;

סדור מנהג איטליה

type
 • כותר
 • תאריך
  ר"מ (1480)
 • שפה
  עברית
 • סגנון כתיבה
 • מקום כתיבה
  {"Label": "מנטובה (איטליה)", "Lng": "10.77325065", "Lat": "45.161792750000004"}

  מנטובה (איטליה)


 • מספר עכשווי
  הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל Ms. Heb. 8°5492
 • מספר סרט

  B 75 (8°5492)

 • מספר מערכת
  990000430610205171

יש לי הערות או מידע להוסיף

 • אישים נוספים
 • מקומות נוספים
 • נושאים
 • אישים כנושא
 • הערות

  בכה"י: "סדור שלם מכל השנה" כמנהג איטליאני. נכתב לאשה כבודה ע"י ר' אברהם פריצול. סדור נוסף שנכתב לאשה על ידי פריצול בכ"י ניו יורק - בהמ"ל 8255 MS. (ס' 53131)

  מעוטר בזהב ובשלל צבעים

  7א: "בא"י אמ"ה שעשיתני אשה ולא איש"; היפוכו של הנוסח "שעשיתני איש ולא אשה" הנהוג באיטליה - השוה כ"י ירושלים 4281 וכן כ"י פרמה הנזכר להלן. למקורו של נוסח זה עיין מאן בתוך HUCA כרך 2 (1925) ע' 277 וש' אסף ב"ספר דינבורג" עמ' 121. וכן: נ' וידר, סיני, פה (תשל"ט), עמ' קה-קט

  8א-11ב: סדר ברכות התורה וקריאת פרקי תנ"ך, משנה וגמרא (כנהוג באיטליה), כולל ברכה על הקריאה בכתובים ("... אשר בחר בדברי הקדש") ועל אמירת פרקי משנה וגמרא ("... אשר בחר בדברי חכמים")

  והוא כמו בכ"י לונדון BM מס' 621 (קרימונא רל"ח) ו-622 (סירמיני, גליל מנטובה, רמ"ב) וכ"י HUC, סינסינטי מס' 331 (בולוניה רמ"ד) שאף הם נכתבו ע"י ר' אברהם פריצול; בכ"י פרמה, די רוסי 1898 (965) באה בנוסף לאלה גם ברכה על קריאת פסוקי נביאים

  על מנהג זה של ברכה על קריאת נ"ך ליחיד, עיין: י' צימלס, בקובץ "רב סעדיה גאון", ירושלים תש"ג, עמ' תקנ ואילך. וי' היימן, התפילה בתקופת התנאים והאמוראים, ירושלים תשכ"ו, עמ' 103

  281א-293ב: "שבתות לפסח, שבועות וסכות" (פיוטי רשות)

  293ב: "רשות לנשמת למהר"ר יהודה יצ"ו הנקרא מיסי' ליאון מאנקונא לנועם יעידון כל [ישרון] קול תנה אל צור יצרך ..." (תיבת הפתיחה "ישרון" לא נכתבה, ומקומה נשאר פנוי למעטר, ששכחה)

  אחרי פיוט זה בא הקולופון הראשון

  305א (אחר ברכת האירוסין): "ושותין ושוברין הכוס ומוזגין כוס אחר ואומ' ברכת נשואין ..."

  307א: "ונותן הכתובה אחר ששתו וששברו הכוס ואומ' הא ליך כתובתיך כדת משה וישראל ומתעטפין השושבינים ואומ' יפרו וירבו כרעננים יחזו ויראו בבני בנים ..."

  הדפים 314-317 הושארו ריקים (בדף 314א הוסיפו בעלים מאוחרים בכתיבה רהוטה "חצי קדיש")

  318א-362ב: הגדה של פסח

  רובם של הציורים הם פטורי ציצים ופרחים בעיטורי מסגרת לעמודים (בתחילתן של תפילות) ולמלות פתיחה (בפרקים של התפילות); יוצאים מכלל זה הם הציורים הבאים

  113א (ב"סדר ראש חודש"): ציור צורת ירח בחידושו; כסף שהשחיר ברבות הימים

  330ב, 331א: ציורי מצה ומרור

  בתוך עיטורי תיבות פתיחה, בקוים דקיקים, ציורי ראשים (78ב: אריה. 85א, 100ב, 131א, 181א: דמויות אדם שונות)

  ציור האותיות של תיבות הפתיחה לשם מילויין בזהב אף הוא כנראה מידו של ר' אברהם פריצול

  עיטורים רבים נפגעו ע"י חיתוך שולי הדפים שבלו, אגב כריכת כה"י

  עם מחיקות צנזור 7א, 47א-47ב, 177ב, 186ב, 187א, 211א, 222א, 239ב. המחיקות נעשו בגירוד הכתב, אבל בדף 47

  נושא נוסף: תפלה. הגדה של פסח

  נושא נוסף: צנזורה

  נושא נוסף: תפלה סדורים ומחזורים

  נושא נוסף: ציורים ועטורים

 • מספר דפים
  362 דף
 • מידות כתב היד
  7X10 ס"מ
 • תיאור פליאוגרפי

  קלף

  בתצלום כה"י צולם המפתח 222ב-223א אחרי המפתח 223ב-224א

 • קולופון

  קולופון (293ב): "נשלם ע"י אברהם פריצול י"ץ מפירארא פה מנטובה באסרו חג המצות ר"מ תל"ח"

  קולופון (313ב): "אני אברהם פריצול י"ץ מאויניון כתבתי והשלמתי הסדור השלם הלז מכל השנה אל כבודה בנשים רבת התהלה מרת -- [שלוש השורות שבהן נכתבו שמה ויחוסה של האשה, נמחקו ע"י גירוד] והשלמתיו בא' בסיון ר"מ ה' ושפל יראה [=ר"מ, 1480] במנטובה ..."

 • בעלים

  ציון בעלים (1א): ישראל חיים פורמיגיני

  ניתן לבית הספרים ע"י פליכס גוגנהיים, לוס אנג'לס (תשל"ג)

 • קישורים
 • תאריך טעינה

  20200925


 • • Die Judaica Sammlung S. Kirchstein Berlin

  • כה"י מתואר בקטלוג התערוכה: אוצרות גנוזים, (ירושלים, תש"ס), מס' 37

  • מינכן 1932, עמ' 13, מס' 215 (נרכש על ידו מאוסף H. FRAUBERGER, דיסלדורף)


יש לי הערות או מידע להוסיף

Y Y Y

כל שימוש מותר

מותר להעתיק את הפריט עבור כל מטרה ולהשתמש בו עבור כל מטרה.

אין צורך לפנות לספרייה הלאומית לקבלת רשות שימוש בפריט.

מידע נוסף:

פריט זה שייך לנחלת הכלל (Public Domain) ואינו כפוף לזכויות יוצרים במדינת ישראל.

יש לשים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט,

אנא פנה/י אלינו באמצעות טופס בקשה לבירור זכויות יוצרים.

 

מתן קרדיט

בכל שימוש יש לציין את מקור הפריט בנוסח הבא:

מאוסף הספרייה הלאומית, The National Library of Israel. "Ktiv" Project, The National Library of Israel
ניתן לשיתוף באמצעות API
גרור כתובת מניפסט IIIF

לכל שימוש מעבר לאמור כאן אנא פנה אל ספריית המקור
לקבלת מידע על הרשאות השימוש ותנאי השירות של הספרייה הלאומית אנא פנה אלינו


This item can to read only in library