הספרייה הבריטית

ראשיתו של אוסף כתבי היד העבריים של הספרייה הבריטית באוסף המוזיאון הבריטי. בשנת 1973 עבר האוסף לידי הספרייה הבריטית. כתבי היד שנאספו במהלך מאות שנים, כוללים פריטים קדומים בני 1,000 ואף כאלו שנכתבו במאה האחרונה. האוסף, שהינו אחד החשובים בעולם, מכסה את כל שטחי הספרות העברית וטווח נרחב של מחקרים בנושאים דתיים וחילוניים כאחד. הוא כולל כ-3,000 כרכים של כתבי יד, ובערך 7,000 קטעים מן הגניזה הקהירית.