קוקיז (עוגיות)

אתר הספרייה הלאומית עושה שימוש בעוגיות (cookies) על מנת לשפר את חווית הגלישה שלך. הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לשימוש בעוגיות. למידע נוסף, אנא עיינו במדיניות הפרטיות

תהילות ישראל
ספר תהילות ישראל לר' יוסף בן משה כנאפו, כתב יד מן המאה ה-19

תהילות ישראל

רבי יוסף בן משה כנאפו (1823-1901) מן העיר אסווירה (מוגדור) שבמרוקו.
הקטע המובא כאן הוא מתוך כתבי יד שטרם פורסם "ספר תהילות ישראל" על ספר תהילים. בכתב היד מתרגם ומסכם ר' כנאפו את דברי הפרשנות והמוסר על מנת להנגישו לציבור הרחב דובר הערבית-יהודית.
בין פרסומיו: "טוב רואי" (מסכת אבות), "זך ונקי" (דברי מוסר), "מנחת ערב" (דיני תפילת מנחה), "קול זימרה" (דרושים על התורה), "יפה עיניים" (דיני ומנהגי פסח), "אות ברית קודש" שמירת הברית) ועוד.
כמה מכתביו טרם יצאו לאור ומצויים עדיין בכתבי יד

האזינו להקלטה

תעתיק הטקסט

נקולו לקיצור די האד לכלאם בלערבייא כדי לעורר בני אדם די מא יעארפוסי לשון הקדש ויתעוררו בתשובה אכי"ר. והאדא הווא לענין עלאס זאת נשמה די בני אדם להאד לעולם, מאחר די כאנת תחת כסא הכבוד פתענוג כביר, אס מן סבא עלאס זאבהא הקב"ה יתעלה שמו להאד לעולם, די פאס נהווא יצר הרע ולחטאים ולעוונות בלא קייאץ, וקליל מן יקדר יחדי ראצו פהאד אדנייא אגיר אסבא די זאבהא הקב"ה להאד לעולם הווא לטובה דייאלהא, די מנאיין יתזכא ויתעמל למצוות פי האד לעולם, יתקדר יתכזר פוזהּ שכינת אל רם ונשא, לאיין פעולם העליון מא יתקדרס יתכזר שכינת אל רם ונשא לאיין מא תא ינקאמו נשמות קבל מא יזיו להאד לעולם, גיר מן לחסד די הקב"ה, ומאהוסי מן הדין, לאיין פחאל ואחד לבנת בוגרית די תא יתחסם יתאכל פי דאר בוהא, עליהא מנאיין תא יתזי להאד לעולם ויתעמל למצוות די באס אוצאנא הקב"ה יתעלה שמו, מנאיין ימות בנאדם ויתמסי נשמה למודעהא, דיךּ אנשאמה יתקדר יתכזר אוזהּ שכינת אל רם ונשא ב"ה וברוך שמו עליהא יחדאז בנאדם יחדי ראצו מן ארבעה דלמסאייל, דהיינו,
אוחדא לוּוּליִיָא הייא 'מא יכון יגדב' ודי יגדב קאל עליה לפסוק 'דובר שקרים לא יכון לנגד עיני'.
תאנייא הייא מא יהדרס לשון הרע דהיינו מה יקרדס פנאס ויקול פלאן הא עמאלו ולפאן הא עמאלו אפילו יקול לחק תא יתשמא לשון הרע לאיין אידא קאל לגדוב תא יתשמא מוציא שם רע דהיינו כררז עליה ישם קביח.
תאלתא הייא מא יגלס ויכון יקזם ויטנז עלא אנאס ויטחך עליהום והאדו הומא כת ליצנים.
ארבעה הייא מא יחנף דהיינו תא ישמי רשעים בישם צדיקים באס יתנפע מנהום בסי חאזא והאדו תא יתשמאוו כת חניפים.
לאיין ואחד בנאדם די יתכון פיה סי ווחדא מן האד ארבעה מא יקדרס יכזר אוזה שכינת אל רם ונשא אם כן אס קדא פלמזייא די זא להאד לעולם אדרבה לוכאן מא זא סאי כיר וחסן ודי מא זכאסאי באס יכזר אוזה שכינה כאלו מת פי האדיךּ אדנייא, לאיין תענוג דצדיקים פי האדיךּ לעולם הווא באס יתקוותו מן שכינה ואידא מא יראווס אוזהא לעזיז ענדו צער כביר פי האדיךּ לעולם בלא קייאץ. השי"ת יחזירנו בתשובה לנו ולכם ולכל עדת ישראל, ונזכה לראות פני שכינה כי"ר.

תהלים קא ז


בחירה וכתיבה: הרב משה כהן קריאה: הרב משה כהן תרגום: יחאל פרץ