכתבי יד עבריים.


חיפוש מתקדם מאפשר לשלוט במשתני החיפוש.

חיפוש מדויק: באם יש מידע מוקדם, ניתן לחפש לפי פרמטרים מסוימים, כגון: מספר מדף או מספר סרט בספרייה הלאומית.

צמצום החיפוש: חלק משדות החיפוש המתקדם מסייעים לצמצם את האפשרויות (לדוגמה: עיר> ספריה/ אוסף > תת אוסף):

חיפוש לפי מיקום כתב היד

ניתן לחפש כתב יד על פי מיקומו, הנוכחי או הקודם.
המיקום חולק ל-4 שדות: השדות עיר, ספריה/ אוסף, ותת אוסף תלויים אחד בשני, כך שבחירת ערך באחד מהם תביא להצגת ערכים רלוונטיים בלבד בשני השדות האחרים. שדה מספר מדף הינו שדה טקסט חופשי בו ניתן להקליד את מספר המדף המבוקש (מספר בלבד, או תת אוסף ומספר).

כמו כן ניתן לחפש כתב יד לפי מספר הסרט שלו (או מספר הפוטוסטט וכד') בספרייה הלאומית.

דוגמאות  נוספות לחיפוש מצומצם:
• לפי שנה מדויקת או טווח שנים
• לפי כותר
• לפי מחבר או אישים אחרים
• לפי מקום כתיבת כתב היד
• לפי שפה או סגנון הכתיבה
• לפי נושא
• ניתן להגדיר את החיפוש על כל רשומות הקטלוג או על כתבי היד המאוירים בלבד
• החיפוש המתקדם כולל גם שדה מלל חופשי, המאפשר לחפש כל מילה או צירוף מילים שאינם תואמים את שדות החיפוש שלעיל

חיפוש משולב: מאפשר לחפש לפי שילוב של פרמטרים.  לדוגמה: חיפוש של כתב יד בשפה איטלקית בסגנון כתיבה אשכנזי וגם בסגנון כתיבה רש"י שנושאם הלכה וגם מדעים:

תוצאות החיפוש

דף זה מרכז את תוצאות החיפוש.
תוצאות החיפוש מציגות מידע מקוצר על כתב היד (תאריך, מיקום, מס' סרט, נושאים). באם כתב היד סרוק, תופיע צלמית לצד המידע המקוצר; במקרים אחרים תופיע צלמית ובה כתוב "כתב היד אינו סרוק".

לחיצה על הקישור "מידע מפורט" תוביל לדף עם מידע אודות כתב היד:

אם ברצונכם לצפות בכתב היד הדיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור המוביל לצפיין, על הכותרת או על התמונה:

​​

אפשרויות מיון: את תוצאות החיפוש ניתן למיין לפי מספר פרמטרים קבועים, כגון (תאריך, מחבר, כותרת ועוד). לשם כך יש ללחוץ על התפריט הנפתח ולבחור בצורת המיון המבוקשת:

אפשרויות תצוגה: את תוצאות החיפוש ניתן להציג בצורת רשימה (ברירת המחדל) או בצורה טבלאית. בכדי לעבור בין צורות התצוגה יש ללחוץ על הצלמית המתאימה:

אפשרויות סינון: בצד ימין של תוצאות החיפוש מופיעות אפשרויות לסינון התוצאות לפי חתכים שונים.
באפשרות הראשונה ניתן לבחור אם להציג את תוצאות החיפוש כולן (זו ברירת המחדל) או רק את הפריטים שנסרקו:

מתחת לאפשרות זו, מופיעות אפשרויות סינון נוספות: לפי אוסף, מקום העתקה, סגנון כתיבה, ומחבר/יוצר. ניתן לסנן לפי מספר פרמטרים.
אפשרויות הסינון שנבחרו תופענה מסומנות ב-V​:

בכל עת ניתן לבטל סינון כלשהו על ידי לחיצה על ה-. ü

שמירת חיפוש: את כל החיפושים ניתן לשמור. לשם כך, יש ללחוץ על צלמית הקישור, ולהעתיק את הקישור:

חזרה לחיפוש פשוט: בכל עת, ניתן לחזור לחיפוש פשוט על-ידי לחיצה על צלמית זכוכית המגדלת: 

דף מידע מפורט

אל דף המידע המפורט ניתן להגיע באמצעות לחיצה על הקישור "מידע מפורט":

דף זה מכיל מידע קטלוגי על כתב היד, ביבליוגרפיה, וכן פירוט הרשאות השימוש בתמונות כתב היד. כדי לראות את המידע בכל קטגוריה, יש ללחוץ על סמן ה-"+":

ניתן להוסיף או להעיר על המידע הקטלוגי או הביבליוגרפיה באמצעות המשוב:

כמו בתוצאות החיפוש, ניתן לשמור את הקישור אל עמוד המידע המפורט על ידי לחיצה על צלמית הקישור:


ניתן לדפדף בכתב היד על ידי לחיצה על החצים:


לחיצה על הקישור "למעבר לצפיין" תוביל לצפיין, המציג את כתב היד הסרוק במלואו:

צורת התצוגה של כתבי יד שהם קובץ הכולל כמה חיבורים או המחולקים לכמה כרכים:

כתבי יד מסוג קובץ מקוטלגים בכמה רשומות שונות - אחת לכל חיבור בקובץ ועוד אחת לכתב היד השלם. תצוגת הצלמיות בדף המידע המפורט כוללת תמונה גדולה של החיבור שהרשומה שלו מוצגת בדף, ועוד שורה של צלמיות קטנות המייצגות את החיבורים הנוספים באותו קובץ או הכרכים הנוספים של אותו כתב יד.

התמונה הגדולה משמשת כקישור לצפיין, ולחיצה עליה תפתח את הצפיין. הצלמיות הקטנות משמשות קישורים לדפי המידע המפורט של החיבורים/הכרכים השונים, ולחיצה עליהן תעדכן את דף המידע המפורט ברשומה המתאימה.

הצפיין

הצפיין מציג את כתב היד הסרוק במלואו. בכדי לדפדף בכתב היד, יש ללחוץ על החצים​.

לחיצה על סימן ה-"+" תציג את העמודים שלפני ואחרי העמוד הנוכחי:
הצפיין

לחיצה נוספת, על סמן ה-"^", יציג את כל כתב היד כמטריצה של תמונות מוקטנות:
הצפיין

חלונית "כלי תצוגה" מאפשרת להגדיל או להקטין את התצוגה, להציג את הפריט במסך מלא, להכהות או להבהיר את התמונה, לסובב את הפריט המוצג ימינה או שמאלה, להציג את הפריט כמטריצה של תמונות מוקטנות:
הצפיין

בחלונית "פעולות נוספות" ניתן למצוא אפשרויות כגון הורדת תמונות כתב היד (לא פעיל, יתווסף בגרסה הבאה של האתר), שיתוף התמונה הנוכחית, הדפסת  שיתוף, הדפסת תמונות כתב היד (לא פעיל, יתווסף בגרסה הבאה של האתר), שיבוץ הצפיין באתר אחר,ופתיחת חלונית עם מידע כללי על כתב היד:
פעולות נוספות

בתחתית מסך הצפיין ניתן למצוא מידע על אודות הפריט והרשאות השימוש בתמונותיו. בכדי לראות את המידע יש ללחוץ על הלשונית, או לגלול את המסך מטה:
הצפיין