הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים

סגירת חניון הספרייה

בעקבות עבודות הרכבת הקלה בקמפוס א.י. ספרא, החל מיום ראשון 5.7.2020 מגרש החנייה הסמוך לספרייה הלאומית ייסגר באמצעות מחסום והכניסה אליו תותר רק לבעלי אישור חנייה.

נא היערכו בהתאם.

עבודות שדרוג

עקב שדרוג מערכות, ביום שני 13.7.20 לא ניתן יהיה לצפות בפריטים דיגיטליים באתרי הספרייה בשעות 23:00-20:00.