חזרה לתוצאות החיפוש

"סבא ר' יהודה ליב נולד בפולין והתגורר בה, עד שעלה ארצה עם עשרת ילדיו בשנת תרצ"ד. בשנותיו בפולין עסק סבא במסחר ונאלץ לנדוד ברחבי פולין לצורך עסקיו ... ריחוקו מהבית רק קירבו אל בני משפחתו ... במכתבים שכתב להם תמידים כסדרן ... גם כשהרחיק מביתו, דאג לחנכם ... והדריכם בכל נושא העומד על הפרק ... לקראת המפגש המשפחתי ביום היארצייט, נדברנו כמה מבני המשפחה שנכון יהיה לצרף למכתבים גם את קורות חייו של סבא ..." -- (עמוד יג).

כותר ארי שבחבורה : ניצוצות מאורחות חייו של ראש משפחתנו החסיד ר' לייבל פרידמן / שנאספו ונערכו על ידי נכדיו וניניו
כתיבה ועריכה - דוד ב"ר יהושע מנחם פרידמן.
מחברים/ יוצרים נוספים סורסקי, חנוך בן אהרן (מחבר תוכן טקסטואלי נוסף)
מוציא לאור בני ברק : דוד פרידמן
שנה תשע"ח
הערות עמודים [364]-471 כוללים: איגרות ומכתבים : בצלו חמדתי - מכתבים מרבותיו -- מכתבים לבני המשפחה - מכתבי ידידות -- אסופת מכתבי אחים.
עמודים 473-479 כוללים נספח 1: האדמו"ר ממעזריטש - הרב מאיר שלמה יהודא רבינוביץ', שבעים שנה להסתלקותו בתוככי גיטו וורשה - י"ז באדר תש"ב / נכתב על ידי הרב חנוך סורסקי.
עמודים 499-505 כוללים נספח 2: מעזריטש (פודולסק) עטרת תפארת של חיי תורה וחסד.
עמודים 507-515 כוללים: נספח 3: הגאון הצדיק רבי שמואל לייב ז'ק : הגאון ר' שמואל תנחום רובינשטיין מתאר את הספדו של רבי מאיר שפירא מלובלין על יד מיטתו של רבי שמואל לייב ז'ק, רבה של ביאלא פודלסקה.
עמודים 517-529 כוללים: נספח 4: רבי יצחק (איטש'ה) גרודז'נסקי / מאת הרב אברהם פינחס גרודז'נסקי ... מתוך הספר מבית אברהם.
עמודים 531-536 כוללים נספח 5: הגאון החסיד רבי אברהם פרידמן : התפרסם בעיתון 'המודיע' ביום כ"ט בסיוון תשעה.
עמודים 537-539 כוללים נספח 6: המורה אסתר פלדמן ע"ה : פורסם בבטאון 'ניב המורה'.
תיאור טז, 562 עמודים : איורים, פורטרטים, פקסימילים
25 ס"מ.
שפה עברית
מספר מערכת 990043979010205171
קישורים תמונה קדמית
תצוגת MARC

יודעים עוד על הפריט? זיהיתם טעות?