;

השלכת אברהם אל כבשן האש שלוש פרשנויות מאוירות מהמאה ה-14

מאז חתימתו הסופית של "ספר הספרים" קוראיו הרבים מספור שאבו את השראתם מהמאבקים, התלאות והאתגרים האדירים שנאלצו גיבורי התנ"ך לשאת. לכן, אין זה מפתיע שתלאותיו הרבות של אחד מהאהובים והמוכרים שבגיבורי התנ"ך  אברהם אבינו, המונותאיסט הראשון  מועלות ומעובדות שוב ושוב בספרות ובאמנות המערבית. אחת מאותן תלאות שזכתה למספר הרב ביותר של עיבודים בידי מעטרי כתבי יד יהודים בימי הביניים הייתה גזר הדין שהטיל על אברהם נמרוד, מלך אור כשדים  מוות בהשלכה לכבשן אש. למעשה, הסיפור הזה כלל אינו מופיע בתנ"ך אלא בבראשית רבה (פרשת ל"ח, יג), מדרש אגדה קדום שחיברו חז"ל כדי להשלים את הרקע החסר בסיפור אברהם.

בסיפור הידוע מושלך אברהם אל כבשן האש בשל התנגדותו לעבודת אלילים, אך ניצל בנס על ידי התערבות אלוהית. בשלושה כתבי יד מהמאה ה-14 מופיעה ההתערבות האלוהית הזו בשלוש דרכים שונות.

 

מחזור מנהג קרפנטרץ לפסח | הספרייה הבריטית, לונדון, אנגליה, מאה י"ד; Add. 14761, f. 36v

לצפייה בכתב היד
 

"הגדת הזהב", ברצלונה, בשנת 1320 לערך

 

ב"הגדת הזהב", הגדת פסח שחוברה בברצלונה סביב שנת 1320, נראה נמרוד, מלך אור כשדים, כשהוא מצווה על נתיניו להשליך את אברהם לכבשן האש. מתוך כבשן האש נוכל להבחין במלאכים (אותם נזהה לפי הכנפיים), הדואגים שאברהם כלל לא יכנס אל תוך הכבשן הרותח


הגדה של פסח כמנהג ספרד | הספרייה הבריטית, לונדון, אנגליה, מאה י"ד; Add. 27210, Fol. 003r


 

"מחזור לייפציג", דרום גרמניה, בשנת 1320 לערך


התיאור השני של השלכת אברהם אל כבשן האש נמצא ב"מחזור לייפציג" שחובר בערך באותה השנה. במחזור, אשר נמצא בספריית האוניברסיטה בלייפציג, נראית יד ה' בכבודה ובעצמה מצילה את אברהם מתוך כבשן האש.

 

מחזור מנהג אשכנז המזרחי | ספריית אוניברסיטת לייפציג, לייפציג, גרמניה, מאה י"ד; Ms. frag 8

 

"הגדת ברצלונה", ברצלונה, בשנת 1320 לערך


התיאור השלישי של הצלת אברהם נמצאה ב"הגדת ברצלונה", הקרובה יותר ל"הגדת הזהב" בסגנונה ובמקום חיבורה. ועדיין, באופן מרתק, גם תיאור זה שונה משני התיאורים האחרים  באיור זה נראה אברהם בבירור כשהוא נמצא בתוך הכבשן, ושני המלאכים עומלים על הוצאתו.
 


הגדה של פסח כמנהג ספרד | הספרייה הבריטית, לונדון, אנגליה, מאה י"ד; Add. 27210, Fol. 003r

 

מקורות

כתבי-יד עבריים מצוירים, בצלאל נרקיס.

ארבע סצנות מבראשית  נוח בוצר ענבים בכרמו, שוכב שיכור ועירום ובניו מכסים אותו; אנשי דור הפלגה הורגים זה את זה בבניית מגדל בבל; נמרוד מצווה להשליך את אברהם לכבשן האש; אברהם עומד על המלאכים ומאכילם ושרה צוחקת באוהל. "הגדת-הזהב", ברצלונה, 1320 לערך. 

אברהם, תרח ונחור לפני נמרוד, יד ה' מצילה את אברהם מכבשן האש. מתוך תפילת מנחה ליום כיפור ב"מחזור לייפציג", דרום גרמניה, 1320 לערך. לייפציג, ספריית האוניברסיטה.

אברהם לפני נמרוד, אברהם ניצל על ידי המלאכים מכבשן האש. מתוך "הגדת ברצלונה", 1320 לערך. הספרייה הבריטית, דך 36ב.