;

ספרות הלכתית ופרשנות תלמודית; ספרות חז"ל; שאלות...

type
 • מספר עכשווי
  ספריית אוניברסיטת קמברידג', קמברידג', אנגליה Ms. T-S NS 167.16
 • מספר סרט

  MSS-D

 • מספר מערכת
  990051091360205171
 • מספרי תמונות בפרויקט גניזה של פרידברג
  C368093 , C368094

 • נושאים
 • הערות

  cf. NS 167.17

  הנתונים מבוססים על מידע מיחידת הגניזה – קמברידג

  מוזכר גם: Asher b. Yehiel

 • מספר דפים
  1 דף
 • מידות כתב היד
  30.00 x 21.00 cm
 • קישורים
 • תאריך טעינה

  20220503


 • • ברודי, ירחמיאל, Rabbinic Manuscripts. (1998), עמוד 54 (איזכור)

  • גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ד), עמוד 973 (דיון , יש תמונה, יש העתקה (מלא))

  • גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ו), עמוד 973-985 (איזכור , יש תמונה, יש העתקה (מלא))


יש לי הערות או מידע להוסיף

 • תאריך

  בערך בין 1480-1520

 • סגנון כתיבה

  ספרדית

 • אישים נוספים

  מוזכר גם בן אלברדיא

  מוזכר גם חסדאי קרשקש

  מוזכר גם יהודה זמרון

  מוזכר גם משה אשכנזי

  מוזכר גם שמואל מניר

 • הערות

  בעניין גרוש שנשא אשה והתחייב לה בנדר לאסור על עצמו הנאת תשמיש עם אשתו הראשונה לעשרים שנה. לבסוף גירש את השנייה והותר לו הנדר ללא הסכמת האשה השנייה, וכעת היא תובעת שישיב לה כספים שקיבל ממנה בתקופת נישואיהם. אפשר שגם האיגרת שבכתב יד NS 167.17 הכתובה על ידי אותו הסופר, קשורה באותה מחלוקת שהמשיב ניהל נגד "הזקנים הרעים". המשיב מייעץ לאחד החכמים "שלא להכניס עצמו בין בריוני המדינה להתנגד לבני עוננה ויצטרכו לנשוך אתכם בארס שלהם ואין מי יעמוד לפניהם". הוא מתמרמר על "פני הדור" ברומזו שפני הדור כפני הכלב. בין הפסוקים המקוטעים, לתשומת לב מיוחדת זוכה איזכורו על "דבר מר ורע מן המאורע שאירע". על פי הפרטים, השמות והמונחים המופיעים בתשובה ניתן לקבוע כי עניינה הוא במעשה שהתרחש בירושלים בשנת רמ"ד (1884) או מעט אחריה, ומחבר התשובה הוא הנגיד ר' יהונתן (נתן) הכהן שולאל. ר' שמואל מיניר ור' יהודה זמרון המוזכרים בתשובה, הם חכמי ירושלים שברחו בשנת רמ"ג (1483) מאימת "הזקנים הרעים". שמות חלקיים נוספים מוזכרים בתשובה והם: ר' יום טוב, ר' שלום, ר' משה אשכנזי, אך ניתן לזהותם על פי מידע ממקורות אחרים: ר' יום טוב, הוא כנראה הסופר הירושלמי, יום טוב בן יוסף ן' עמנואל. ר' שלום, הוא כנראה ר' שלום אשכנזי, הידוע מכמה מקורות בני המקום והתקופה. שמו מופיע באחד המקורות יחד עם ר' שמואל מיניר ור' יהודה זמרון; וכמוהו ר' משה אשכנזי שיש לזהותו עם ר' משה פרג' (אף הוא מחכמי ירושלים, וחברם של החכמים הנזכרים). חלק משמות החכמים מוזכר בנספח לתשובה אחרת של הנגיד נתן שולאל, כמי שהיו אמורים להסכים על תשובתו בתשובה מילים או ביטויים כמו ה"זקנים הרעים" "המשכילים" המובילים למסקנה חד-משמעית כי התשובה נכתבה על רקען של המאורעות הקשים שהתרחשו בירושלים בשנות השמונים של המאה הט"ו – המשיב טורח להעתיק לנמען קטעים מתשובות הריב"ש "לידיעתי שאין ביניכם אלו הספרים". עובדה המובנת היטב על רקע בריחתם של חכמי ירושלים ויציאתם לגלות, כנראה ללא ספרים. המשיב מציין כי הוא שיגר "כתב גערה" ל"זקנים הרעים", פרטים שיש בהן כדי לרמז על זהותו של המשיב, הנגיד נתן שולאל, שהיה מחד גיסא בעל שררה בחצר השולטאן הממלוכי, ומאידך גיסא היה תלמיד חכם שכתב תשובות הלכתיות. תשובה זו נכתבה בסמוך לעלייתו לכס הנגידות (בשנת רמ"ד 1484), בעוד "הזקנים הרעים" שלטו ברמה.תשובה זו המתפרסמת כאן לראשונה יש בה מעט לחזק את דברי ריינר על היות ר' נתן-יהונתן שולאל נגיד חלש "שכן הוא לא חש להתערב בירושלים גם לאחר שנתמנה לנגיד... גם כנגיד היה חסר אונים ולא היה בידו לכפות את סמכותו על קהילת ירושלים". מהתשובה לכאורה עולה כי הנגיד אכן ניסה להתערב, אך כנראה לא היה מסוגל ליותר מאשר לכתוב "כתב גערה" שכלל התראות ואיומים. את טעויותיו המביכות והמרובות יחסית ניתן להסביר על רקע היותו שקוע בעניינים מנהליים ושעתו לא היתה פנויה לעיונים מעמיקים בשיטות הראשונים והאחרונים. מהתשובה עולה כי היא שימשה קרדום נגד אחד מהדיינים שכנראה השתייך לחבורת "הזקנים הרעים". הנגיד קיווה כי הוקעת הדיין המושחת תקדם את מאבקו בהנהגה הקלוקלת ותגרום ש"אז יבושו אויבי השם ויתמו חטאים... עד שירא השם וישפוט במריבה וירים קרן אוהביו", ויקרב את הסיכוי להדחת הזקנים והצבת חבריו, תלמידי החכמים, במקומם. נראה שגם האיגרת שבכ"י NS 167.17 שנכתבה על ידי אותו סופר, נכתבה אף היא על ידי ר' נתן שולאל, בטרם עלייתו לכס הנגידות ולאחר המאורע שהביא לבריחתם של חכמי ירושלים (אייר רמ"ג 1483). הוא מזכיר שם תשובה שכתב לאחד החכמים אך נאלץ לקצר בה "מפני המעצור". הוא גם מודה שאין בידו להושיע ומסביר כי אף הוא נאלץ להמלט "{אמר}תי לנפשי הפרדה" מפני שבמקום זה לא יכול אדם לשרוד "אלא מי שהאמת אתו כמוס, ויעשה מן הדת נימוס". שולאל מספר שם כי יעץ לר' שמואל מיניר "שלא להכניס עצמו בין בריוני המדינה להתנגד לבני עוננה ויצטרכו לנשוך אתכם בארס שלהם ואין מי יעמוד לפניהם", ומתמרמר על "פני הדור" בְּרַמְּזוֹ שפני הדור כפני הכלב, ומזכיר "דבר מר ורע מן המאורע שאירע" שקשור כנראה למעשה שהביא לבריחת החכמים מהעיר. להשלמות ומידע נוסף ראו: שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, ג, עמ' 985-973. .

 • מספר דפים

  1 דף.

 • מידות כתב היד

  13.60 x 19.50 cm. צד א' ,13.60 x 19.50 cm. צד ב'

 • תיאור פליאוגרפי

  , מספר שורות: 18-41, שולים תחתונים: 1.60 ס"מ, חומר: נייר, שפה: עברית, כתיבה: עברית, סוג כתב: ספרדי , מצב פיזי: דהוי; מוכתם.

 • ביבליוגרפיה

  גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ו), עמוד 973-985 (איזכור , יש תמונה, יש העתקה (מלא)).

  , גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ד), עמוד 973 (דיון , יש תמונה, יש העתקה (מלא)).

  גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ד), עמוד 973 (דיון , יש תמונה, יש העתקה (מלא)).

  , גליק, שמואל, שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית. בית המדרש לרבנים באמריקה (תשע"ו), עמוד 973-985 (איזכור , יש תמונה, יש העתקה (מלא)).

  ברודי, ירחמיאל, Rabbinic Manuscripts. (1998), עמוד 54 (איזכור).

יש לי הערות או מידע להוסיף

Y Y Y

כתב יד זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל..
בעליו של כתב היד המקורי קבע את תנאי השימוש הבאים:
מותר להעתיק ולהשתמש בכתב היד למטרות הוראה, מחקר ושימוש אישי
מותר לפרסם טקסט הלקוח מכתב היד
אסור לפרסם את העותק הדיגיטלי של כתב היד
אסור לעשות שימוש מסחרי ביצירה
שימוש שאינו תואם את האמור לעיל מותנה בקבלת הרשאה מבעל כתב היד המקורי. למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה לחץ כאן
בעת השימוש בכתב היד עליך לתת קרדיט ליוצר/ים וכן לציין את מקור כתב היד.
אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]

מתן קרדיט

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

Cambridge University Library - Available online via "Ktiv" Project, The National Library of Israel
ניתן לשיתוף באמצעות API
גרור כתובת מניפסט IIIF

לכל שימוש מעבר לאמור כאן אנא פנה אל ספריית המקור
לקבלת מידע על הרשאות השימוש ותנאי השירות של הספרייה הלאומית אנא פנה אלינו


This item can to read only in library