;

סידור אברהם פריצול הגרסה הפמיניסטית של ברכת השחר

​כיאה להוגה מן המעלה הראשונה, לא נשאר אברהם פריצול בדלת אמותיו. הוא הוכר כבר בימי חייו (המאות ה-15 וה-16) כאיש אשכולות. בין יתר פעילויותיו תפקד כחזן, סופר, מורה ורופא. הוא התעניין עמוקות ב"עידן התגליות" שעברו אירופה והעולם כולו. הוא חיבר את החיבור הראשון בעברית העוסק בגילוי יבשת אמריקה ובמסעות לאפריקה שמדרום לסהרה, וה​יה מן הראשונים להפיץ בקרב יהודי אירופה את דבר קיומה של יהדות אתיופיה המשגשגת.


במסגרת היותו הוגה חלוצי, היה גם איש דת יוצא דופן. בשנים 1471 ו-1480 חיבר שני סידורים לנשים ובהם חידוש פמיניסטי מרתק: בסידור התפילה המוכר לנו כיום מודה הגבר בברכות השחר על החיים המתחדשים בעולם מדי בוקר. הוא מודה לאל על "שלא עשני גוי", על "שלא עשני עבד", ובברכה המוכרת שעוררה פולמוסים אינספור, מברך הגבר את הקדוש ברוך הוא "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני אישה". האישה, מצידה, מברכת את האל על "שעשני כרצונו".


 
Siddur | The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA, 1471; Ms. 8255, fol. oo5v 
הנוסח המחודש לפי פריצול בסידור משנת 1471, אשר נמצא בארצות הברית 
 

 

והנה, דווקא בתקופה המזוהה בזיכרון הקולקטיבי כתקופת ימי ביניים החשוכים נמצאים בשני סידורי התפילה שחיבר אברהם פריצול שינויים מהפכניים ומתקדמים בנוסח התפילה המקובל: הנוסח השגור "שעשני כרצונו" משתנה בם לנוסח אחר ומעניין  "שעשיתני אישה ולא איש".

 
Siddur | The National Library of Israel, Jerusalem, Israel, 1489; Ms. Heb. 8°5492 
 הנוסח המחודש לפי פריצול בסידור משנת 1480, אשר נמצא בספרייה הלאומית
 

 
זהותה של האישה שבירכה מדי בוקר "שעשיתני אישה ולא גבר" איננה ידועה לנו היות ששמה נמחק משני הסידורים. ייתכן שחיבר פריצול שני סידורים לשתי נשים שונות, או מספר סידורים נוספים שטרם התגלו (אם יתגלו אי פעם). לא ברור עד כמה נפוץ היה התיקון שהנהיג פריצול או האם היה זה שינוי נוסח שנשאר נחלתו הבלעדית של ההוגה. מה שבטוח הוא שאי שם באותם "ימי ביניים חשוכים" התהלכה לה לפחות אישה אחת בחזה מתוח ובראש מורם, והתגאתה בינה לבין עצמה על שבורא עולם בחר להביאה לעולם כאישה, ולא כגבר.

 
The morning blessing in the Siddur now in the United States 
ברכת השחר בסידור משנת 1471, אשר נמצא בארצות הברית

 
The morning blessing in the Siddur now in the NLI​ 
ברכת השחר בסידור משנת 1480, אשר נמצא בספרייה הלאומית